Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
111

Domnul lăudat pentru bunătatea sa

1111Lăudați pe Domnul! Voi lăuda

111.1
Ps. 35.18
89.5
107.32
109.30
149.1
pe Domnul din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare.

2Lucrările Domnului sunt mari

111.2
Iov 38
39
40
41Ps. 92.5
139.14Ap. 15.3
, căutate
111.2
Ps. 143.5
de toți cei ce se desfată în ele.

3Lucrarea lui este măreție

111.3
Ps. 145.4,5,10
și strălucire și dreptatea sa ține în veac.

4El a făcut lucrările sale minunate vrednice de aducere aminte; Domnul este milos

111.4
Ps. 86.5
103.8
și plin de îndurare.

5El a dat o pradă

111.5
Mat. 6.26,33
celor ce se tem de el; își va aduce aminte în veac de legământul său.

6El a arătat poporului său puterea lucrărilor sale, dându‐le moștenirea neamurilor.

7Lucrările mâinilor sale sunt adevăr

111.7
Ap. 15.3
și dreptate, toate poruncile sale sunt
111.7
Ps. 19.7
credincioase.

8Ele sunt păstrate

111.8
Is. 40.8Mat. 5.18
în veci de veci, făcute
111.8
Ps. 19.9Ap. 15.3
adevăr și dreptate.

9A trimis răscumpărarea

111.9
Mat. 1.21Lc. 1.68
poporului său, a poruncit legământul său în veac. Numele lui este sfânt
111.9
Lc. 1.49
și înfricoșat.

10Frica Domnului este începutul

111.10
Deut. 4.6Iov 28.28Prov. 1.7
9.10Ecl. 12.13
înțelepciunii. O bună pricepere au toți cei ce o păzesc. Lauda lui ține în veac.

112

Fericirea celor ce se tem de Domnul

1121Lăudați pe Domnul! Ferice

112.1
Ps. 128.1
de bărbatul care se teme de Domnul, care
112.1
Ps. 119.16,35,47,70,143
se desfată mult în poruncile lui!

2Sămânța sa va fi puternică

112.2
Ps. 25.13
37.26
102.28
pe pământ, neamul celor drepți va fi binecuvântat.

3Averea și bogățiile

112.3
Mat. 6.33
sunt în casa sa și dreptatea sa ține în veac.

4Lumina

112.4
Iov 11.17Ps. 97.11
răsare în întuneric pentru cei drepți. El este milos și îndurător și drept.

5Ferice

112.5
Ps. 37.26Lc. 6.35
de bărbatul care este îndurător și dă cu împrumut. El își va sprijini pricina
112.5
Ef. 5.15Col. 4.5
la judecată.

6Căci în veac

112.6
Ps. 15.5
nu se va clătina: pomenirea
112.6
Prov. 10.7
dreptului va fi veșnică.

7Nu se va teme de

112.7
Prov. 1.33
știrea rea. Inima
112.7
Ps. 57.7
sa este tare, încrezându‐se
112.7
Ps. 64.10
în Domnul.

8Inima sa este tare, el nu

112.8
Prov. 1.33
se va teme, până își va vedea
112.8
Ps. 59.10
118.7
dorința asupra potrivnicilor săi.

9A

112.9
2 Cor. 9.9
împrăștiat, a dat celor nevoiași; dreptatea
112.9
Deut. 24.13
sa ține în veac. Cornul
112.9
Ps. 75.10
său se va înălța cu slavă.

10Cel rău

112.10
Lc. 13.28
va vedea și se va mâhni. Va scrâșni
112.10
Ps. 37.12
din dinți și
112.10
Ps. 58.7,8
se va topi: dorința
112.10
Prov. 10.28
11.7
celor răi va fi pierdută.

113

Celui smerit Dumnezeu îi dă har

1131Lăudați pe Domnul! Lăudați

113.1
Ps. 135.1
, voi, robi ai Domnului, lăudați numele Domnului.

2Fie

113.2
Dan. 2.20
numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac!

3De la

113.3
Is. 59.19Mal. 1.11
răsăritul soarelui până la apusul lui fie numele Domnului lăudat!

4Domnul este înalt

113.4
Ps. 79.9
99.2
mai presus de toate neamurile și slava lui este mai presus de
113.4
Ps. 8.1
ceruri.

5Cine

113.5
Ps. 89.6
este ca Domnul Dumnezeul nostru, care și‐a așezat locuința în înălțime,

6care

113.6
Ps. 11.4
138.6Is. 57.15
se coboară să privească peste ceruri și peste pământ?

7El

113.7
1 Sam. 2.8Ps. 107.41
ridică pe cel sărac din țărână și înalță pe cel nevoiaș din gunoi,

8ca să‐l

113.8
Iov 36.7
pună alături cu mai marii, alături cu mai marii poporului său.

9El

113.9
1 Sam. 2.5Ps. 68.6Is. 54.1Gal. 4.27
face ca femeia stearpă să locuiască într‐o casă ca mama voioasă de copii. Lăudați pe Domnul!