Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Rugăciune pentru răsturnarea celor răi

101De ce, Doamne, stai departe? De ce te ascunzi în vremuri de strâmtorare?

2Cel rău în mândria sa urmărește aprig pe cel sărac. Ei vor fi prinși

10.2
Ps. 7.16
9.15,16Prov. 5.22
în cursele pe care le‐au urzit!

3Căci cel rău se fălește

10.3
Ps. 91.4
cu dorința sufletului său și binecuvântă pe cel lacom
10.3
Prov. 28.4Rom. 1.32
, el disprețuiește pe Domnul.

4Cel rău în trufia feței lui zice: El nu

10.4
Ps. 14.2
cercetează. Toate gândurile
10.4
Ps. 14.1
53.1
lui sunt: Nu este Dumnezeu.

5Căile lui izbândesc în orice vreme; judecățile

10.5
Prov. 24.7Is. 26.11
tale sunt prea înalte ca să fie înaintea lui. Cât despre toți potrivnicii lui, el suflă
10.5
Ps. 12.5
împotriva lor.

6El zice

10.6
Ps. 30.6Ecl. 8.11Is. 56.12
în inima sa: Nu voi fi clătinat: din neam în neam
10.6
Ap. 18.7
nu voi fi în nenorocire.

7Gura

10.7
Rom. 3.14
lui este plină de blestem și de înșelăciune și de apăsare; sub limba
10.7
Iov 20.12Ps. 12.2
lui este răutate și nelegiuire.

8El șade în locuri de pândă prin sate, ucide pe cel nevinovat în locuri

10.8
Hab. 3.14
dosnice. Ochii lui pândesc
10.8
Ps. 17.11
pe cel fără ajutor.

9Stă

10.9
Ps. 17.12Mica 7.2
la pândă în loc dosnic ca un leu în culcușul lui. Pândește ca să prindă pe cel sărac. Prinde pe cel sărac trăgându‐l în cursa sa.

10Se tupilează, se pleacă și cei fără ajutor cad sub cele tari ale lui.

11El zice în inima sa: Dumnezeu a dat; își ascunde

10.11
Iov 22.13Ps. 73.11
94.7Ezec. 8.12
9.9
fața, nu va vedea niciodată.

12Scoală‐te, Doamne! Dumnezeule, ridică‐ți

10.12
Mica 5.9
mâna! Nu uita pe cei săraci.

13Pentru ce defaimă cel rău pe Dumnezeu? El zice în inima sa: Tu nu vei cerceta.

14Tu ai văzut, căci privești nenorocirea și necazul ca să le iei în mâna ta. Ție ți se încredințează

10.14
2 Tim. 2.121 Pet. 4.19
cel fără ajutor: Tu ai fost ajutorul orfanului
10.14
Ps. 68.5Osea 14.3
.

15Sfărâmă

10.15
Ps. 37.17
brațul celui rău și cât pentru cel rău, cercetează răutatea lui până nu vei găsi niciuna.

16Domnul

10.16
Ps. 29.10
145.13
146.10Ier. 10.10Plâng. 5.19Dan. 4.34
6.261 Tim. 1.17
este Împărat în veci de veci. Neamurile sunt pierdute din țara sa.

17Doamne! Tu ai auzit dorința celor blânzi; tu le vei pregăti

10.17
1 Cron. 29.18
inima, tu vei face urechea ta să audă:

18ca să faci

10.18
Ps. 82.3Is. 11.4
judecată celui orfan și celui apăsat, ca să nu mai bage groază omul care este din pământ.