Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
111

Domnul lăudat pentru bunătatea sa

1111Lăudați pe Domnul! Voi lăuda

111.1
Ps. 35.18
89.5
107.32
109.30
149.1
pe Domnul din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare.

2Lucrările Domnului sunt mari

111.2
Iov 38
39
40
41Ps. 92.5
139.14Ap. 15.3
, căutate
111.2
Ps. 143.5
de toți cei ce se desfată în ele.

3Lucrarea lui este măreție

111.3
Ps. 145.4,5,10
și strălucire și dreptatea sa ține în veac.

4El a făcut lucrările sale minunate vrednice de aducere aminte; Domnul este milos

111.4
Ps. 86.5
103.8
și plin de îndurare.

5El a dat o pradă

111.5
Mat. 6.26,33
celor ce se tem de el; își va aduce aminte în veac de legământul său.

6El a arătat poporului său puterea lucrărilor sale, dându‐le moștenirea neamurilor.

7Lucrările mâinilor sale sunt adevăr

111.7
Ap. 15.3
și dreptate, toate poruncile sale sunt
111.7
Ps. 19.7
credincioase.

8Ele sunt păstrate

111.8
Is. 40.8Mat. 5.18
în veci de veci, făcute
111.8
Ps. 19.9Ap. 15.3
adevăr și dreptate.

9A trimis răscumpărarea

111.9
Mat. 1.21Lc. 1.68
poporului său, a poruncit legământul său în veac. Numele lui este sfânt
111.9
Lc. 1.49
și înfricoșat.

10Frica Domnului este începutul

111.10
Deut. 4.6Iov 28.28Prov. 1.7
9.10Ecl. 12.13
înțelepciunii. O bună pricepere au toți cei ce o păzesc. Lauda lui ține în veac.