Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
112

Fericirea celor ce se tem de Domnul

1121Lăudați pe Domnul! Ferice

112.1
Ps. 128.1
de bărbatul care se teme de Domnul, care
112.1
Ps. 119.16,35,47,70,143
se desfată mult în poruncile lui!

2Sămânța sa va fi puternică

112.2
Ps. 25.13
37.26
102.28
pe pământ, neamul celor drepți va fi binecuvântat.

3Averea și bogățiile

112.3
Mat. 6.33
sunt în casa sa și dreptatea sa ține în veac.

4Lumina

112.4
Iov 11.17Ps. 97.11
răsare în întuneric pentru cei drepți. El este milos și îndurător și drept.

5Ferice

112.5
Ps. 37.26Lc. 6.35
de bărbatul care este îndurător și dă cu împrumut. El își va sprijini pricina
112.5
Ef. 5.15Col. 4.5
la judecată.

6Căci în veac

112.6
Ps. 15.5
nu se va clătina: pomenirea
112.6
Prov. 10.7
dreptului va fi veșnică.

7Nu se va teme de

112.7
Prov. 1.33
știrea rea. Inima
112.7
Ps. 57.7
sa este tare, încrezându‐se
112.7
Ps. 64.10
în Domnul.

8Inima sa este tare, el nu

112.8
Prov. 1.33
se va teme, până își va vedea
112.8
Ps. 59.10
118.7
dorința asupra potrivnicilor săi.

9A

112.9
2 Cor. 9.9
împrăștiat, a dat celor nevoiași; dreptatea
112.9
Deut. 24.13
sa ține în veac. Cornul
112.9
Ps. 75.10
său se va înălța cu slavă.

10Cel rău

112.10
Lc. 13.28
va vedea și se va mâhni. Va scrâșni
112.10
Ps. 37.12
din dinți și
112.10
Ps. 58.7,8
se va topi: dorința
112.10
Prov. 10.28
11.7
celor răi va fi pierdută.

113

Celui smerit Dumnezeu îi dă har

1131Lăudați pe Domnul! Lăudați

113.1
Ps. 135.1
, voi, robi ai Domnului, lăudați numele Domnului.

2Fie

113.2
Dan. 2.20
numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac!

3De la

113.3
Is. 59.19Mal. 1.11
răsăritul soarelui până la apusul lui fie numele Domnului lăudat!

4Domnul este înalt

113.4
Ps. 79.9
99.2
mai presus de toate neamurile și slava lui este mai presus de
113.4
Ps. 8.1
ceruri.

5Cine

113.5
Ps. 89.6
este ca Domnul Dumnezeul nostru, care și‐a așezat locuința în înălțime,

6care

113.6
Ps. 11.4
138.6Is. 57.15
se coboară să privească peste ceruri și peste pământ?

7El

113.7
1 Sam. 2.8Ps. 107.41
ridică pe cel sărac din țărână și înalță pe cel nevoiaș din gunoi,

8ca să‐l

113.8
Iov 36.7
pună alături cu mai marii, alături cu mai marii poporului său.

9El

113.9
1 Sam. 2.5Ps. 68.6Is. 54.1Gal. 4.27
face ca femeia stearpă să locuiască într‐o casă ca mama voioasă de copii. Lăudați pe Domnul!

114

Dumnezeu a izbăvit pe Israel din Egipt

1141Când a ieșit

114.1
Ex. 13.3
Israel din Egipt, casa lui Iacov din mijlocul
114.1
Ps. 81.5
unui popor de limbă străină,

2Iuda

114.2
Ex. 6.7
19.6
25.8
29.45,46Deut. 27.9
a ajuns sfântul său locaș, Israel stăpânirea sa.

3Marea

114.3
Ex. 14.21Ps. 77.16
a văzut și a fugit, Iordanul
114.3
Ios. 3.13,16
a fost dat înapoi;

4munții

114.4
Ps. 29.6
68.16Hab. 3.6
au sărit ca berbecii, dealurile ca mieii.

5Ce‐ți

114.5
Hab. 3.8
este, mare, de fugi? Ție, Iordanule, de te întorci înapoi?

6Vouă, munților, de săltați ca berbecii? Vouă, dealurilor, ca mieii?

7Cutremură‐te, pământule, înaintea Dumnezeului lui Iacov,

8care

114.8
Ex. 17.6Num. 20.11Ps. 107.35
a prefăcut stânca în baltă de apă, cremenea în izvor de ape.