Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
107

CARTEA A CINCEA

Domnul izbăvește pe oameni din felurite nevoi

1071Mulțumiți

107.1
Ps. 106.1
118.1
136.1
Domnului, căci este bun
107.1
Ps. 119.68Mat. 19.17
, căci în veac ține îndurarea lui!

2Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe

107.2
Ps. 106.10
care i‐a răscumpărat din
107.2
Ps. 106.47Is. 43.5,6Ier. 29.14
31.8,10Ezec. 39.27,28
mâna potrivnicului;

3și i‐a adunat din țări, de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la mare.

4Au rătăcit în pustie

107.4
Vers. 40.

pe o cale neumblată, n‐au găsit nicio
107.4
Deut. 32.10
cetate de locuit.

5Flămânzi și însetați, sufletul li se sfârșea în ei.

6Atunci

107.6
Vers. 13, 19, 28.
Ps. 50.15Osea 5.15
au strigat către Domnul în nevoia lor și el i‐a scăpat din strâmtorările lor.

7Și i‐a dus pe o cale

107.7
Ezra 8.21
dreaptă ca să meargă la o cetate de locuit.

8O, de ar lăuda

107.8
Vers. 15, 21, 31.

oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

9Căci a săturat

107.9
Ps. 34.10Lc. 1.53
sufletul însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând.

10Cei ce ședeau

107.10
Lc. 1.79
în întuneric și în umbra morții, încătușați
107.10
Iov 36.8
în apăsare și fier,

11pentru că se

107.11
Plâng. 3.42
împotriviseră cuvintelor lui Dumnezeu și disprețuiseră sfatul
107.11
Ps. 73.24
119.24Lc. 7.30Fapte. 20.27
Celui Preaînalt…

12și el le‐a plecat inima prin muncă; au căzut și nu era

107.12
Ps. 22.11Is. 63.5
cine să le ajute.

13Atunci

107.13
Vers. 6, 19, 28.

au strigat către Domnul în nevoia lor și i‐a mântuit din strâmtorările lor.

14I‐a scos

107.14
Ps. 68.6
146.7Fapte. 12.716.26
din întuneric și din umbra morții și le‐a rupt lanțurile.

15O, de ar lăuda

107.15
Vers. 8, 21, 31.

oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

16Căci el a sfărâmat

107.16
Is. 45.2
porțile de aramă și a tăiat în două zăvoarele de fier.

17Nebunii sunt apăsați pentru

107.17
Plâng. 3.39
calea abaterii lor și pentru nelegiuirile lor.

18Sufletul

107.18
Iov 33.20
lor urăște orice mâncare și se apropie
107.18
Iov 33.22Ps. 9.13
88.3
de porțile morții.

19Atunci

107.19
Vers. 6, 13, 28.

ei strigă către Domnul în nevoia lor și‐i mântuiește din strâmtorările lor.

20Trimite

107.20
2 Reg. 20.4,5Ps. 147.15,18Mat. 8.8
cuvântul său și‐i vindecă
107.20
Ps. 30.2
103.3
și‐i scapă
107.20
Iov 33.28,30Ps. 30.3
49.15
56.13
103.4
din gropile lor.

21O, de ar lăuda

107.21
Vers. 8, 15, 31.

oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

22Și să

107.22
Lev. 7.12Ps. 50.14
116.17Evr. 13.15
jertfească jertfe de mulțumire și să
107.22
Ps. 9.11
73.28
118.17
vestească faptele lui cu cântare de bucurie.

23Cei ce se pogoară în corăbii pe mare, care fac negoț în ape mari,

24aceștia văd faptele Domnului și minunile lui în adânc.

25Căci el vorbește și

107.25
Iona 1.4
se ridică vântul furtunos care înalță valurile ei.

26Se ridică la ceruri, se pogoară în adâncuri; li se topește sufletul

107.26
Ps. 22.14
119.28Naum 2.10
în nevoie.

27Se clatină și șovăiesc ca un om beat și toată înțelepciunea lor este înghițită.

28Atunci

107.28
Vers. 6, 13, 19.

strigă către Domnul în nevoia lor și‐i scoate din strâmtorările lor.

29El preface

107.29
Ps. 89.9Mat. 8.26
furtuna în liniște și valurile se alină,

30și ei se bucură că s‐au liniștit. Și el îi aduce la limanul lor dorit.

31O, de ar lăuda

107.31
Vers. 8, 15, 21.

oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

32Să‐l înalțe în

107.32
Ps. 22.22,25
111.1
obștea poporului și să‐l laude pe scaunul celor bătrâni.

33El preface

107.33
1 Reg. 17.1,7
râurile în pustie și izvoarele de apă în uscăciune;

34un pământ

107.34
Gen. 13.10
14.3
19.25
roditor, în șes de sare, pentru răutatea locuitorilor lui.

35El preface

107.35
Ps. 114.8Is. 41.18
pustia în baltă de apă și pământul uscat în izvoare de apă.

36Și acolo pune să locuiască pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate de locuit.

37Și seamănă câmpii și sădesc vii, care le aduc rod ca venit.

38Și el

107.38
Gen. 12.2
17.16,20
îi binecuvântă și se înmulțesc mult și nu lasă să li se împuțineze
107.38
Ex. 1.7
vitele…

39Și sunt împuținați

107.39
2 Reg. 10.32
și încovoiați prin apăsare, necaz și întristare:

40El

107.40
Iov 12.21,24
varsă dispreț asupra mai marilor și îi face să rătăcească în pustia fără căi.

41Dar

107.41
1 Sam. 2.8Ps. 113.7,8
el ridică pe cel nevoiaș din apăsare, și‐i face
107.41
Ps. 78.52
familii ca turme.

42Cei

107.42
Iov 22.19Ps. 52.6
58.10
drepți vor vedea și se vor bucura și orice nelegiuire
107.42
Iov 5.16Ps. 63.11Prov. 10.11Rom. 3.19
își va închide gura.

43Oricine

107.43
Ps. 64.9Ier. 9.12Osea 14.9
este înțelept să ia seama la aceste lucuri și să priceapă îndurările Domnului.