Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
112

Fericirea celor ce se tem de Domnul

1121Lăudați pe Domnul! Ferice

112.1
Ps. 128.1
de bărbatul care se teme de Domnul, care
112.1
Ps. 119.16,35,47,70,143
se desfată mult în poruncile lui!

2Sămânța sa va fi puternică

112.2
Ps. 25.13
37.26
102.28
pe pământ, neamul celor drepți va fi binecuvântat.

3Averea și bogățiile

112.3
Mat. 6.33
sunt în casa sa și dreptatea sa ține în veac.

4Lumina

112.4
Iov 11.17Ps. 97.11
răsare în întuneric pentru cei drepți. El este milos și îndurător și drept.

5Ferice

112.5
Ps. 37.26Lc. 6.35
de bărbatul care este îndurător și dă cu împrumut. El își va sprijini pricina
112.5
Ef. 5.15Col. 4.5
la judecată.

6Căci în veac

112.6
Ps. 15.5
nu se va clătina: pomenirea
112.6
Prov. 10.7
dreptului va fi veșnică.

7Nu se va teme de

112.7
Prov. 1.33
știrea rea. Inima
112.7
Ps. 57.7
sa este tare, încrezându‐se
112.7
Ps. 64.10
în Domnul.

8Inima sa este tare, el nu

112.8
Prov. 1.33
se va teme, până își va vedea
112.8
Ps. 59.10
118.7
dorința asupra potrivnicilor săi.

9A

112.9
2 Cor. 9.9
împrăștiat, a dat celor nevoiași; dreptatea
112.9
Deut. 24.13
sa ține în veac. Cornul
112.9
Ps. 75.10
său se va înălța cu slavă.

10Cel rău

112.10
Lc. 13.28
va vedea și se va mâhni. Va scrâșni
112.10
Ps. 37.12
din dinți și
112.10
Ps. 58.7,8
se va topi: dorința
112.10
Prov. 10.28
11.7
celor răi va fi pierdută.