Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
107

CARTEA A CINCEA

Domnul izbăvește pe oameni din felurite nevoi

1071Mulțumiți

107.1
Ps. 106.1
118.1
136.1
Domnului, căci este bun
107.1
Ps. 119.68Mat. 19.17
, căci în veac ține îndurarea lui!

2Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe

107.2
Ps. 106.10
care i‐a răscumpărat din
107.2
Ps. 106.47Is. 43.5,6Ier. 29.14
31.8,10Ezec. 39.27,28
mâna potrivnicului;

3și i‐a adunat din țări, de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la mare.

4Au rătăcit în pustie

107.4
Vers. 40.
pe o cale neumblată, n‐au găsit nicio
107.4
Deut. 32.10
cetate de locuit.

5Flămânzi și însetați, sufletul li se sfârșea în ei.

6Atunci

107.6
Vers. 13, 19, 28.
au strigat către Domnul în nevoia lor și el i‐a scăpat din strâmtorările lor.

7Și i‐a dus pe o cale

107.7
Ezra 8.21
dreaptă ca să meargă la o cetate de locuit.

8O, de ar lăuda

107.8
Vers. 15, 21, 31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

9Căci a săturat

107.9
Ps. 34.10Lc. 1.53
sufletul însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând.

10Cei ce ședeau

107.10
Lc. 1.79
în întuneric și în umbra morții, încătușați
107.10
Iov 36.8
în apăsare și fier,

11pentru că se

107.11
Plâng. 3.42
împotriviseră cuvintelor lui Dumnezeu și disprețuiseră sfatul
107.11
Ps. 73.24
119.24Lc. 7.30Fapte. 20.27
Celui Preaînalt…

12și el le‐a plecat inima prin muncă; au căzut și nu era

107.12
Ps. 22.11Is. 63.5
cine să le ajute.

13Atunci

107.13
Vers. 6, 19, 28.
au strigat către Domnul în nevoia lor și i‐a mântuit din strâmtorările lor.

14I‐a scos

107.14
Ps. 68.6
146.7Fapte. 12.716.26
din întuneric și din umbra morții și le‐a rupt lanțurile.

15O, de ar lăuda

107.15
Vers. 8, 21, 31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

16Căci el a sfărâmat

107.16
Is. 45.2
porțile de aramă și a tăiat în două zăvoarele de fier.

17Nebunii sunt apăsați pentru

107.17
Plâng. 3.39
calea abaterii lor și pentru nelegiuirile lor.

18Sufletul

107.18
Iov 33.20
lor urăște orice mâncare și se apropie
107.18
Iov 33.22Ps. 9.13
88.3
de porțile morții.

19Atunci

107.19
Vers. 6, 13, 28.
ei strigă către Domnul în nevoia lor și‐i mântuiește din strâmtorările lor.

20Trimite

107.20
2 Reg. 20.4,5Ps. 147.15,18Mat. 8.8
cuvântul său și‐i vindecă
107.20
Ps. 30.2
103.3
și‐i scapă
107.20
Iov 33.28,30Ps. 30.3
49.15
56.13
103.4
din gropile lor.

21O, de ar lăuda

107.21
Vers. 8, 15, 31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

22Și să

107.22
Lev. 7.12Ps. 50.14
116.17Evr. 13.15
jertfească jertfe de mulțumire și să
107.22
Ps. 9.11
73.28
118.17
vestească faptele lui cu cântare de bucurie.

23Cei ce se pogoară în corăbii pe mare, care fac negoț în ape mari,

24aceștia văd faptele Domnului și minunile lui în adânc.

25Căci el vorbește și

107.25
Iona 1.4
se ridică vântul furtunos care înalță valurile ei.

26Se ridică la ceruri, se pogoară în adâncuri; li se topește sufletul

107.26
Ps. 22.14
119.28Naum 2.10
în nevoie.

27Se clatină și șovăiesc ca un om beat și toată înțelepciunea lor este înghițită.

28Atunci

107.28
Vers. 6, 13, 19.
strigă către Domnul în nevoia lor și‐i scoate din strâmtorările lor.

29El preface

107.29
Ps. 89.9Mat. 8.26
furtuna în liniște și valurile se alină,

30și ei se bucură că s‐au liniștit. Și el îi aduce la limanul lor dorit.

31O, de ar lăuda

107.31
Vers. 8, 15, 21.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui minunate către copiii oamenilor!

32Să‐l înalțe în

107.32
Ps. 22.22,25
111.1
obștea poporului și să‐l laude pe scaunul celor bătrâni.

33El preface

107.33
1 Reg. 17.1,7
râurile în pustie și izvoarele de apă în uscăciune;

34un pământ

107.34
Gen. 13.10
14.3
19.25
roditor, în șes de sare, pentru răutatea locuitorilor lui.

35El preface

107.35
Ps. 114.8Is. 41.18
pustia în baltă de apă și pământul uscat în izvoare de apă.

36Și acolo pune să locuiască pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate de locuit.

37Și seamănă câmpii și sădesc vii, care le aduc rod ca venit.

38Și el

107.38
Gen. 12.2
17.16,20
îi binecuvântă și se înmulțesc mult și nu lasă să li se împuțineze
107.38
Ex. 1.7
vitele…

39Și sunt împuținați

107.39
2 Reg. 10.32
și încovoiați prin apăsare, necaz și întristare:

40El

107.40
Iov 12.21,24
varsă dispreț asupra mai marilor și îi face să rătăcească în pustia fără căi.

41Dar

107.41
1 Sam. 2.8Ps. 113.7,8
el ridică pe cel nevoiaș din apăsare, și‐i face
107.41
Ps. 78.52
familii ca turme.

42Cei

107.42
Iov 22.19Ps. 52.6
58.10
drepți vor vedea și se vor bucura și orice nelegiuire
107.42
Iov 5.16Ps. 63.11Prov. 10.11Rom. 3.19
își va închide gura.

43Oricine

107.43
Ps. 64.9Ier. 9.12Osea 14.9
este înțelept să ia seama la aceste lucuri și să priceapă îndurările Domnului.

108

Laudă lui Dumnezeu și cerere de izbândă

O cântare, un psalm al lui David

1081Inima mea este gata

108.1
Ps. 57.7
, Dumnezeule! Voi cânta, da, voi cânta laude, cu slava mea.

2Deșteaptă‐te

108.2
Ps. 57.8‐11
, psalteriu și harfă! Voi deștepta zorile.

3Îți voi aduce mulțumire între popoare, Doamne! Îți voi cânta laude între neamuri,

4căci îndurarea ta este mare, mai presus de ceruri și adevărul tău ajunge până la nori.

5Fii înălțat

108.5
Ps. 57.5,11
peste ceruri, Dumnezeule, și slava ta peste tot pământul.

6Ca

108.6
Ps. 60.5
iubiții tăi să fie izbăviți, mântuiește cu dreapta ta și răspunde‐ne.

7Dumnezeu a vorbit în sfințenia sa; mă voi bucura; voi împărți Sihemul și voi măsura valea Sucotului.

8Al meu este Galaadul, al meu Manase; și Efraim este apărarea capului meu; Iuda

108.8
Gen. 49.10
este legiuitorul meu.

9Moabul este ligheanul meu, asupra Edomului îmi voi arunca încălțămintea, asupra Filistiei voi chiui.

10Cine

108.10
Ps. 60.9
mă va aduce la cetatea cea tare? Cine mă va duce până la Edom?

11Oare nu tu, Dumnezeule, care ne‐ai lepădat și nu ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?

12Dă‐ne ajutor împotriva potrivnicului, căci mântuirea omului este zadarnică.

13Cu

108.13
Ps. 60.12
Dumnezeu vom lucra fapte mărețe și el va călca în picioare pe potrivnicii noștri.

109

Cererea răzbunării împotriva potrivnicilor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

1091Dumnezeul laudei mele, nu

109.1
Ps. 83.1
tăcea,

2căci gura celui rău și gura vicleniei s‐au deschis împotriva mea. Au vorbit împotriva mea cu limba minciunii.

3Și m‐au înconjurat cu cuvinte de ură și s‐au luptat împotriva mea fără

109.3
Ps. 35.7
69.4In. 15.25
cuvânt.

4Pentru iubirea mea ei sunt potrivnicii mei, dar eu alerg la rugăciune.

5Și ei

109.5
Ps. 35.7,12
38.20
mi‐au răsplătit rău pentru bine și cu ură pentru iubirea mea.

6Pune peste el pe un om rău și un pârâș

109.6
Zah. 3.1
să stea la dreapta lui.

7Când va fi judecat, să iasă vinovat și rugăciunea

109.7
Prov. 28.9
lui să ajungă păcat!

8Zilele lui să fie puține și slujba lui s‐o ia altul

109.8
Fapte. 1.20
!

9Copiii lui să fie orfani

109.9
Ex. 22.24
și nevasta lui văduvă!

10Copiii săi să rătăcească și să cerșească și să‐și caute pâinea departe de locurile lor pustii.

11Cămătarul

109.11
Iov 5.5
18.9
să arunce cursa peste tot ce este al lui și străinii să‐i prade munca!

12Să nu fie nimeni care să întindă îndurare asupra lui, nimeni să nu fie care să aibă milă de orfanii lui!

13Să i se stârpească

109.13
Iov 18.19Ps. 37.28
urmașii, să li se șteargă numele
109.13
Prov. 10.7
în neamul următor!

14Nelegiuirea

109.14
Ex. 20.5
părinților lui să fie pomenită înaintea Domnului și păcatul mamei sale să nu se
109.14
Neem. 4.5Ier. 18.23
șteargă!

15Pururea să fie înaintea Domnului, ca să le stârpească

109.15
Iov 18.17Ps. 34.16
pomenirea de pe pământ.

16Fiindcă nu și‐a adus aminte să arate îndurare, ci a prigonit pe cel sărac și nevoiaș și pe cel cu inimă zdrobită

109.16
Ps. 34.18
, ca să‐l ucidă.

17Și a iubit

109.17
Prov. 14.14Ezec. 35.6
blestemul: să vină peste el! Și nu s‐a desfătat în binecuvântare: să fie departe de el!

18Și s‐a îmbrăcat cu blestemul ca și cu un veșmânt: să intre

109.18
Num. 5.22
în măruntaiele lui ca apa și ca untdelemnul în oasele lui!

19Să‐i fie ca o haină cu care se învelește și ca o cingătoare cu care se încinge necurmat!

20Aceasta să fie plata potrivnicilor mei de la Domnul și a celor ce vorbesc de rău împotriva sufletului meu.

21Dar tu, lucrează pentru mine, Doamne Dumnezeule, pentru numele tău. Pentru că îndurarea ta este bună, scapă‐mă.

22Căci sunt sărac și nevoiaș și mi‐este rănită inima înăuntrul meu.

23Mă trec ca

109.23
Ps. 102.11
144.4
o umbră ce se întinde. Sunt aruncat încoace și încolo ca lăcusta.

24Genunchii

109.24
Evr. 12.12
mi‐au slăbit de post și carnea mea și‐a pierdut din grăsime.

25Și am ajuns să fiu de ocara

109.25
Ps. 22.6,7
lor. Când mă văd, clatină
109.25
Mat. 27.39
din cap.

26Ajută‐mă, Doamne Dumnezeul meu! Mântuiește‐mă, după îndurarea ta,

27ca

109.27
Iov 37.7
să cunoască ei că aceasta este mâna ta, că tu, Doamne, ai făcut‐o.

28Să blesteme

109.28
2 Sam. 16.11,12
ei, dar tu binecuvântă; când se vor scula ei, să se rușineze și robul
109.28
Is. 65.14
tău să se bucure.

29Protivnicii

109.29
Ps. 35.26
132.18
mei să fie îmbrăcați cu rușine și să se învelească în rușinea lor ca și cu o manta.

30Eu voi mulțumi mult Domnului cu gura mea; da, îl

109.30
Ps. 35.18
111.1
voi lăuda în mijlocul mulțimii.

31Căci

109.31
Ps. 16.8
73.23
110.5
121.5
a stat la dreapta celui nevoiaș ca să‐l mântuiască de cei ce‐i judecă sufletul.