Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
105

Binefacerile lui Dumnezeu către Israel

1051Măriți

105.1
1 Cron. 16.8‐22Is. 12.4
pe Domnul, chemați numele lui! Faceți
105.1
Ps. 145.4,5,11
cunoscut între popoare faptele lui!

2Cântați‐i, cântați‐i laude! Gândiți‐vă

105.2
Ps. 77.12
119.27
la toate lucrările lui minunate.

3Slăviți‐vă în sfântul său nume! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4Căutați pe Domnul și puterea lui; căutați

105.4
Ps. 27.8
pururea fața lui.

5Aduceți‐vă aminte

105.5
Ps. 77.11
de lucrările lui minunate pe care le‐a făcut și de semnele lui și de judecățile gurii sale.

6Voi, sămânța lui Avraam, robul său, copiii lui Iacov, aleșii săi!

7Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile

105.7
Is. 26.9
sale sunt în tot pământul.

8El și‐a adus

105.8
Lc. 1.72
aminte de legământul său în veci, de cuvântul pe care l‐a poruncit pentru o mie de neamuri;

9legământul pe

105.9
Gen. 17.2
22.1626.3
28.13
35.11Lc. 1.73Evr. 6.17
care l‐a făcut cu Avraam și l‐a jurat lui Isaac,

10și pe care l‐a întărit lui Iacov ca așezământ, lui Israel ca legământ veșnic,

11zicând: Ție

105.11
Gen. 13.15
15.18
îți voi da țara Canaanului; sorțul moștenirii voastre;

12când

105.12
Gen. 34.30Deut. 7.7
26.5
erau un mic număr de oameni, foarte puțini și
105.12
Evr. 11.9
străini de loc acolo;

13și au mers de la neam la neam, de la împărăție la alt popor.

14El n‐a lăsat

105.14
Gen. 35.5
pe nimeni să‐i apese și a mustrat
105.14
Gen. 12.17
20.3,7
împărați pentru ei,

15zicând: Nu vă atingeți de unșii mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei.

16Și a chemat

105.16
Gen. 41.54
foametea în țară; a frânt
105.16
Lev. 26.26Is. 3.1Ezec. 4.16
tot toiagul pâinii.

17A trimis

105.17
Gen. 45.5
50.20
un bărbat înaintea lor: Iosif
105.17
Gen. 37.28,36
a fost vândut ca rob.

18I‐au strâns picioarele în

105.18
Gen. 39.20
40.15
butuci; sufletul său a intrat în fiare,

19până la vremea când s‐a împlinit cuvântul său: cuvântul

105.19
Gen. 41.25
Domnului l‐a cercat.

20Împăratul a trimis

105.20
Gen. 41.14
și i‐a dat drumul; stăpânitorul popoarelor l‐a lăsat slobod.

21L‐a

105.21
Gen. 41.40
pus domn peste casa sa și stăpân peste toate avuțiile sale,

22ca să lege pe mai marii săi după voia sa și să înțelepțească pe bătrânii săi.

23Israel a venit în Egipt

105.23
Gen. 46.6
și Iacov a stat vremelnic în
105.23
Ps. 78.51
106.22
țara lui Ham.

24Și el

105.24
Ex. 1.7
a înmulțit mult pe poporul său, și l‐a făcut mai tare decât potrivnicii săi.

25Le‐a întors

105.25
Ex. 1.8
inima ca să urască pe poporul său — să urzească împotriva robilor săi.

26A trimis

105.26
Ex. 3.10
4.12,14
pe Moise, robul său, și pe Aaron, pe
105.26
Num. 16.5
17.5
care‐l alesese.

27

105.27
Ex. 7
8
9
10
11
12Ps. 78.43
Ei au pus între ei
105.27
Ps. 106.22
semnele lui și minuni în țara lui Ham.

28El a

105.28
Ex. 10.22
trimis întunecime și s‐a făcut întuneric; și nu
105.28
Ps. 99.7
s‐au răsculat împotriva cuvântului său.

29Le‐a prefăcut

105.29
Ex. 7.20Ps. 78.44
apele în sânge și le‐a omorât peștii.

30Țara

105.30
Ex. 8.6Ps. 78.45
lor mișuna de broaște, până în cămările împăraților lor.

31El a vorbit

105.31
Ex. 8.17,24Ps. 78.45
și au venit roiuri de muște și păduchi în toate hotarele lor.

32În

105.32
Ex. 9.23,25Ps. 78.48
loc de ploaie le‐a dat grindină, și flacără de foc în țara lor.

33Și le‐a bătut

105.33
Ps. 78.47
viile și smochinii și a sfărâmat copacii hotarelor lor.

34A vorbit

105.34
Ex. 10.4,13,14Ps. 78.46
și a venit lăcusta și omizi fără număr.

35Și au mâncat orice verdeață din țara lor și au înghițit rodul țarinei lor.

36Și a

105.36
Ex. 12.29Ps. 78.51
bătut pe orice întâi născut în țara lor, începutul
105.36
Gen. 49.3
a toată puterea lor.

37Și i‐a scos

105.37
Ex. 12.35
cu argint și cu aur și nu era niciunul slab în semințiile sale.

38Egiptul

105.38
Ex. 12.33
s‐a bucurat de plecarea lor, căci frica de ei căzuse peste ei.

39El a

105.39
Ex. 13.21Neem. 9.12
întins un nor drept acoperământ și un foc ca să lumineze noaptea.

40Au

105.40
Ex. 16.12Ps. 78.18,27
cerut și a adus prepelițe și i‐a săturat cu pâine
105.40
Ps. 78.24,25
din ceruri.

41A deschis

105.41
Ex. 17.6Num. 20.11Ps. 78.15,161 Cor. 10.4
stânca și au țâșnit ape; au curs ca un râu în locuri uscate.

42Căci și‐a adus aminte de cuvântul

105.42
Gen. 15.14
său cel sfânt, și de Avraam, robul său.

43Și a scos pe poporul său cu bucurie și pe aleșii săi în cântări de veselie.

44Și le‐a

105.44
Deut. 6.10,11Ios. 13.7Ps. 78.55
dat țările neamurilor și au stăpânit munca popoarelor,

45ca

105.45
Deut. 4.1,40
6.21‐25
să păzească așezămintele lui și să țină legile lui. Lăudați pe Domnul.

106

Răzvrătirile lui Israel și izbăvirile Domnului

1061

106.1
1 Cron. 16.34
Lăudați pe Domnul! Mulțumiți
106.1
Ps. 107.1
118.1
136.1
Domnului, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac!

2Cine

106.2
Ps. 40.5
poate spune faptele cele puternice ale Domnului, sau să facă să răsune toată lauda sa?

3Ferice de cei ce țin judecata și de cel ce face dreptate

106.3
Ps. 15.2
în toată
106.3
Fapte. 24.16Gal. 6.9
vremea.

4Adu‐ți

106.4
Ps. 119.132
aminte de mine, Doamne, în bunăvoința ta față de poporul tău. Cercetează‐mă cu mântuirea ta,

5ca să văd fericirea aleșilor tăi, să mă bucur de bucuria neamului tău și să mă laud cu moștenirea ta!

6Noi am păcătuit

106.6
Lev. 26.401 Reg. 8.47Dan. 9.5
cu părinții noștri, am săvârșit nelegiuire, am lucrat cu răutate.

7Părinții noștri n‐au înțeles lucrurile tale minunate în Egipt; nu și‐au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale, ci s‐au

106.7
Ex. 14.11,12
răsculat la mare, la Marea Roșie.

8Totuși el i‐a mântuit pentru numele

106.8
Ezec. 20.14
său, ca
106.8
Ex. 9.16
să facă cunoscut puterea sa.

9Și a mustrat

106.9
Ex. 14.21Ps. 18.15Naum 1.4
Marea Roșie și a secat; și i‐a trecut
106.9
Is. 63.11,12,13,14
prin adâncuri ca printr‐un pustiu.

10Și i‐a mântuit

106.10
Ex. 14.30
din mâna celui ce‐i ura și i‐a răscumpărat din mâna vrăjmașului.

11Și apele

106.11
Ex. 14.27,28
15.5
au acoperit pe potrivnicii lor; niciunul din ei n‐a rămas.

12Atunci

106.12
Ex. 14.31
15.1
au crezut cuvintele sale, au cântat lauda sa.

13Curând

106.13
Ex. 15.24
16.2
17.2Ps. 78.18
au uitat faptele sale, n‐au așteptat sfatul său.

14Ci

106.14
Num. 11.4,33Ps. 78.181 Cor. 10.6
au poftit cu poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

15Și el

106.15
Num. 11.31Ps. 78.29
le‐a dat cererea lor, dar a trimis
106.15
Is. 10.16
uscăciune în sufletul lor.

16Au pizmuit

106.16
Num. 16.1
pe Moise în tabără și pe Aaron, sfântul Domnului.

17Pământul

106.17
Num. 16.31,32Deut. 11.6
s‐a deschis și a înghițit pe Datan și a acoperit ceata lui Abiram.

18Și s‐a aprins un foc

106.18
Num. 16.35,46
în ceata lor și flacări au mistuit pe cei răi.

19Au făcut un

106.19
Ex. 32.4
vițel în Horeb și s‐au închinat la un chip turnat.

20Și au schimbat

106.20
Ier. 2.11Rom. 1.23
slava lor cu asemănarea unui bou care mănâncă iarbă.

21Au uitat

106.21
Ps. 78.11
pe Dumnezeu, Mântuitorul lor care făcuse lucruri mari în Egipt,

22lucrări minunate în țara

106.22
Ps. 78.51
105.23,27
lui Ham, și lucruri înfricoșate la Marea Roșie.

23Și a zis că‐i va stârpi dacă n‐ar fi stat

106.23
Ex. 32.10,11,32Deut. 9.19,25
10.10Ezec. 20.13
Moise, alesul său, la spărtură înaintea lui, ca
106.23
Ezec. 13.5
22.30
să abată mânia lui să nu‐i stârpească.

24Și au disprețuit țara

106.24
Deut. 8.7Ier. 3.19Ezec. 20.6
cea plăcută, n‐au
106.24
Evr. 3.18
crezut în cuvântul său;

25ci

106.25
Num. 14.2,27
au cârtit în corturile lor și n‐au ascultat de glasul Domnului.

26Și

106.26
Num. 14.28Ps. 95.11Ezec. 20.15Evr. 3.11,18
el și‐a ridicat
106.26
Ex. 6.8Deut. 32.40
mâna la ei, că‐i va face să cadă în pustie

27și că

106.27
Lev. 26.33Ps. 44.11Ezec. 20.23
va face să cadă sămânța lor între neamuri și‐i va risipi prin țări.

28Și

106.28
Num. 25.2,3
16Deut. 4.3
32.17Osea 9.10Ap. 2.14
s‐au alipit de Baal‐Peor și au mâncat jertfele morților.

29Și l‐au întărâtat prin faptele lor și a izbucnit o rană peste ei.

30Atunci

106.30
Num. 25.7,8
Fineas s‐a sculat și a făcut judecată și rana a fost oprită.

31Și aceasta

106.31
Num. 25.11,12,13
i s‐a socotit spre dreptate din neam în neam până în veci.

32

106.32
Num. 20.3,13Ps. 81.7
L‐au ațâțat la mânie la apele Meriba și a fost rău de ei și
106.32
Num. 20.12Deut. 1.37
3.26
de Moise din pricina lor.

33Căci

106.33
Num. 20.10
i‐au ațâțat duhul și el a vorbit nesocotit cu buzele.

34N‐au

106.34
Jud. 1.21,27,28,29
stârpit popoarele
106.34
Deut. 7.2,16Jud. 2.2
cum le zisese Domnul;

35ci

106.35
Jud. 2.2
3.5,6Is. 2.61 Cor. 5.6
s‐au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor;

36și au

106.36
Jud. 2.12,13,17,19
3.6,7
slujit idolilor lor și ei
106.36
Ex. 23.33Deut. 7.16Jud. 2.3,14,15
le‐au fost o cursă.

37Și au

106.37
2 Reg. 16.3Is. 57.5Ezec. 16.20
20.26
jertfit dracilor
106.37
Lev. 17.7Deut. 32.172 Cron. 11.151 Cor. 10.20
pe fiii lor și pe fetele lor.

38Și au vărsat sânge nevinovat: sângele fiilor și al fetelor lor; i‐au jertfit idolilor Canaanului și țara

106.38
Num. 35.33
a fost pângărită cu sânge.

39Și s‐au întinat

106.39
Ezec. 20.18,30,31
prin faptele lor și au curvit
106.39
Lev. 17.7Num. 15.39Ezec. 20.30
prin apucăturile lor.

40Și mânia Domnului s‐a aprins

106.40
Jud. 14Ps. 78.59,62
împotriva poporului său și a urât moștenirea
106.40
Deut. 9.29
sa.

41Și i‐a dat

106.41
Jud. 2.14Neem. 9.27
în mâna neamurilor și cei ce‐i urau au domnit peste ei.

42Și vrăjmașii lor i‐au apăsat și au fost supuși sub mâna lor.

43De

106.43
Jud. 2.16Neem. 9.27
multe ori i‐a scăpat; dar l‐au întărâtat prin sfatul lor și au fost apăsați prin nelegiuirea lor.

44Dar el a privit la nevoia lor, când a auzit

106.44
Jud. 3.9
4.3
6.7
10.10Neem. 9.27
strigătul lor.

45Și și‐a

106.45
Lev. 26.41,42
adus aminte de legământul său pentru ei și s‐a
106.45
Jud. 2.18
căit, după
106.45
Ps. 51.1
69.16Is. 63.7Plâng. 3.32
mulțimea îndurărilor sale.

46Și i‐a

106.46
Ezra 9.9Ier. 42.12
făcut să afle milă înaintea tuturor celor ce‐i luaseră prinși.

47Mântuiește‐ne

106.47
1 Cron. 16.35,36
, Doamne, Dumnezeul nostru, și adună‐ne dintre neamuri, ca să mulțumim sfântului tău nume, ca să ne fălim cu lauda ta.

48Binecuvântat

106.48
Ps. 41.13
să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veci în veci! Și tot poporul să zică: Amin! Lăudați pe Domnul!

107

CARTEA A CINCEA

Domnul izbăvește pe oameni din felurite nevoi

1071Mulțumiți

107.1
Ps. 106.1
118.1
136.1
Domnului, căci este bun
107.1
Ps. 119.68Mat. 19.17
, căci în veac ține îndurarea lui!

2Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe

107.2
Ps. 106.10
care i‐a răscumpărat din
107.2
Ps. 106.47Is. 43.5,6Ier. 29.14
31.8,10Ezec. 39.27,28
mâna potrivnicului;

3și i‐a adunat din țări, de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la mare.

4Au rătăcit în pustie

107.4
Vers. 40.
pe o cale neumblată, n‐au găsit nicio
107.4
Deut. 32.10
cetate de locuit.

5Flămânzi și însetați, sufletul li se sfârșea în ei.

6Atunci

107.6
Vers. 13, 19, 28.
au strigat către Domnul în nevoia lor și el i‐a scăpat din strâmtorările lor.

7Și i‐a dus pe o cale

107.7
Ezra 8.21
dreaptă ca să meargă la o cetate de locuit.

8O, de ar lăuda

107.8
Vers. 15, 21, 31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

9Căci a săturat

107.9
Ps. 34.10Lc. 1.53
sufletul însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând.

10Cei ce ședeau

107.10
Lc. 1.79
în întuneric și în umbra morții, încătușați
107.10
Iov 36.8
în apăsare și fier,

11pentru că se

107.11
Plâng. 3.42
împotriviseră cuvintelor lui Dumnezeu și disprețuiseră sfatul
107.11
Ps. 73.24
119.24Lc. 7.30Fapte. 20.27
Celui Preaînalt…

12și el le‐a plecat inima prin muncă; au căzut și nu era

107.12
Ps. 22.11Is. 63.5
cine să le ajute.

13Atunci

107.13
Vers. 6, 19, 28.
au strigat către Domnul în nevoia lor și i‐a mântuit din strâmtorările lor.

14I‐a scos

107.14
Ps. 68.6
146.7Fapte. 12.716.26
din întuneric și din umbra morții și le‐a rupt lanțurile.

15O, de ar lăuda

107.15
Vers. 8, 21, 31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

16Căci el a sfărâmat

107.16
Is. 45.2
porțile de aramă și a tăiat în două zăvoarele de fier.

17Nebunii sunt apăsați pentru

107.17
Plâng. 3.39
calea abaterii lor și pentru nelegiuirile lor.

18Sufletul

107.18
Iov 33.20
lor urăște orice mâncare și se apropie
107.18
Iov 33.22Ps. 9.13
88.3
de porțile morții.

19Atunci

107.19
Vers. 6, 13, 28.
ei strigă către Domnul în nevoia lor și‐i mântuiește din strâmtorările lor.

20Trimite

107.20
2 Reg. 20.4,5Ps. 147.15,18Mat. 8.8
cuvântul său și‐i vindecă
107.20
Ps. 30.2
103.3
și‐i scapă
107.20
Iov 33.28,30Ps. 30.3
49.15
56.13
103.4
din gropile lor.

21O, de ar lăuda

107.21
Vers. 8, 15, 31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

22Și să

107.22
Lev. 7.12Ps. 50.14
116.17Evr. 13.15
jertfească jertfe de mulțumire și să
107.22
Ps. 9.11
73.28
118.17
vestească faptele lui cu cântare de bucurie.

23Cei ce se pogoară în corăbii pe mare, care fac negoț în ape mari,

24aceștia văd faptele Domnului și minunile lui în adânc.

25Căci el vorbește și

107.25
Iona 1.4
se ridică vântul furtunos care înalță valurile ei.

26Se ridică la ceruri, se pogoară în adâncuri; li se topește sufletul

107.26
Ps. 22.14
119.28Naum 2.10
în nevoie.

27Se clatină și șovăiesc ca un om beat și toată înțelepciunea lor este înghițită.

28Atunci

107.28
Vers. 6, 13, 19.
strigă către Domnul în nevoia lor și‐i scoate din strâmtorările lor.

29El preface

107.29
Ps. 89.9Mat. 8.26
furtuna în liniște și valurile se alină,

30și ei se bucură că s‐au liniștit. Și el îi aduce la limanul lor dorit.

31O, de ar lăuda

107.31
Vers. 8, 15, 21.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

32Să‐l înalțe în

107.32
Ps. 22.22,25
111.1
obștea poporului și să‐l laude pe scaunul celor bătrâni.

33El preface

107.33
1 Reg. 17.1,7
râurile în pustie și izvoarele de apă în uscăciune;

34un pământ

107.34
Gen. 13.10
14.3
19.25
roditor, în șes de sare, pentru răutatea locuitorilor lui.

35El preface

107.35
Ps. 114.8Is. 41.18
pustia în baltă de apă și pământul uscat în izvoare de apă.

36Și acolo pune să locuiască pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate de locuit.

37Și seamănă câmpii și sădesc vii, care le aduc rod ca venit.

38Și el

107.38
Gen. 12.2
17.16,20
îi binecuvântă și se înmulțesc mult și nu lasă să li se împuțineze
107.38
Ex. 1.7
vitele…

39Și sunt împuținați

107.39
2 Reg. 10.32
și încovoiați prin apăsare, necaz și întristare:

40El

107.40
Iov 12.21,24
varsă dispreț asupra mai marilor și îi face să rătăcească în pustia fără căi.

41Dar

107.41
1 Sam. 2.8Ps. 113.7,8
el ridică pe cel nevoiaș din apăsare, și‐i face
107.41
Ps. 78.52
familii ca turme.

42Cei

107.42
Iov 22.19Ps. 52.6
58.10
drepți vor vedea și se vor bucura și orice nelegiuire
107.42
Iov 5.16Ps. 63.11Prov. 10.11Rom. 3.19
își va închide gura.

43Oricine

107.43
Ps. 64.9Ier. 9.12Osea 14.9
este înțelept să ia seama la aceste lucuri și să priceapă îndurările Domnului.