Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
108

Laudă lui Dumnezeu și cerere de izbândă

O cântare, un psalm al lui David

1081Inima mea este gata

108.1
Ps. 57.7
, Dumnezeule! Voi cânta, da, voi cânta laude, cu slava mea.

2Deșteaptă‐te

108.2
Ps. 57.8‐11
, psalteriu și harfă! Voi deștepta zorile.

3Îți voi aduce mulțumire între popoare, Doamne! Îți voi cânta laude între neamuri,

4căci îndurarea ta este mare, mai presus de ceruri și adevărul tău ajunge până la nori.

5Fii înălțat

108.5
Ps. 57.5,11
peste ceruri, Dumnezeule, și slava ta peste tot pământul.

6Ca

108.6
Ps. 60.5
iubiții tăi să fie izbăviți, mântuiește cu dreapta ta și răspunde‐ne.

7Dumnezeu a vorbit în sfințenia sa; mă voi bucura; voi împărți Sihemul și voi măsura valea Sucotului.

8Al meu este Galaadul, al meu Manase; și Efraim este apărarea capului meu; Iuda

108.8
Gen. 49.10
este legiuitorul meu.

9Moabul este ligheanul meu, asupra Edomului îmi voi arunca încălțămintea, asupra Filistiei voi chiui.

10Cine

108.10
Ps. 60.9
mă va aduce la cetatea cea tare? Cine mă va duce până la Edom?

11Oare nu tu, Dumnezeule, care ne‐ai lepădat și nu ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?

12Dă‐ne ajutor împotriva potrivnicului, căci mântuirea omului este zadarnică.

13Cu

108.13
Ps. 60.12
Dumnezeu vom lucra fapte mărețe și el va călca în picioare pe potrivnicii noștri.