Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
113

Celui smerit Dumnezeu îi dă har

1131Lăudați pe Domnul! Lăudați

113.1
Ps. 135.1
, voi, robi ai Domnului, lăudați numele Domnului.

2Fie

113.2
Dan. 2.20
numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac!

3De la

113.3
Is. 59.19Mal. 1.11
răsăritul soarelui până la apusul lui fie numele Domnului lăudat!

4Domnul este înalt

113.4
Ps. 79.9
99.2
mai presus de toate neamurile și slava lui este mai presus de
113.4
Ps. 8.1
ceruri.

5Cine

113.5
Ps. 89.6
este ca Domnul Dumnezeul nostru, care și‐a așezat locuința în înălțime,

6care

113.6
Ps. 11.4
138.6Is. 57.15
se coboară să privească peste ceruri și peste pământ?

7El

113.7
1 Sam. 2.8Ps. 107.41
ridică pe cel sărac din țărână și înalță pe cel nevoiaș din gunoi,

8ca să‐l

113.8
Iov 36.7
pună alături cu mai marii, alături cu mai marii poporului său.

9El

113.9
1 Sam. 2.5Ps. 68.6Is. 54.1Gal. 4.27
face ca femeia stearpă să locuiască într‐o casă ca mama voioasă de copii. Lăudați pe Domnul!

114

Dumnezeu a izbăvit pe Israel din Egipt

1141Când a ieșit

114.1
Ex. 13.3
Israel din Egipt, casa lui Iacov din mijlocul
114.1
Ps. 81.5
unui popor de limbă străină,

2Iuda

114.2
Ex. 6.7
19.6
25.8
29.45,46Deut. 27.9
a ajuns sfântul său locaș, Israel stăpânirea sa.

3Marea

114.3
Ex. 14.21Ps. 77.16
a văzut și a fugit, Iordanul
114.3
Ios. 3.13,16
a fost dat înapoi;

4munții

114.4
Ps. 29.6
68.16Hab. 3.6
au sărit ca berbecii, dealurile ca mieii.

5Ce‐ți

114.5
Hab. 3.8
este, mare, de fugi? Ție, Iordanule, de te întorci înapoi?

6Vouă, munților, de săltați ca berbecii? Vouă, dealurilor, ca mieii?

7Cutremură‐te, pământule, înaintea Dumnezeului lui Iacov,

8care

114.8
Ex. 17.6Num. 20.11Ps. 107.35
a prefăcut stânca în baltă de apă, cremenea în izvor de ape.

115

Idolii neamurilor și Domnul

1151Nu nouă

115.1
Is. 48.11Ezec. 36.32
, Doamne, nu nouă, ci numelui tău dă slavă, pentru îndurarea ta și pentru adevărul tău!

2Pentru ce să zică neamurile: Unde

115.2
Ps. 42.3,10
79.10Ioel 2.17
este acum Dumnezeul lor?

3Dar Dumnezeul

115.3
1 Cron. 16.26Ps. 135.6Dan. 4.35
nostru este în ceruri; el a făcut orișice i‐a plăcut.

4Idolii

115.4
Deut. 4.28Ps. 135.15,16,17Ier. 10.3
lor sunt argint și aur, lucrul mâinilor oamenilor.

5Au gură și nu vorbesc; au ochi și nu văd;

6au urechi și nu aud; au nas și nu miros;

7au mâini și nu pipăie; au picioare și nu umblă; nu dau niciun sunet prin gâtlejul lor.

8Cei ce‐i

115.8
Ps. 135.18Is. 44.9,10,11Iona 2.8Hab. 2.18,19
fac vor fi ca ei; da, oricine se încrede în ei.

9Israele

115.9
Ps. 118.2,3,4
135.19,20
, încrede‐te în Domnul! El este ajutorul
115.9
Ps. 33.20Prov. 30.5
lor și scutul lor.

10Casă a lui Aaron, încredeți‐vă în Domnul! El este ajutorul lor și scutul lor.

11Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți‐vă în Domnul: El este ajutorul lor și scutul lor.

12Domnul și‐a adus aminte de noi; el va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,

13va

115.13
Ps. 128.1,4
binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari.

14Domnul va mai adăuga la voi, la voi și la copiii voștri.

15Binecuvântați

115.15
Gen. 14.19
sunteți de Domnul care
115.15
Gen. 1.1Ps. 96.5
a făcut cerurile și pământul.

16Cerurile sunt cerurile Domnului și pământul l‐a dat copiilor oamenilor.

17Nu

115.17
Ps. 6.5
88.10,11,12Is. 38.18
morții laudă pe Domnul, nici vreunul din cei ce se pogoară în tăcere;

18ci

115.18
Ps. 113.2Dan. 2.20
noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul!