Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
114

Dumnezeu a izbăvit pe Israel din Egipt

1141Când a ieșit

114.1
Ex. 13.3
Israel din Egipt, casa lui Iacov din mijlocul
114.1
Ps. 81.5
unui popor de limbă străină,

2Iuda

114.2
Ex. 6.7
19.6
25.8
29.45,46Deut. 27.9
a ajuns sfântul său locaș, Israel stăpânirea sa.

3Marea

114.3
Ex. 14.21Ps. 77.16
a văzut și a fugit, Iordanul
114.3
Ios. 3.13,16
a fost dat înapoi;

4munții

114.4
Ps. 29.6
68.16Hab. 3.6
au sărit ca berbecii, dealurile ca mieii.

5Ce‐ți

114.5
Hab. 3.8
este, mare, de fugi? Ție, Iordanule, de te întorci înapoi?

6Vouă, munților, de săltați ca berbecii? Vouă, dealurilor, ca mieii?

7Cutremură‐te, pământule, înaintea Dumnezeului lui Iacov,

8care

114.8
Ex. 17.6Num. 20.11Ps. 107.35
a prefăcut stânca în baltă de apă, cremenea în izvor de ape.

115

Idolii neamurilor și Domnul

1151Nu nouă

115.1
Is. 48.11Ezec. 36.32
, Doamne, nu nouă, ci numelui tău dă slavă, pentru îndurarea ta și pentru adevărul tău!

2Pentru ce să zică neamurile: Unde

115.2
Ps. 42.3,10
79.10Ioel 2.17
este acum Dumnezeul lor?

3Dar Dumnezeul

115.3
1 Cron. 16.26Ps. 135.6Dan. 4.35
nostru este în ceruri; el a făcut orișice i‐a plăcut.

4Idolii

115.4
Deut. 4.28Ps. 135.15,16,17Ier. 10.3
lor sunt argint și aur, lucrul mâinilor oamenilor.

5Au gură și nu vorbesc; au ochi și nu văd;

6au urechi și nu aud; au nas și nu miros;

7au mâini și nu pipăie; au picioare și nu umblă; nu dau niciun sunet prin gâtlejul lor.

8Cei ce‐i

115.8
Ps. 135.18Is. 44.9,10,11Iona 2.8Hab. 2.18,19
fac vor fi ca ei; da, oricine se încrede în ei.

9Israele

115.9
Ps. 118.2,3,4
135.19,20
, încrede‐te în Domnul! El este ajutorul
115.9
Ps. 33.20Prov. 30.5
lor și scutul lor.

10Casă a lui Aaron, încredeți‐vă în Domnul! El este ajutorul lor și scutul lor.

11Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți‐vă în Domnul: El este ajutorul lor și scutul lor.

12Domnul și‐a adus aminte de noi; el va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,

13va

115.13
Ps. 128.1,4
binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari.

14Domnul va mai adăuga la voi, la voi și la copiii voștri.

15Binecuvântați

115.15
Gen. 14.19
sunteți de Domnul care
115.15
Gen. 1.1Ps. 96.5
a făcut cerurile și pământul.

16Cerurile sunt cerurile Domnului și pământul l‐a dat copiilor oamenilor.

17Nu

115.17
Ps. 6.5
88.10,11,12Is. 38.18
morții laudă pe Domnul, nici vreunul din cei ce se pogoară în tăcere;

18ci

115.18
Ps. 113.2Dan. 2.20
noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul!

116

Mulțumire pentru scăparea de la moarte

1161Iubesc

116.1
Ps. 18.1
pe Domnul, căci mi‐a auzit glasul și cererile mele.

2Pentru că și‐a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema în toate zilele mele.

3Legăturile

116.3
Ps. 18.4,5,6
morții mă înconjuraseră și chinurile Șeolului mă apucaseră; am aflat strâmtorare și întristare.

4Atunci am chemat numele Domnului: Doamne, te rog, scapă‐mi sufletul!

5Domnul este milos

116.5
Ps. 103.8
și drept
116.5
Ezra 9.15Neem. 9.8Ps. 119.137
145.17
, da, Dumnezeul nostru este îndurător.

6Domnul păzește pe cei fără vicleșug: eram doborât și m‐a mântuit.

7Întoarce‐te, suflete al meu, la odihna

116.7
Ier. 6.16Mat. 11.29
ta, căci Domnul
116.7
Ps. 13.6
119.17
ți‐a făcut bine.

8Căci

116.8
Ps. 56.13
tu mi‐ai scăpat sufletul de moarte, ochii de lacrimi, picioarele de cădere.

9Voi umbla înaintea Domnului, în

116.9
Ps. 27.13
pământurile celor vii.

10Am crezut

116.10
2 Cor. 4.13
, de aceea am vorbit: am fost foarte apăsat.

11Am zis

116.11
Ps. 31.22
în graba mea: Toți
116.11
Rom. 3.4
oamenii sunt mincinoși.

12Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui către mine?

13Voi lua paharul mântuirilor și voi chema numele Domnului.

14Îmi voi plăti juruințele

116.14
Vers. 18.
mele Domnului, da, înaintea întregului său popor.

15Scumpă

116.15
Ps. 72.14
este în ochii Domnului moartea sfinților săi.

16Doamne, cu adevărat, sunt robul

116.16
Ps. 119.125
143.12
tău; sunt robul tău, fiul
116.16
86.16
roabei tale: tu mi‐ai dezlegat legăturile.

17Ție‐ți voi jertfi o jertfă

116.17
Lev. 7.12Ps. 50.14
107.22
de mulțumire și voi chema numele Domnului.

18Îmi voi plăti juruințele

116.18
Vers. 14.
mele Domnului, da, înaintea întregului său popor,

19în curțile

116.19
Ps. 96.8
100.4
135.2
casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime! Lăudați pe Domnul!