Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
106

Răzvrătirile lui Israel și izbăvirile Domnului

1061

106.1
1 Cron. 16.34
Lăudați pe Domnul! Mulțumiți
106.1
Ps. 107.1
118.1
136.1
Domnului, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac!

2Cine

106.2
Ps. 40.5
poate spune faptele cele puternice ale Domnului, sau să facă să răsune toată lauda sa?

3Ferice de cei ce țin judecata și de cel ce face dreptate

106.3
Ps. 15.2
în toată
106.3
Fapte. 24.16Gal. 6.9
vremea.

4Adu‐ți

106.4
Ps. 119.132
aminte de mine, Doamne, în bunăvoința ta față de poporul tău. Cercetează‐mă cu mântuirea ta,

5ca să văd fericirea aleșilor tăi, să mă bucur de bucuria neamului tău și să mă laud cu moștenirea ta!

6Noi am păcătuit

106.6
Lev. 26.401 Reg. 8.47Dan. 9.5
cu părinții noștri, am săvârșit nelegiuire, am lucrat cu răutate.

7Părinții noștri n‐au înțeles lucrurile tale minunate în Egipt; nu și‐au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale, ci s‐au

106.7
Ex. 14.11,12
răsculat la mare, la Marea Roșie.

8Totuși el i‐a mântuit pentru numele

106.8
Ezec. 20.14
său, ca
106.8
Ex. 9.16
să facă cunoscut puterea sa.

9Și a mustrat

106.9
Ex. 14.21Ps. 18.15Naum 1.4
Marea Roșie și a secat; și i‐a trecut
106.9
Is. 63.11,12,13,14
prin adâncuri ca printr‐un pustiu.

10Și i‐a mântuit

106.10
Ex. 14.30
din mâna celui ce‐i ura și i‐a răscumpărat din mâna vrăjmașului.

11Și apele

106.11
Ex. 14.27,28
15.5
au acoperit pe potrivnicii lor; niciunul din ei n‐a rămas.

12Atunci

106.12
Ex. 14.31
15.1
au crezut cuvintele sale, au cântat lauda sa.

13Curând

106.13
Ex. 15.24
16.2
17.2Ps. 78.18
au uitat faptele sale, n‐au așteptat sfatul său.

14Ci

106.14
Num. 11.4,33Ps. 78.181 Cor. 10.6
au poftit cu poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

15Și el

106.15
Num. 11.31Ps. 78.29
le‐a dat cererea lor, dar a trimis
106.15
Is. 10.16
uscăciune în sufletul lor.

16Au pizmuit

106.16
Num. 16.1
pe Moise în tabără și pe Aaron, sfântul Domnului.

17Pământul

106.17
Num. 16.31,32Deut. 11.6
s‐a deschis și a înghițit pe Datan și a acoperit ceata lui Abiram.

18Și s‐a aprins un foc

106.18
Num. 16.35,46
în ceata lor și flacări au mistuit pe cei răi.

19Au făcut un

106.19
Ex. 32.4
vițel în Horeb și s‐au închinat la un chip turnat.

20Și au schimbat

106.20
Ier. 2.11Rom. 1.23
slava lor cu asemănarea unui bou care mănâncă iarbă.

21Au uitat

106.21
Ps. 78.11
pe Dumnezeu, Mântuitorul lor care făcuse lucruri mari în Egipt,

22lucrări minunate în țara

106.22
Ps. 78.51
105.23,27
lui Ham, și lucruri înfricoșate la Marea Roșie.

23Și a zis că‐i va stârpi dacă n‐ar fi stat

106.23
Ex. 32.10,11,32Deut. 9.19,25
10.10Ezec. 20.13
Moise, alesul său, la spărtură înaintea lui, ca
106.23
Ezec. 13.5
22.30
să abată mânia lui să nu‐i stârpească.

24Și au disprețuit țara

106.24
Deut. 8.7Ier. 3.19Ezec. 20.6
cea plăcută, n‐au
106.24
Evr. 3.18
crezut în cuvântul său;

25ci

106.25
Num. 14.2,27
au cârtit în corturile lor și n‐au ascultat de glasul Domnului.

26Și

106.26
Num. 14.28Ps. 95.11Ezec. 20.15Evr. 3.11,18
el și‐a ridicat
106.26
Ex. 6.8Deut. 32.40
mâna la ei, că‐i va face să cadă în pustie

27și că

106.27
Lev. 26.33Ps. 44.11Ezec. 20.23
va face să cadă sămânța lor între neamuri și‐i va risipi prin țări.

28Și

106.28
Num. 25.2,3
16Deut. 4.3
32.17Osea 9.10Ap. 2.14
s‐au alipit de Baal‐Peor și au mâncat jertfele morților.

29Și l‐au întărâtat prin faptele lor și a izbucnit o rană peste ei.

30Atunci

106.30
Num. 25.7,8
Fineas s‐a sculat și a făcut judecată și rana a fost oprită.

31Și aceasta

106.31
Num. 25.11,12,13
i s‐a socotit spre dreptate din neam în neam până în veci.

32

106.32
Num. 20.3,13Ps. 81.7
L‐au ațâțat la mânie la apele Meriba și a fost rău de ei și
106.32
Num. 20.12Deut. 1.37
3.26
de Moise din pricina lor.

33Căci

106.33
Num. 20.10
i‐au ațâțat duhul și el a vorbit nesocotit cu buzele.

34N‐au

106.34
Jud. 1.21,27,28,29
stârpit popoarele
106.34
Deut. 7.2,16Jud. 2.2
cum le zisese Domnul;

35ci

106.35
Jud. 2.2
3.5,6Is. 2.61 Cor. 5.6
s‐au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor;

36și au

106.36
Jud. 2.12,13,17,19
3.6,7
slujit idolilor lor și ei
106.36
Ex. 23.33Deut. 7.16Jud. 2.3,14,15
le‐au fost o cursă.

37Și au

106.37
2 Reg. 16.3Is. 57.5Ezec. 16.20
20.26
jertfit dracilor
106.37
Lev. 17.7Deut. 32.172 Cron. 11.151 Cor. 10.20
pe fiii lor și pe fetele lor.

38Și au vărsat sânge nevinovat: sângele fiilor și al fetelor lor; i‐au jertfit idolilor Canaanului și țara

106.38
Num. 35.33
a fost pângărită cu sânge.

39Și s‐au întinat

106.39
Ezec. 20.18,30,31
prin faptele lor și au curvit
106.39
Lev. 17.7Num. 15.39Ezec. 20.30
prin apucăturile lor.

40Și mânia Domnului s‐a aprins

106.40
Jud. 14Ps. 78.59,62
împotriva poporului său și a urât moștenirea
106.40
Deut. 9.29
sa.

41Și i‐a dat

106.41
Jud. 2.14Neem. 9.27
în mâna neamurilor și cei ce‐i urau au domnit peste ei.

42Și vrăjmașii lor i‐au apăsat și au fost supuși sub mâna lor.

43De

106.43
Jud. 2.16Neem. 9.27
multe ori i‐a scăpat; dar l‐au întărâtat prin sfatul lor și au fost apăsați prin nelegiuirea lor.

44Dar el a privit la nevoia lor, când a auzit

106.44
Jud. 3.9
4.3
6.7
10.10Neem. 9.27
strigătul lor.

45Și și‐a

106.45
Lev. 26.41,42
adus aminte de legământul său pentru ei și s‐a
106.45
Jud. 2.18
căit, după
106.45
Ps. 51.1
69.16Is. 63.7Plâng. 3.32
mulțimea îndurărilor sale.

46Și i‐a

106.46
Ezra 9.9Ier. 42.12
făcut să afle milă înaintea tuturor celor ce‐i luaseră prinși.

47Mântuiește‐ne

106.47
1 Cron. 16.35,36
, Doamne, Dumnezeul nostru, și adună‐ne dintre neamuri, ca să mulțumim sfântului tău nume, ca să ne fălim cu lauda ta.

48Binecuvântat

106.48
Ps. 41.13
să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veci în veci! Și tot poporul să zică: Amin! Lăudați pe Domnul!