Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
103

Preamărirea îndurării Domnului

Un psalm al lui David

1031Binecuvântă, suflete al meu, pe

103.1
Vers. 22.
Ps. 104.1
146.1
Domnul! Și tot ce este înăuntrul meu să binecuvânteze numele cel sfânt al său.

2Binecuvântă, suflete al meu, pe Domnul și nu uita toate binefacerile lui:

3cel ce

103.3
Ps. 130.8Is. 33.24Mat. 9.2,6Mc. 2.5,10,11Lc. 7.47
iartă toate nelegiuirile tale; cel ce vindecă
103.3
Ex. 15.26Ps. 147.3Ier. 17.14
toate bolile tale;

4cel ce răscumpără

103.4
Ps. 34.22
56.13
din groapă viața ta; cel ce te încununează
103.4
Ps. 5.12
cu milă și îndurări;

5cel ce umple de bunătăți bătrâneța ta și tinerețea ta se

103.5
Is. 40.31
înnoiește ca vulturul.

6Domnul face dreptăți

103.6
Ps. 146.7
și judecăți tuturor celor apăsați.

7El a făcut

103.7
Ps. 147.19
cunoscute căile sale lui Moise, faptele sale copiilor lui Israel.

8Domnul este îndurător

103.8
Ex. 34.6,7Num. 14.18Deut. 5.10Neem. 9.17Ps. 86.15Ier. 32.18
și milostiv; încet la mânie și plin de îndurare.

9El nu

103.9
Ps. 30.5Is. 57.16Ier. 3.5Mica 7.18
va mustra în veac; nici nu‐și va ține mânia în veac.

10Nu ne‐a făcut după

103.10
Ezra 9.13
păcatele noastre, nici nu ne‐a răsplătit după nelegiuirile noastre.

11Căci

103.11
Ps. 57.10Ef. 3.18
pe cât sunt de înalte cerurile peste pământ așa s‐a înălțat îndurarea lui față de cei ce se tem de el.

12Pe cât este de departe răsăritul de apus așa a depărtat

103.12
Is. 43.25Mica 7.18
el de la noi abaterile noastre.

13Cum

103.13
Mal. 3.17
are milă tatăl de copiii săi așa are milă Domnul de cei ce se tem de el.

14Căci cunoaște întocmirea noastră; își aduce

103.14
Ps. 78.39
aminte că suntem țărână
103.14
Gen. 3.19Ecl. 12.7
.

15Omul — zilele

103.15
Ps. 90.5,61 Pet. 1.24
lui sunt ca iarba; înflorește ca
103.15
Iov 14.1,2Iac. 1.10,11
floarea câmpului.

16Căci trece vântul peste ea și s‐a dus și locul

103.16
Iov 7.10
20.9
său n‐o mai cunoaște.

17Dar îndurarea Domnului este din veci și în veci peste cei ce se tem de el și dreptatea lui peste

103.17
Ex. 20.6
copiii copiilor,

18pentru

103.18
Deut. 7.9
cei ce păzesc legământul său și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă.

19Domnul și‐a întărit în ceruri scaunul său de domnie

103.19
Ps. 11.4
și împărăția sa domnește
103.19
Ps. 47.2Dan. 4.25,34,35
peste toate.

20Binecuvântați

103.20
Ps. 148.2
pe Domnul, voi, îngerii săi, care sunteți tari în putere, care faceți
103.20
Mat. 6.10Evr. 1.14
cuvântul lui, ascultând de glasul cuvântului său!

21Binecuvântați

103.21
Gen. 32.2Ios. 5.14Ps. 68.17
pe Domnul, toate oștirile lui, slujitorii lui, care faceți
103.21
Dan. 7.9,10Evr. 1.14
voia lui!

22Binecuvântați

103.22
Ps. 145.10
pe Domnul toate lucrările lui, în toate locurile stăpânirii lui! Binecuvântă
103.22
Vers. 1.

, suflete al meu, pe Domnul!