Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
101

Mărturisire de nevinovăție

Un psalm al lui David

1011Voi

101.1
Ps. 89.1
cânta îndurarea și judecata; ție, Doamne, îți voi cânta laude.

2Mă voi

101.2
1 Sam. 18.14
purta cu înțelepciune pe o cale desăvârșită: O, când vei veni la mine? — Voi umbla
101.2
1 Reg. 9.4
11.4
în curăția inimii mele înăuntrul casei mele.

3Nu voi pune înaintea ochilor mei niciun lucru al lui Belial; urăsc

101.3
Ps. 97.10
lucrul
101.3
Ios. 23.61 Sam. 12.20,21Ps. 40.4
125.5
celor ce se abat; nu se va lipi de mine.

4Inima îndărătnicită se va depărta de mine, nu voi cunoaște răul

101.4
Mat. 7.232 Tim. 2.19
.

5Voi stârpi pe cel ce vorbește de rău într‐ascuns pe aproapele său; nu voi suferi pe

101.5
Ps. 18.27Prov. 6.17
cel ce are ochii mândri și o inimă îngâmfată.

6Ochii mei vor fi peste cei credincioși ai țării, ca ei să locuiască cu mine. Cel ce umblă pe o cale desăvârșită, acela îmi va sluji.

7Cel ce lucrează vicleșug nu va locui înăuntrul casei mele; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea ochilor mei.

8În

101.8
Ps. 75.10Ier. 21.12
fiecare dimineață voi stârpi pe toți cei răi ai țării, ca să nimicesc
101.8
Ps. 48.2,8
pe toți lucrătorii nelegiuirii din cetatea Domnului.