Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
109

Cererea răzbunării împotriva potrivnicilor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

1091Dumnezeul laudei mele, nu

109.1
Ps. 83.1
tăcea,

2căci gura celui rău și gura vicleniei s‐au deschis împotriva mea. Au vorbit împotriva mea cu limba minciunii.

3Și m‐au înconjurat cu cuvinte de ură și s‐au luptat împotriva mea fără

109.3
Ps. 35.7
69.4In. 15.25
cuvânt.

4Pentru iubirea mea ei sunt potrivnicii mei, dar eu alerg la rugăciune.

5Și ei

109.5
Ps. 35.7,12
38.20
mi‐au răsplătit rău pentru bine și cu ură pentru iubirea mea.

6Pune peste el pe un om rău și un pârâș

109.6
Zah. 3.1
să stea la dreapta lui.

7Când va fi judecat, să iasă vinovat și rugăciunea

109.7
Prov. 28.9
lui să ajungă păcat!

8Zilele lui să fie puține și slujba lui s‐o ia altul

109.8
Fapte. 1.20
!

9Copiii lui să fie orfani

109.9
Ex. 22.24
și nevasta lui văduvă!

10Copiii săi să rătăcească și să cerșească și să‐și caute pâinea departe de locurile lor pustii.

11Cămătarul

109.11
Iov 5.5
18.9
să arunce cursa peste tot ce este al lui și străinii să‐i prade munca!

12Să nu fie nimeni care să întindă îndurare asupra lui, nimeni să nu fie care să aibă milă de orfanii lui!

13Să i se stârpească

109.13
Iov 18.19Ps. 37.28
urmașii, să li se șteargă numele
109.13
Prov. 10.7
în neamul următor!

14Nelegiuirea

109.14
Ex. 20.5
părinților lui să fie pomenită înaintea Domnului și păcatul mamei sale să nu se
109.14
Neem. 4.5Ier. 18.23
șteargă!

15Pururea să fie înaintea Domnului, ca să le stârpească

109.15
Iov 18.17Ps. 34.16
pomenirea de pe pământ.

16Fiindcă nu și‐a adus aminte să arate îndurare, ci a prigonit pe cel sărac și nevoiaș și pe cel cu inimă zdrobită

109.16
Ps. 34.18
, ca să‐l ucidă.

17Și a iubit

109.17
Prov. 14.14Ezec. 35.6
blestemul: să vină peste el! Și nu s‐a desfătat în binecuvântare: să fie departe de el!

18Și s‐a îmbrăcat cu blestemul ca și cu un veșmânt: să intre

109.18
Num. 5.22
în măruntaiele lui ca apa și ca untdelemnul în oasele lui!

19Să‐i fie ca o haină cu care se învelește și ca o cingătoare cu care se încinge necurmat!

20Aceasta să fie plata potrivnicilor mei de la Domnul și a celor ce vorbesc de rău împotriva sufletului meu.

21Dar tu, lucrează pentru mine, Doamne Dumnezeule, pentru numele tău. Pentru că îndurarea ta este bună, scapă‐mă.

22Căci sunt sărac și nevoiaș și mi‐este rănită inima înăuntrul meu.

23Mă trec ca

109.23
Ps. 102.11
144.4
o umbră ce se întinde. Sunt aruncat încoace și încolo ca lăcusta.

24Genunchii

109.24
Evr. 12.12
mi‐au slăbit de post și carnea mea și‐a pierdut din grăsime.

25Și am ajuns să fiu de ocara

109.25
Ps. 22.6,7
lor. Când mă văd, clatină
109.25
Mat. 27.39
din cap.

26Ajută‐mă, Doamne Dumnezeul meu! Mântuiește‐mă, după îndurarea ta,

27ca

109.27
Iov 37.7
să cunoască ei că aceasta este mâna ta, că tu, Doamne, ai făcut‐o.

28Să blesteme

109.28
2 Sam. 16.11,12
ei, dar tu binecuvântă; când se vor scula ei, să se rușineze și robul
109.28
Is. 65.14
tău să se bucure.

29Protivnicii

109.29
Ps. 35.26
132.18
mei să fie îmbrăcați cu rușine și să se învelească în rușinea lor ca și cu o manta.

30Eu voi mulțumi mult Domnului cu gura mea; da, îl

109.30
Ps. 35.18
111.1
voi lăuda în mijlocul mulțimii.

31Căci

109.31
Ps. 16.8
73.23
110.5
121.5
a stat la dreapta celui nevoiaș ca să‐l mântuiască de cei ce‐i judecă sufletul.

110

Domnul dă domnia Împăratului

Un psalm al lui David

1101Domnul

110.1
Mat. 22.44Mc. 12.36Lc. 20.42Fapte. 2.341 Cor. 15.25Evr. 1.131 Pet. 3.22Ps. 45.6,7
a zis Domnului meu: Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale.

2Domnul va trimite toiagul puterii tale din Sion: domnește în mijlocul vrăjmașilor tăi.

3Poporul

110.3
Jud. 5.2
tău se aduce ca daruri de bunăvoie în ziua puterii tale, cu
110.3
Ps. 96.9
podoabă sfântă. Din sânul zorilor îți va veni roua tinereții tale.

4Domnul a jurat și nu

110.4
Num. 23.19
se va căi: Tu
110.4
Evr. 5.6
6.20
7.17,21Zah. 6.13
ești preot în veac după rânduiala lui Melhisedec.

5Domnul la

110.5
Ps. 16.8
dreapta ta va sfărâma pe împărați în
110.5
Ps. 2.5,12Rom. 2.5Ap. 11.18
ziua mâniei sale.

6El va judeca între neamuri, el va umple locurile cu trupuri moarte; va sfărâma

110.6
Ps. 68.21Hab. 3.13
capul peste o mare țară.

7Va bea din

110.7
Jud. 7.5,6
pârâu pe cale
110.7
Is. 53.12
, de aceea își va înălța capul.

111

Domnul lăudat pentru bunătatea sa

1111Lăudați pe Domnul! Voi lăuda

111.1
Ps. 35.18
89.5
107.32
109.30
149.1
pe Domnul din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare.

2Lucrările Domnului sunt mari

111.2
Iov 38
39
40
41Ps. 92.5
139.14Ap. 15.3
, căutate
111.2
Ps. 143.5
de toți cei ce se desfată în ele.

3Lucrarea lui este măreție

111.3
Ps. 145.4,5,10
și strălucire și dreptatea sa ține în veac.

4El a făcut lucrările sale minunate vrednice de aducere aminte; Domnul este milos

111.4
Ps. 86.5
103.8
și plin de îndurare.

5El a dat o pradă

111.5
Mat. 6.26,33
celor ce se tem de el; își va aduce aminte în veac de legământul său.

6El a arătat poporului său puterea lucrărilor sale, dându‐le moștenirea neamurilor.

7Lucrările mâinilor sale sunt adevăr

111.7
Ap. 15.3
și dreptate, toate poruncile sale sunt
111.7
Ps. 19.7
credincioase.

8Ele sunt păstrate

111.8
Is. 40.8Mat. 5.18
în veci de veci, făcute
111.8
Ps. 19.9Ap. 15.3
adevăr și dreptate.

9A trimis răscumpărarea

111.9
Mat. 1.21Lc. 1.68
poporului său, a poruncit legământul său în veac. Numele lui este sfânt
111.9
Lc. 1.49
și înfricoșat.

10Frica Domnului este începutul

111.10
Deut. 4.6Iov 28.28Prov. 1.7
9.10Ecl. 12.13
înțelepciunii. O bună pricepere au toți cei ce o păzesc. Lauda lui ține în veac.