Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
110

Domnul dă domnia Împăratului

Un psalm al lui David

1101Domnul

110.1
Mat. 22.44Mc. 12.36Lc. 20.42Fapte. 2.341 Cor. 15.25Evr. 1.131 Pet. 3.22Ps. 45.6,7
a zis Domnului meu: Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale.

2Domnul va trimite toiagul puterii tale din Sion: domnește în mijlocul vrăjmașilor tăi.

3Poporul

110.3
Jud. 5.2
tău se aduce ca daruri de bunăvoie în ziua puterii tale, cu
110.3
Ps. 96.9
podoabă sfântă. Din sânul zorilor îți va veni roua tinereții tale.

4Domnul a jurat și nu

110.4
Num. 23.19
se va căi: Tu
110.4
Evr. 5.6
6.20
7.17,21Zah. 6.13
ești preot în veac după rânduiala lui Melhisedec.

5Domnul la

110.5
Ps. 16.8
dreapta ta va sfărâma pe împărați în
110.5
Ps. 2.5,12Rom. 2.5Ap. 11.18
ziua mâniei sale.

6El va judeca între neamuri, el va umple locurile cu trupuri moarte; va sfărâma

110.6
Ps. 68.21Hab. 3.13
capul peste o mare țară.

7Va bea din

110.7
Jud. 7.5,6
pârâu pe cale
110.7
Is. 53.12
, de aceea își va înălța capul.

111

Domnul lăudat pentru bunătatea sa

1111Lăudați pe Domnul! Voi lăuda

111.1
Ps. 35.18
89.5
107.32
109.30
149.1
pe Domnul din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare.

2Lucrările Domnului sunt mari

111.2
Iov 38
39
40
41Ps. 92.5
139.14Ap. 15.3
, căutate
111.2
Ps. 143.5
de toți cei ce se desfată în ele.

3Lucrarea lui este măreție

111.3
Ps. 145.4,5,10
și strălucire și dreptatea sa ține în veac.

4El a făcut lucrările sale minunate vrednice de aducere aminte; Domnul este milos

111.4
Ps. 86.5
103.8
și plin de îndurare.

5El a dat o pradă

111.5
Mat. 6.26,33
celor ce se tem de el; își va aduce aminte în veac de legământul său.

6El a arătat poporului său puterea lucrărilor sale, dându‐le moștenirea neamurilor.

7Lucrările mâinilor sale sunt adevăr

111.7
Ap. 15.3
și dreptate, toate poruncile sale sunt
111.7
Ps. 19.7
credincioase.

8Ele sunt păstrate

111.8
Is. 40.8Mat. 5.18
în veci de veci, făcute
111.8
Ps. 19.9Ap. 15.3
adevăr și dreptate.

9A trimis răscumpărarea

111.9
Mat. 1.21Lc. 1.68
poporului său, a poruncit legământul său în veac. Numele lui este sfânt
111.9
Lc. 1.49
și înfricoșat.

10Frica Domnului este începutul

111.10
Deut. 4.6Iov 28.28Prov. 1.7
9.10Ecl. 12.13
înțelepciunii. O bună pricepere au toți cei ce o păzesc. Lauda lui ține în veac.

112

Fericirea celor ce se tem de Domnul

1121Lăudați pe Domnul! Ferice

112.1
Ps. 128.1
de bărbatul care se teme de Domnul, care
112.1
Ps. 119.16,35,47,70,143
se desfată mult în poruncile lui!

2Sămânța sa va fi puternică

112.2
Ps. 25.13
37.26
102.28
pe pământ, neamul celor drepți va fi binecuvântat.

3Averea și bogățiile

112.3
Mat. 6.33
sunt în casa sa și dreptatea sa ține în veac.

4Lumina

112.4
Iov 11.17Ps. 97.11
răsare în întuneric pentru cei drepți. El este milos și îndurător și drept.

5Ferice

112.5
Ps. 37.26Lc. 6.35
de bărbatul care este îndurător și dă cu împrumut. El își va sprijini pricina
112.5
Ef. 5.15Col. 4.5
la judecată.

6Căci în veac

112.6
Ps. 15.5
nu se va clătina: pomenirea
112.6
Prov. 10.7
dreptului va fi veșnică.

7Nu se va teme de

112.7
Prov. 1.33
știrea rea. Inima
112.7
Ps. 57.7
sa este tare, încrezându‐se
112.7
Ps. 64.10
în Domnul.

8Inima sa este tare, el nu

112.8
Prov. 1.33
se va teme, până își va vedea
112.8
Ps. 59.10
118.7
dorința asupra potrivnicilor săi.

9A

112.9
2 Cor. 9.9
împrăștiat, a dat celor nevoiași; dreptatea
112.9
Deut. 24.13
sa ține în veac. Cornul
112.9
Ps. 75.10
său se va înălța cu slavă.

10Cel rău

112.10
Lc. 13.28
va vedea și se va mâhni. Va scrâșni
112.10
Ps. 37.12
din dinți și
112.10
Ps. 58.7,8
se va topi: dorința
112.10
Prov. 10.28
11.7
celor răi va fi pierdută.