Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
101

Mărturisire de nevinovăție

Un psalm al lui David

1011Voi

101.1
Ps. 89.1
cânta îndurarea și judecata; ție, Doamne, îți voi cânta laude.

2Mă voi

101.2
1 Sam. 18.14
purta cu înțelepciune pe o cale desăvârșită: O, când vei veni la mine? — Voi umbla
101.2
1 Reg. 9.4
11.4
în curăția inimii mele înăuntrul casei mele.

3Nu voi pune înaintea ochilor mei niciun lucru al lui Belial; urăsc

101.3
Ps. 97.10
lucrul
101.3
Ios. 23.61 Sam. 12.20,21Ps. 40.4
125.5
celor ce se abat; nu se va lipi de mine.

4Inima îndărătnicită se va depărta de mine, nu voi cunoaște răul

101.4
Mat. 7.232 Tim. 2.19
.

5Voi stârpi pe cel ce vorbește de rău într‐ascuns pe aproapele său; nu voi suferi pe

101.5
Ps. 18.27Prov. 6.17
cel ce are ochii mândri și o inimă îngâmfată.

6Ochii mei vor fi peste cei credincioși ai țării, ca ei să locuiască cu mine. Cel ce umblă pe o cale desăvârșită, acela îmi va sluji.

7Cel ce lucrează vicleșug nu va locui înăuntrul casei mele; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea ochilor mei.

8În

101.8
Ps. 75.10Ier. 21.12
fiecare dimineață voi stârpi pe toți cei răi ai țării, ca să nimicesc
101.8
Ps. 48.2,8
pe toți lucrătorii nelegiuirii din cetatea Domnului.

102

Rugăciune de îndurare pentru sine și pentru Sion

Rugăciunea unui necăjit când este copleșit și își varsă plângerea înaintea Domnului

1021Doamne, auzi‐mi rugăciunea și strigarea mea să vină

102.1
Ex. 2.231 Sam. 9.16Ps. 18.6
până la tine.

2Nu‐ți

102.2
Ps. 27.9
69.17
ascunde fața de mine în ziua necazului meu. Pleacă‐ți
102.2
Ps. 71.2
88.2
urechea spre mine; răspunde‐mi degrabă în ziua când strig.

3Căci

102.3
Ps. 119.83Iac. 4.14
zilele mele pier ca fumul și oasele
102.3
Iov 30.30Ps. 31.10Plâng. 1.13
mele ard ca un tăciune.

4Inima mea este lovită și veștejită

102.4
Ps. 37.2
ca iarba; căci am uitat să‐mi mănânc pâinea.

5Mi se lipesc oasele

102.5
Iov 19.20Plâng. 4.8
de carne, de glasul geamătului meu.

6Am ajuns

102.6
Iov 30.29
ca un pelican
102.6
Is. 34.11Țef. 2.14
din pustie, sunt ca huhurezul în locuri pustii.

7Veghez

102.7
Ps. 77.4
și sunt ca o vrabie singuratică
102.7
Ps. 38.11
pe acoperiș.

8Vrăjmașii mei mă ocărăsc toată ziua; cei ce se înfurie împotriva mea

102.8
Fapte. 26.11
blestemă pe
102.8
Fapte. 23.12
mine.

9Căci am mâncat cenușă ca pâine și mi‐am amestecat băutura

102.9
Ps. 42.3
80.5
cu lacrimi,

10de mânia ta și urgia ta; căci m‐ai ridicat și m‐ai

102.10
Ps. 30.7
azvârlit.

11Zilele mele sunt ca

102.11
Iov 14.2Ps. 109.23
144.4Ecl. 6.12
o umbră întinsă și mă usuc ca iarba.

12Dar

102.12
Vers. 4.
tu, Doamne, vei rămâne în veac și pomenirea
102.12
Vers. 26.
ta din neam în neam.

13Tu te vei scula și vei avea milă

102.13
Ps. 135.13
de Sion, căci este vremea
102.13
Is. 60.10Zah. 1.12
să te înduri de el, căci a venit vremea hotărâtă.

14Căci robilor tăi le place de pietrele

102.14
Is. 40.2
sale și se îndură de pulberea lui.

15Și neamurile se vor teme

102.15
Ps. 79.1
de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta.

16Căci Domnul a zidit Sionul, s‐a arătat în

102.16
1 Reg. 8.43Ps. 138.4Is. 60.3
slava sa.

17El s‐a uitat la

102.17
Is. 60.1,2Neem. 1.6,11
2.8
rugăciunea celui lipsit și n‐a disprețuit rugăciunea lor.

18Aceasta se va scrie

102.18
Rom. 15.41 Cor. 10.11
pentru neamul care va veni: și un popor
102.18
Ps. 22.31Is. 43.21
care va fi făcut va lăuda pe Domnul.

19Căci a privit

102.19
Deut. 26.15Ps. 14.2
33.13,14
de la înălțimea sfântului său locaș; Domnul s‐a uitat din ceruri pe pământ,

20ca

102.20
Ps. 79.11
să audă suspinul celui încătușat, ca să dea drumul copiilor morții;

21ca ei să vestească

102.21
Ps. 22.22
numele Domnului în Sion și lauda lui în Ierusalim,

22când se vor aduna împreună popoarele și împărățiile ca să slujească Domnului.

23El mi‐a slăbit puterea pe cale; mi‐a scurtat

102.23
Iov 21.21
zilele.

24Am zis

102.24
Is. 38.10
: Dumnezeul meu, nu mă lua la jumătatea zilelor mele. Anii
102.24
Ps. 90.2Hab. 1.12
tăi sunt din neam în neam.

25Ai întemeiat pământul din

102.25
Gen. 1.1
2.1Evr. 1.10
vechime și cerurile sunt lucrul mâinilor tale.

26Ele

102.26
Is. 34.4
51.6
65.17
66.22Rom. 8.202 Pet. 3.7,10‐12
vor fi pierdute, dar tu
102.26
Vers. 12.
vei rămâne și toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca o îmbrăcăminte și se vor schimba;

27dar tu

102.27
Mal. 3.6Evr. 13.8Iac. 1.17
ești același și anii tăi nu se vor sfârși.

28Copiii

102.28
Ps. 69.36
robilor tăi vor rămâne și sămânța lor se va întări înaintea ta.

103

Preamărirea îndurării Domnului

Un psalm al lui David

1031Binecuvântă, suflete al meu, pe

103.1
Vers. 22.
Domnul! Și tot ce este înăuntrul meu să binecuvânteze numele cel sfânt al său.

2Binecuvântă, suflete al meu, pe Domnul și nu uita toate binefacerile lui:

3cel ce

103.3
Ps. 130.8Is. 33.24Mat. 9.2,6Mc. 2.5,10,11Lc. 7.47
iartă toate nelegiuirile tale; cel ce vindecă
103.3
Ex. 15.26Ps. 147.3Ier. 17.14
toate bolile tale;

4cel ce răscumpără

103.4
Ps. 34.22
56.13
din groapă viața ta; cel ce te încununează
103.4
Ps. 5.12
cu milă și îndurări;

5cel ce umple de bunătăți bătrâneța ta și tinerețea ta se

103.5
Is. 40.31
înnoiește ca vulturul.

6Domnul face dreptăți

103.6
Ps. 146.7
și judecăți tuturor celor apăsați.

7El a făcut

103.7
Ps. 147.19
cunoscute căile sale lui Moise, faptele sale copiilor lui Israel.

8Domnul este îndurător

103.8
Ex. 34.6,7Num. 14.18Deut. 5.10Neem. 9.17Ps. 86.15Ier. 32.18
și milostiv; încet la mânie și plin de îndurare.

9El nu

103.9
Ps. 30.5Is. 57.16Ier. 3.5Mica 7.18
va mustra în veac; nici nu‐și va ține mânia în veac.

10Nu ne‐a făcut după

103.10
Ezra 9.13
păcatele noastre, nici nu ne‐a răsplătit după nelegiuirile noastre.

11Căci

103.11
Ps. 57.10Ef. 3.18
pe cât sunt de înalte cerurile peste pământ așa s‐a înălțat îndurarea lui față de cei ce se tem de el.

12Pe cât este de departe răsăritul de apus așa a depărtat

103.12
Is. 43.25Mica 7.18
el de la noi abaterile noastre.

13Cum

103.13
Mal. 3.17
are milă tatăl de copiii săi așa are milă Domnul de cei ce se tem de el.

14Căci cunoaște întocmirea noastră; își aduce

103.14
Ps. 78.39
aminte că suntem țărână
103.14
Gen. 3.19Ecl. 12.7
.

15Omul — zilele

103.15
Ps. 90.5,61 Pet. 1.24
lui sunt ca iarba; înflorește ca
103.15
Iov 14.1,2Iac. 1.10,11
floarea câmpului.

16Căci trece vântul peste ea și s‐a dus și locul

103.16
Iov 7.10
20.9
său n‐o mai cunoaște.

17Dar îndurarea Domnului este din veci și în veci peste cei ce se tem de el și dreptatea lui peste

103.17
Ex. 20.6
copiii copiilor,

18pentru

103.18
Deut. 7.9
cei ce păzesc legământul său și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă.

19Domnul și‐a întărit în ceruri scaunul său de domnie

103.19
Ps. 11.4
și împărăția sa domnește
103.19
Ps. 47.2Dan. 4.25,34,35
peste toate.

20Binecuvântați

103.20
Ps. 148.2
pe Domnul, voi, îngerii săi, care sunteți tari în putere, care faceți
103.20
Mat. 6.10Evr. 1.14
cuvântul lui, ascultând de glasul cuvântului său!

21Binecuvântați

103.21
Gen. 32.2Ios. 5.14Ps. 68.17
pe Domnul, toate oștirile lui, slujitorii lui, care faceți
103.21
Dan. 7.9,10Evr. 1.14
voia lui!

22Binecuvântați

103.22
Ps. 145.10
pe Domnul toate lucrările lui, în toate locurile stăpânirii lui! Binecuvântă
103.22
Vers. 1.
, suflete al meu, pe Domnul!