Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Domnul scăparea și apărarea

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

111În Domnul

11.1
Ps. 56.11
îmi pun încrederea: Cum
11.1
1 Sam. 26.19,20
ziceți sufletului meu: Fugi la munții voștri ca o pasăre?

2Căci iată, cei răi

11.2
Ps. 61.3,4
îndoaie arcul, își pregătesc săgeata
11.2
Ps. 21.12
pe coardă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă.

3Dacă se surpă

11.3
Ps. 82.5
temeliile, ce poate să facă dreptul?

4Domnul

11.4
Hab. 2.20
este în templul sfințeniei sale, Domnul are scaunul
11.4
Ps. 2.4Is. 66.1Mat. 5.34
23.22Fapte. 7.49Ap. 4.2
lui de domnie în ceruri. Ochii
11.4
Ps. 33.13
34.15,16
66.7
săi privesc, pleoapele sale cearcă pe copiii oamenilor.

5Domnul cearcă

11.5
Gen. 22.1Iac. 1.12
pe cel drept, dar pe cel rău și pe cel ce iubește asuprirea, sufletul său îl urăște.

6El va ploua

11.6
Gen. 19.24Ezec. 38.22
lațuri peste cei răi; foc și pucioasă și un vânt dogoritor
11.6
Gen. 43.341 Sam. 1.4
9.23Ps. 75.8
va fi partea paharului lor.

7Căci Domnul este drept, iubește dreptatea

11.7
Ps. 45.7
146.8
. Cei neprihăniți îi vor vedea
11.7
Iov 36.7Ps. 33.18
34.151 Pet. 3.12
fața.