Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
100

Toți oamenii să laude pe Dumnezeu

Un psalm de mulțumire

1001Strigați de

100.1
Ps. 95.1
98.4
bucurie către Domnul, tot pământul!

2Slujiți Domnului cu bucurie! Veniți înaintea lui cu cântări de biruință!

3Să știți că Domnul este Dumnezeu. El

100.3
Ps. 119.73
139.13149.2Ef. 2.10
ne‐a făcut și ai lui suntem. Noi suntem poporul
100.3
Ps. 95.7Ezec. 34.30,31
său și turma pășunii sale.

4Intrați

100.4
Ps. 66.3
116.17,18,19
în porțile lui cu mulțumiri, în curțile sale cu laude. Mulțumiți‐i și binecuvântați numele său.

5Căci Domnul este bun; îndurarea lui ține în

100.5
Ps. 136.1
veac și credincioșia lui din neam în neam.

101

Mărturisire de nevinovăție

Un psalm al lui David

1011Voi

101.1
Ps. 89.1
cânta îndurarea și judecata; ție, Doamne, îți voi cânta laude.

2Mă voi

101.2
1 Sam. 18.14
purta cu înțelepciune pe o cale desăvârșită: O, când vei veni la mine? — Voi umbla
101.2
1 Reg. 9.4
11.4
în curăția inimii mele înăuntrul casei mele.

3Nu voi pune înaintea ochilor mei niciun lucru al lui Belial; urăsc

101.3
Ps. 97.10
lucrul
101.3
Ios. 23.61 Sam. 12.20,21Ps. 40.4
125.5
celor ce se abat; nu se va lipi de mine.

4Inima îndărătnicită se va depărta de mine, nu voi cunoaște răul

101.4
Mat. 7.232 Tim. 2.19
.

5Voi stârpi pe cel ce vorbește de rău într‐ascuns pe aproapele său; nu voi suferi pe

101.5
Ps. 18.27Prov. 6.17
cel ce are ochii mândri și o inimă îngâmfată.

6Ochii mei vor fi peste cei credincioși ai țării, ca ei să locuiască cu mine. Cel ce umblă pe o cale desăvârșită, acela îmi va sluji.

7Cel ce lucrează vicleșug nu va locui înăuntrul casei mele; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea ochilor mei.

8În

101.8
Ps. 75.10Ier. 21.12
fiecare dimineață voi stârpi pe toți cei răi ai țării, ca să nimicesc
101.8
Ps. 48.2,8
pe toți lucrătorii nelegiuirii din cetatea Domnului.

102

Rugăciune de îndurare pentru sine și pentru Sion

Rugăciunea unui necăjit când este copleșit și își varsă plângerea înaintea Domnului

1021Doamne, auzi‐mi rugăciunea și strigarea mea să vină

102.1
Ex. 2.231 Sam. 9.16Ps. 18.6
până la tine.

2Nu‐ți

102.2
Ps. 27.9
69.17
ascunde fața de mine în ziua necazului meu. Pleacă‐ți
102.2
Ps. 71.2
88.2
urechea spre mine; răspunde‐mi degrabă în ziua când strig.

3Căci

102.3
Ps. 119.83Iac. 4.14
zilele mele pier ca fumul și oasele
102.3
Iov 30.30Ps. 31.10Plâng. 1.13
mele ard ca un tăciune.

4Inima mea este lovită și veștejită

102.4
Ps. 37.2
ca iarba; căci am uitat să‐mi mănânc pâinea.

5Mi se lipesc oasele

102.5
Iov 19.20Plâng. 4.8
de carne, de glasul geamătului meu.

6Am ajuns

102.6
Iov 30.29
ca un pelican
102.6
Is. 34.11Țef. 2.14
din pustie, sunt ca huhurezul în locuri pustii.

7Veghez

102.7
Ps. 77.4
și sunt ca o vrabie singuratică
102.7
Ps. 38.11
pe acoperiș.

8Vrăjmașii mei mă ocărăsc toată ziua; cei ce se înfurie împotriva mea

102.8
Fapte. 26.11
blestemă pe
102.8
Fapte. 23.12
mine.

9Căci am mâncat cenușă ca pâine și mi‐am amestecat băutura

102.9
Ps. 42.3
80.5
cu lacrimi,

10de mânia ta și urgia ta; căci m‐ai ridicat și m‐ai

102.10
Ps. 30.7
azvârlit.

11Zilele mele sunt ca

102.11
Iov 14.2Ps. 109.23
144.4Ecl. 6.12
o umbră întinsă și mă usuc ca iarba.

12Dar

102.12
Vers. 4.
tu, Doamne, vei rămâne în veac și pomenirea
102.12
Vers. 26.
ta din neam în neam.

13Tu te vei scula și vei avea milă

102.13
Ps. 135.13
de Sion, căci este vremea
102.13
Is. 60.10Zah. 1.12
să te înduri de el, căci a venit vremea hotărâtă.

14Căci robilor tăi le place de pietrele

102.14
Is. 40.2
sale și se îndură de pulberea lui.

15Și neamurile se vor teme

102.15
Ps. 79.1
de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta.

16Căci Domnul a zidit Sionul, s‐a arătat în

102.16
1 Reg. 8.43Ps. 138.4Is. 60.3
slava sa.

17El s‐a uitat la

102.17
Is. 60.1,2Neem. 1.6,11
2.8
rugăciunea celui lipsit și n‐a disprețuit rugăciunea lor.

18Aceasta se va scrie

102.18
Rom. 15.41 Cor. 10.11
pentru neamul care va veni: și un popor
102.18
Ps. 22.31Is. 43.21
care va fi făcut va lăuda pe Domnul.

19Căci a privit

102.19
Deut. 26.15Ps. 14.2
33.13,14
de la înălțimea sfântului său locaș; Domnul s‐a uitat din ceruri pe pământ,

20ca

102.20
Ps. 79.11
să audă suspinul celui încătușat, ca să dea drumul copiilor morții;

21ca ei să vestească

102.21
Ps. 22.22
numele Domnului în Sion și lauda lui în Ierusalim,

22când se vor aduna împreună popoarele și împărățiile ca să slujească Domnului.

23El mi‐a slăbit puterea pe cale; mi‐a scurtat

102.23
Iov 21.21
zilele.

24Am zis

102.24
Is. 38.10
: Dumnezeul meu, nu mă lua la jumătatea zilelor mele. Anii
102.24
Ps. 90.2Hab. 1.12
tăi sunt din neam în neam.

25Ai întemeiat pământul din

102.25
Gen. 1.1
2.1Evr. 1.10
vechime și cerurile sunt lucrul mâinilor tale.

26Ele

102.26
Is. 34.4
51.6
65.17
66.22Rom. 8.202 Pet. 3.7,10‐12
vor fi pierdute, dar tu
102.26
Vers. 12.
vei rămâne și toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca o îmbrăcăminte și se vor schimba;

27dar tu

102.27
Mal. 3.6Evr. 13.8Iac. 1.17
ești același și anii tăi nu se vor sfârși.

28Copiii

102.28
Ps. 69.36
robilor tăi vor rămâne și sămânța lor se va întări înaintea ta.