Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
105

Binefacerile lui Dumnezeu către Israel

1051Măriți

105.1
1 Cron. 16.8‐22Is. 12.4
pe Domnul, chemați numele lui! Faceți
105.1
Ps. 145.4,5,11
cunoscut între popoare faptele lui!

2Cântați‐i, cântați‐i laude! Gândiți‐vă

105.2
Ps. 77.12
119.27
la toate lucrările lui minunate.

3Slăviți‐vă în sfântul său nume! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4Căutați pe Domnul și puterea lui; căutați

105.4
Ps. 27.8
pururea fața lui.

5Aduceți‐vă aminte

105.5
Ps. 77.11
de lucrările lui minunate pe care le‐a făcut și de semnele lui și de judecățile gurii sale.

6Voi, sămânța lui Avraam, robul său, copiii lui Iacov, aleșii săi!

7Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile

105.7
Is. 26.9
sale sunt în tot pământul.

8El și‐a adus

105.8
Lc. 1.72
aminte de legământul său în veci, de cuvântul pe care l‐a poruncit pentru o mie de neamuri;

9legământul pe

105.9
Gen. 17.2
22.1626.3
28.13
35.11Lc. 1.73Evr. 6.17
care l‐a făcut cu Avraam și l‐a jurat lui Isaac,

10și pe care l‐a întărit lui Iacov ca așezământ, lui Israel ca legământ veșnic,

11zicând: Ție

105.11
Gen. 13.15
15.18
îți voi da țara Canaanului; sorțul moștenirii voastre;

12când

105.12
Gen. 34.30Deut. 7.7
26.5
erau un mic număr de oameni, foarte puțini și
105.12
Evr. 11.9
străini de loc acolo;

13și au mers de la neam la neam, de la împărăție la alt popor.

14El n‐a lăsat

105.14
Gen. 35.5
pe nimeni să‐i apese și a mustrat
105.14
Gen. 12.17
20.3,7
împărați pentru ei,

15zicând: Nu vă atingeți de unșii mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei.

16Și a chemat

105.16
Gen. 41.54
foametea în țară; a frânt
105.16
Lev. 26.26Is. 3.1Ezec. 4.16
tot toiagul pâinii.

17A trimis

105.17
Gen. 45.5
50.20
un bărbat înaintea lor: Iosif
105.17
Gen. 37.28,36
a fost vândut ca rob.

18I‐au strâns picioarele în

105.18
Gen. 39.20
40.15
butuci; sufletul său a intrat în fiare,

19până la vremea când s‐a împlinit cuvântul său: cuvântul

105.19
Gen. 41.25
Domnului l‐a cercat.

20Împăratul a trimis

105.20
Gen. 41.14
și i‐a dat drumul; stăpânitorul popoarelor l‐a lăsat slobod.

21L‐a

105.21
Gen. 41.40
pus domn peste casa sa și stăpân peste toate avuțiile sale,

22ca să lege pe mai marii săi după voia sa și să înțelepțească pe bătrânii săi.

23Israel a venit în Egipt

105.23
Gen. 46.6
și Iacov a stat vremelnic în
105.23
Ps. 78.51
106.22
țara lui Ham.

24Și el

105.24
Ex. 1.7
a înmulțit mult pe poporul său, și l‐a făcut mai tare decât potrivnicii săi.

25Le‐a întors

105.25
Ex. 1.8
inima ca să urască pe poporul său — să urzească împotriva robilor săi.

26A trimis

105.26
Ex. 3.10
4.12,14
pe Moise, robul său, și pe Aaron, pe
105.26
Num. 16.5
17.5
care‐l alesese.

27

105.27
Ex. 7
8
9
10
11
12Ps. 78.43
Ei au pus între ei
105.27
Ps. 106.22
semnele lui și minuni în țara lui Ham.

28El a

105.28
Ex. 10.22
trimis întunecime și s‐a făcut întuneric; și nu
105.28
Ps. 99.7
s‐au răsculat împotriva cuvântului său.

29Le‐a prefăcut

105.29
Ex. 7.20Ps. 78.44
apele în sânge și le‐a omorât peștii.

30Țara

105.30
Ex. 8.6Ps. 78.45
lor mișuna de broaște, până în cămările împăraților lor.

31El a vorbit

105.31
Ex. 8.17,24Ps. 78.45
și au venit roiuri de muște și păduchi în toate hotarele lor.

32În

105.32
Ex. 9.23,25Ps. 78.48
loc de ploaie le‐a dat grindină, și flacără de foc în țara lor.

33Și le‐a bătut

105.33
Ps. 78.47
viile și smochinii și a sfărâmat copacii hotarelor lor.

34A vorbit

105.34
Ex. 10.4,13,14Ps. 78.46
și a venit lăcusta și omizi fără număr.

35Și au mâncat orice verdeață din țara lor și au înghițit rodul țarinei lor.

36Și a

105.36
Ex. 12.29Ps. 78.51
bătut pe orice întâi născut în țara lor, începutul
105.36
Gen. 49.3
a toată puterea lor.

37Și i‐a scos

105.37
Ex. 12.35
cu argint și cu aur și nu era niciunul slab în semințiile sale.

38Egiptul

105.38
Ex. 12.33
s‐a bucurat de plecarea lor, căci frica de ei căzuse peste ei.

39El a

105.39
Ex. 13.21Neem. 9.12
întins un nor drept acoperământ și un foc ca să lumineze noaptea.

40Au

105.40
Ex. 16.12Ps. 78.18,27
cerut și a adus prepelițe și i‐a săturat cu pâine
105.40
Ps. 78.24,25
din ceruri.

41A deschis

105.41
Ex. 17.6Num. 20.11Ps. 78.15,161 Cor. 10.4
stânca și au țâșnit ape; au curs ca un râu în locuri uscate.

42Căci și‐a adus aminte de cuvântul

105.42
Gen. 15.14
său cel sfânt, și de Avraam, robul său.

43Și a scos pe poporul său cu bucurie și pe aleșii săi în cântări de veselie.

44Și le‐a

105.44
Deut. 6.10,11Ios. 13.7Ps. 78.55
dat țările neamurilor și au stăpânit munca popoarelor,

45ca

105.45
Deut. 4.1,40
6.21‐25
să păzească așezămintele lui și să țină legile lui. Lăudați pe Domnul.