Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
99

Laudă Domnului pentru credincioșia lui

991Domnul

99.1
Ps. 93.1
împărățește: Să tremure popoarele! El
99.1
Ex. 25.22Ps. 18.10
80.1
șade între heruvimi; să se clatine pământul!

2Domnul este mare în Sion și înălțat

99.2
Ps. 97.9
peste toate popoarele.

3Să laude numele tău cel

99.3
Deut. 28.58Ap. 15.4
mare și înfricoșat: — este sfânt —

4Și puterea

99.4
Iov 36.5,6,7
împăratului iubește dreptatea; tu întemeiezi dreptatea, tu faci judecată și dreptate în Iacov.

5Înălțați

99.5
Vers. 9.
pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați‐vă înaintea așternutului
99.5
1 Cron. 28.2Ps. 132.7
picioarelor sale; — el este sfânt
99.5
Lev. 19.2
!

6Moise și Aaron

99.6
Ier. 15.1
dintre preoții săi și Samuel dintre cei ce cheamă numele său, au
99.6
Ex. 14.15
15.251 Sam. 7.9
12.18
strigat către Domnul și el le‐a răspuns.

7Le‐a vorbit în

99.7
Ex. 33.9
stâlpul de nor; ei au păzit mărturiile sale și așezământul pe care li‐l dăduse.

8Doamne Dumnezeul nostru! Tu le‐ai răspuns, tu ai fost pentru ei un Dumnezeu

99.8
Num. 14.20Ier. 46.28Țef. 3.7
iertător, deși răzbunător
99.8
Ex. 32.2Num. 20.12,24Deut. 9.12
al faptelor lor.

9Înălțați

99.9
Vers. 5.
pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați‐vă în muntele sfințeniei lui! Căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt.

100

Toți oamenii să laude pe Dumnezeu

Un psalm de mulțumire

1001Strigați de

100.1
Ps. 95.1
98.4
bucurie către Domnul, tot pământul!

2Slujiți Domnului cu bucurie! Veniți înaintea lui cu cântări de biruință!

3Să știți că Domnul este Dumnezeu. El

100.3
Ps. 119.73
139.13149.2Ef. 2.10
ne‐a făcut și ai lui suntem. Noi suntem poporul
100.3
Ps. 95.7Ezec. 34.30,31
său și turma pășunii sale.

4Intrați

100.4
Ps. 66.3
116.17,18,19
în porțile lui cu mulțumiri, în curțile sale cu laude. Mulțumiți‐i și binecuvântați numele său.

5Căci Domnul este bun; îndurarea lui ține în

100.5
Ps. 136.1
veac și credincioșia lui din neam în neam.

101

Mărturisire de nevinovăție

Un psalm al lui David

1011Voi

101.1
Ps. 89.1
cânta îndurarea și judecata; ție, Doamne, îți voi cânta laude.

2Mă voi

101.2
1 Sam. 18.14
purta cu înțelepciune pe o cale desăvârșită: O, când vei veni la mine? — Voi umbla
101.2
1 Reg. 9.4
11.4
în curăția inimii mele înăuntrul casei mele.

3Nu voi pune înaintea ochilor mei niciun lucru al lui Belial; urăsc

101.3
Ps. 97.10
lucrul
101.3
Ios. 23.61 Sam. 12.20,21Ps. 40.4
125.5
celor ce se abat; nu se va lipi de mine.

4Inima îndărătnicită se va depărta de mine, nu voi cunoaște răul

101.4
Mat. 7.232 Tim. 2.19
.

5Voi stârpi pe cel ce vorbește de rău într‐ascuns pe aproapele său; nu voi suferi pe

101.5
Ps. 18.27Prov. 6.17
cel ce are ochii mândri și o inimă îngâmfată.

6Ochii mei vor fi peste cei credincioși ai țării, ca ei să locuiască cu mine. Cel ce umblă pe o cale desăvârșită, acela îmi va sluji.

7Cel ce lucrează vicleșug nu va locui înăuntrul casei mele; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea ochilor mei.

8În

101.8
Ps. 75.10Ier. 21.12
fiecare dimineață voi stârpi pe toți cei răi ai țării, ca să nimicesc
101.8
Ps. 48.2,8
pe toți lucrătorii nelegiuirii din cetatea Domnului.