Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
119

Cugetări asupra Legii Domnului

1191Ferice de cei fără prihană în cale, care

119.1
Ps. 128.1
umblă în Legea Domnului.

2Ferice de cei ce păzesc mărturiile sale, care‐l caută din toată inima;

3da, care

119.3
1 In. 3.9
5.18
nu fac nicio nedreptate; ei umblă în căile sale.

4Tu ne‐ai poruncit îndrumările tale ca să le păzim cu îngrijire.

5O, de s‐ar întări căile mele, să păzească așezămintele tale!

6Atunci

119.6
Iov 22.261 In. 2.28
nu mă voi rușina când voi lua seama la toate poruncile tale.

7Îți voi mulțumi

119.7
Vers. 171.

în curățenia inimii, când voi învăța judecățile dreptății tale.

8Voi ține așezămintele tale, nu mă părăsi de tot!

9Prin ce își va ține tânărul calea sa curată? Luând seama la ea după cuvântul tău.

10

119.10
2 Cron. 15.15
Te‐am căutat cu toată inima mea; nu mă lăsa să rătăcesc
119.10
Vers. 21, 118.

de la poruncile tale.

11Cuvântul tău l‐am ascuns în

119.11
Ps. 37.31Lc. 2.19,51
inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta.

12Binecuvântat ești, Doamne! Învață‐mă

119.12
Vers. 26, 33, 64, 68, 108, 124, 135.
Ps. 25.4
așezămintele tale.

13Am istorisit

119.13
Ps. 34.11
cu buzele mele toate judecățile gurii tale.

14M‐am bucurat de calea mărturiilor tale ca de toate bogățiile.

15Voi cugeta

119.15
Ps. 1.2
la îndrumările tale și voi lua seama la cărările tale.

16Mă voi desfăta

119.16
Ps. 1.2
în așezămintele tale, nu voi uita cuvântul tău.

17

119.17
Ps. 116.7
bine robului tău și voi trăi și voi păzi cuvântul tău.

18Deschide‐mi ochii și voi vedea lucrurile minunate care sunt în Legea ta!

19Sunt un străin

119.19
Gen. 47.91 Cron. 29.15Ps. 39.122 Cor. 5.6Evr. 11.13
de loc pe pământ; nu ascunde poruncile tale de mine!

20Sufletul meu este zdrobit

119.20
Ps. 42.1,2
63.1
84.2
de dorul judecăților tale în toată vremea.

21Tu ai mustrat pe cei mândri, cei blestemați, care

119.21
Vers. 10, 110, 118.

se rătăcesc de la poruncile tale.

22Prăvălește

119.22
Ps. 39.8
de peste mine ocara și disprețul, căci am păzit mărturiile tale.

23Chiar mai marii au șezut și au vorbit împotriva mea; dar robul tău cugetă

119.23
Vers. 15.

la așezămintele tale

24și mărturiile

119.24
Vers. 77, 92.

tale sunt desfătarea mea, sfătuitorii mei.

25Mi se lipește

119.25
Ps. 44.25
sufletul meu de țărână, însuflețește‐mă
119.25
Vers. 40.
Ps. 143.11
după cuvântul tău.

26Am spus căile mele și mi‐ai răspuns: învață‐mă

119.26
Vers. 12.
Ps. 25.4
27.11
86.11
așezămintele tale.

27Fă‐mă să înțeleg calea poruncilor tale și voi

119.27
Ps. 145.5,6
cugeta la lucrurile tale minunate.

28Îmi lăcrimează sufletul

119.28
Ps. 107.26
de întristare: întărește‐mă după cuvântul tău.

29Depărtează de la mine calea minciunii și dă‐mi Legea ta, în îndurarea ta.

30Am ales calea credincioșiei, am pus înaintea mea judecățile tale.

31Sunt lipit de mărturiile tale: Doamne, nu mă lăsa să fiu rușinat.

32Voi alerga pe calea poruncilor tale când îmi vei scoate inima la

119.32
1 Reg. 4.29Is. 60.52 Cor. 6.11
larg.

33Învață‐mă

119.33
Vers. 12.

, Doamne, calea așezămintelor tale și o voi păzi
119.33
Vers. 112.
Mat. 10.22Ap. 2.26
până la sfârșit.

34Dă‐mi

119.34
Vers. 73.
Prov. 2.6Iac. 1.5
pricepere și voi păzi Legea ta și o voi ține cu toată inima.

35Fă‐mă să umblu pe cărarea poruncilor tale, căci în ea aflu

119.35
Vers. 16.

plăcere.

36Pleacă‐mi inima la mărturiile tale și nu la

119.36
Ezec. 33.31Mc. 7.21,22Lc. 12.151 Tim. 6.10Evr. 13.5
lăcomie de bani.

37Întoarce‐mi

119.37
Is. 33.15
ochii de la privirea
119.37
Prov. 23.5
deșertăciunii și
119.37
Vers. 40.

însuflețește‐mă în calea ta.

38Întărește

119.38
2 Sam. 7.25
cuvântul tău robului tău care se ține de frica ta!

39Depărtează ocara mea de care mă tem, căci judecățile tale sunt bune.

40Iată, am dorit

119.40
Vers. 20.

după îndrumările tale: însuflețește‐mă
119.40
Vers. 25, 37, 88, 107, 149, 156, 159.

în dreptatea ta!

41Și să vină

119.41
Ps. 106.4
la mine îndurarea ta, Doamne, mântuirea ta, după cuvântul tău!

42Și voi avea ce răspunde celui ce mă ocărăște, căci mă încred în cuvântul tău.

43Și nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului, căci am nădăjduit în judecățile tale

44și voi păzi Legea ta necurmat, în veci de veci.

45Și voi umbla la larg, căci am căutat îndurările tale.

46Voi

119.46
Ps. 138.1Mat. 10.18,19Fapte. 26.1,2
vorbi de mărturiile tale înaintea împăraților și nu mă voi rușina.

47Și mă voi desfăta

119.47
Vers. 16.

în poruncile tale pe care le‐am iubit.

48Îmi voi ridica mâinile spre poruncile tale pe care le‐am iubit și voi cugeta

119.48
Vers. 15.

la așezămintele tale.

49Adu‐ți aminte de cuvântul către robul tău, prin care m‐ai făcut

119.49
Vers. 74, 81, 147.

să nădăjduiesc.

50Aceasta este mângâerea

119.50
Rom. 15.4
mea în apăsarea mea: că cuvântul tău m‐a însuflețit.

51

119.51
Ier. 20.7
Cei mândri și‐au râs foarte mult de mine; totuși eu nu m‐am abătut
119.51
Iov 23.11Ps. 44.18
de la Legea ta.

52Mi‐am adus aminte de judecățile tale din veac, Doamne, și m‐am mângâiat.

53M‐a apucat mânie

119.53
Ezra 9.3
arzătoare din pricina celor răi care părăsesc Legea ta.

54Așezămintele tale au fost cântările mele în casa pribegiei mele.

55Mi‐am adus

119.55
Ps. 63.6
aminte de numele tău noaptea, Doamne, și am păzit Legea ta.

56Aceasta mi s‐a întâmplat pentru că am păzit îndrumările tale.

57Partea mea

119.57
Ps. 16.5Ier. 10.16Plâng. 3.24
, Doamne, am zis, este să păzesc cuvintele tale.

58Am căutat bunăvoința ta din toată inima: îndură‐te de mine, după

119.58
Vers. 41.

cuvântul tău.

59Am cugetat

119.59
Lc. 15.17,18
la căile mele și mi‐am întors picioarele spre mărturiile tale.

60M‐am grăbit și n‐am întârziat să păzesc poruncile tale.

61Funiile celor răi m‐au înconjurat, dar n‐am uitat Legea ta.

62Mă voi scula la

119.62
Fapte. 16.25
miezul nopții să‐ți mulțumesc pentru judecățile dreptății tale.

63Sunt tovarășul tuturor celor ce se tem de tine și al celor ce țin îndrumările tale.

64Pământul este plin de îndurarea

119.64
Ps. 33.5
ta, Doamne, învață‐mă așezămintele tale!

65Tu ai făcut bine robului tău, Doamne, după cuvântul tău.

66Învață‐mă

119.66
Vers. 12, 25.

judecata bună și cunoștința, căci am crezut poruncile tale.

67Mai

119.67
Vers. 71.
Ier. 31.18,19Evr. 12.11
înainte de a fi necăjit, am rătăcit; dar acum păzesc cuvântul tău.

68Tu ești bun

119.68
Ps. 106.1
107.1Mat. 19.17
și binefăcător: învață‐mă
119.68
Vers. 12, 25.

așezămintele tale.

69Cei mândri au uneltit

119.69
Iov 13.4Ps. 109.2
minciună împotriva mea; voi păzi îndrumările tale cu toată inima.

70Inima lor este grasă

119.70
Ps. 17.10Is. 6.10Fapte. 28.27
ca seul; dar eu mă desfăt
119.70
Vers. 35.

în Legea ta.

71Este

119.71
Vers. 67.
Evr. 12.10,11
bine pentru mine că am fost smerit ca să învăț așezămintele tale.

72Mai

119.72
Vers. 127.
Ps. 19.10Prov. 8.10,11,19
bună este pentru mine Legea gurii tale decât mii de bucăți de aur și de argint.

73Mâinile

119.73
Iov 10.8Ps. 100.3
138.8
139.14
tale m‐au făcut și m‐au întocmit: dă‐mi pricepere
119.73
Vers. 34, 144.

și voi învăța poruncile tale.

74Cei ce

119.74
Ps. 34.2
se tem de tine mă vor vedea și se vor bucura, pentru că am nădăjduit în cuvântul
119.74
Vers. 49, 147.

tău.

75Știu, Doamne, că judecățile tale sunt dreptate și din

119.75
Evr. 12.10
credincioșie m‐ai smerit.

76Fie, te rog, bunătatea ta spre mângâierea mea, după cuvântul tău către robul tău.

77Să vină

119.77
Vers. 41.

la mine milele tale, ca să trăiesc; căci
119.77
Vers. 24, 47, 174.

Legea ta este desfătarea mea.

78Să se rușineze

119.78
Ps. 25.3
cei mândri, căci au lucrat cu neadevăr
119.78
Vers. 86.

față de mine; dar eu cuget
119.78
Vers. 23.

la îndrumările tale.

79Să se întoarcă la mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale.

80Fie inima mea fără prihană în așezămintele tale, ca să nu mă rușinez.

81Mi se sfârșește

119.81
Ps. 73.26
84.2
sufletul după mântuirea ta; dar nădăjduiesc în cuvântul
119.81
Vers. 74, 114.

tău.

82Mi se topesc

119.82
Vers. 123.
Ps. 69.3
ochii după cuvântul tău, zicând: Când mă vei mângâia?

83Căci am ajuns

119.83
Iov 30.30
ca un burduf în fum; dar nu uit așezămintele tale.

84Câte

119.84
Ps. 39.4
sunt zilele robului tău? Când vei
119.84
Ap. 6.10
face judecată asupra celor ce mă prigonesc?

85Cei mândri

119.85
Ps. 35.7Prov. 16.27
mi‐au săpat gropi, ceea ce nu e după Legea ta.

86Toate poruncile tale sunt credincioșie; ei mă prigonesc

119.86
Vers. 78.

pe
119.86
Ps. 35.19
38.19
nedrept: ajută‐mă!

87Puțin a lipsit să mă nimicească pe pământ; dar eu n‐am părăsit poruncile tale.

88Însuflețește‐mă

119.88
Vers. 40.

după bunătatea ta și voi ține mărturia gurii tale.

89Doamne, cuvântul tău este așezat în

119.89
Ps. 89.2Mat. 24.351 Pet. 1.25
ceruri în veac.

90Credincioșia ta este din neam în neam. Ai întemeiat pământul și el stă.

91Prin judecățile

119.91
Ier. 33.25
tale aceste lucruri stau astăzi, căci toate sunt slujitorii tăi.

92Dacă nu era Legea

119.92
Vers. 24.

ta desfătarea mea, aș fi fost pierdut în necazul meu.

93Niciodată nu voi uita poruncile tale, căci prin ele m‐ai însuflețit.

94Sunt al tău, mântuiește‐mă; căci am căutat poruncile tale.

95Cei răi m‐au așteptat ca să mă piardă; dar eu voi lua aminte la mărturiile tale.

96Am văzut sfârșitul

119.96
Mat. 5.18
24.35
oricărei desăvârșiri; dar porunca ta este foarte întinsă.

97Cât iubesc Legea ta! Toată ziua ea este

119.97
Ps. 1.2
cugetarea mea.

98Poruncile tale mă fac mai înțelept

119.98
Deut. 4.6,8
decât pe vrăjmașii mei, căci sunt cu mine în veac.

99Am mai multă pricepere decât toți învățătorii mei, căci

119.99
2 Tim. 3.15
mărturiile tale sunt cugetarea mea.

100Înțeleg mai

119.100
Iov 32.7,8,9
mult decât bătrânii, căci am păzit poruncile tale.

101Mi‐am oprit

119.101
Prov. 1.15
piciorul de la orice cale rea, ca să păzesc cuvântul tău.

102Nu m‐am abătut de la judecățile tale, căci tu m‐ai învățat.

103Cât

119.103
Ps. 19.10Prov. 8.11
de dulci sunt cuvintele tale cerului gurii mele! Da, mai dulci gurii mele decât mierea!

104Prin îndrumările tale mă cumințesc, de aceea

119.104
Vers. 128.

urăsc orice cale a minciunii.

105Cuvântul tău este o candelă

119.105
Prov. 6.23
pentru piciorul meu și o lumină pentru cărarea mea.

106M‐am jurat

119.106
Neem. 10.29
și am ținut, că voi păzi judecățile dreptății tale.

107Sunt foarte necăjit, Doamne, însuflețește‐mă

119.107
Vers. 88.

după cuvântul meu.

108Primește, te rog, darurile

119.108
Osea 14.2Evr. 13.15
de bunăvoie ale gurii mele, Doamne, și învață‐mă
119.108
Vers. 12.26.

judecățile tale!

109Sufletul

119.109
Iov 13.14
meu este necurmat în mâna mea, dar Legea ta n‐o uit.

110Cei răi mi‐au întins

119.110
Ps. 140.5
141.9
cursă; dar nu
119.110
Vers. 10, 21.

m‐am rătăcit de la poruncile tale.

111Am luat mărturiile tale ca moștenire

119.111
Deut. 33.4
în veac, căci ele
119.111
Vers. 77, 92, 174.

sunt bucuria inimii mele.

112Mi‐am plecat inima să împlinesc așezămintele tale în veac, până

119.112
Vers. 33.

în sfârșit.

113Urăsc pe cei cu inima prefăcută, dar iubesc Legea ta.

114Tu ești ascunzătoarea

119.114
Ps. 32.7
91.1
mea și scutul meu; nădăjduiesc
119.114
Vers. 81.

în cuvântul tău.

115Depărtați‐vă

119.115
Ps. 6.8
139.19Mat. 7.23
de la mine, făcători de rele, și voi păzi poruncile Dumnezeului meu.

116Sprijinește‐mă după cuvântul tău ca să trăiesc și nu lăsa

119.116
Ps. 25.2Rom. 5.5
9.33
10.11
să fiu rușinat în nădejdea mea.

117Sprijinește‐mă și voi fi la adăpost și mă voi uita necurmat spre așezămintele tale.

118Tu ai nimicit pe toți cei ce se abat

119.118
Vers. 21.

de la așezămintele tale, căci viclenia lor este minciună.

119Ca

119.119
Ezec. 22.18
zgura ai făcut să înceteze toți cei răi de pe pământ; de aceea iubesc mărturiile tale.

120Carnea

119.120
Hab. 3.16
mea se înfioară de frica ta și mă tem de judecățile tale.

121Am făcut judecată și dreptate; nu mă lăsa în puterea apăsătorilor mei.

122Fii chezășie

119.122
Evr. 7.22
spre binele robului tău; nu lăsa pe cei mândri să mă apese!

123Ochii

119.123
Vers. 81, 82.

mei se sfârșesc după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale.

124Fă cu robul tău după îndurarea ta și învață‐mă

119.124
Vers. 12.

așezămintele tale.

125Eu sunt robul

119.125
Ps. 116.16
tău, dă‐mi pricepere ca să cunosc mărturiile tale.

126Este vremea pentru Domnul să lucreze: căci ei au stricat Legea ta.

127De aceea

119.127
Vers. 72.
Ps. 19.10Prov. 8.11
iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, da, decât aurul curat.

128De aceea socotesc drepte toate îndrumările tale privitoare la toate lucrurile; și urăsc

119.128
Vers. 104.

orice cale a minciunii.

129Mărturiile tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu.

130Descoperirea cuvintelor tale luminează, dă pricepere

119.130
Ps. 19.7Prov. 1.4
celor fără vicleșug.

131Mi‐am deschis gura larg și am sorbit; căci am

119.131
Vers. 20.

dorit după poruncile tale.

132Întoarce‐te

119.132
Ps. 106.4
la mine și îndură‐te de mine, cum
119.132
2 Tes. 1.6,7
obișnuiești către cei ce iubesc numele tău.

133Întărește‐mi

119.133
Ps. 17.5
pașii în cuvântul tău și nu
119.133
Ps. 19.13Rom. 6.12
lăsa nelegiuirea să domnească peste mine!

134Răscumpără‐mă din

119.134
Lc. 1.74
apăsarea omului și voi păzi îndrumările tale!

135Fă să lucească fața

119.135
Ps. 4.6
ta peste robul tău și învață‐mă
119.135
Vers. 12, 26.

așezămintele tale!

136Râuri

119.136
Ier. 9.1
14.17Ezec. 9.4
de apă curg din ochii mei, căci nu se păzește Legea ta.

137Doamne, tu ești drept

119.137
Ezra 9.15Neem. 9.33Ier. 12.1Dan. 9.7
și judecățile tale sunt drepte.

138Tu ai poruncit mărturiile

119.138
Ps. 19.7,8,9
tale în dreptate și nespusă credincioșie.

139Râvna

119.139
Ps. 69.9In. 2.17
mea m‐a mâncat, căci apăsătorii mei au uitat cuvintele tale.

140Cuvântul tău este foarte curat

119.140
Ps. 12.6
18.30
19.8Prov. 30.5
și robul tău îl iubește.

141Sunt mic și disprețuit: nu uit poruncile tale.

142Dreptatea ta este o dreptate veșnică și Legea ta adevărul

119.142
Vers. 151.
Ps. 19.9In. 17.17
.

143Nevoia și strâmtorarea m‐au apucat: totuși poruncile tale sunt desfătările

119.143
Vers. 77.

mele.

144Dreptatea mărturiilor tale este în veac; dă‐mi pricepere

119.144
Vers. 34, 73, 169.

și voi trăi.

145Am strigat din toată inima mea, răspunde‐mi, Doamne! Voi păzi așezămintele tale.

146Am strigat către tine, mântuiește‐mă și voi păzi mărturiile tale.

147Am întrecut

119.147
Ps. 5.3
88.13
130.6
zorile dimineții și am strigat: am nădăjduit
119.147
Vers. 74.

în cuvântul tău.

148Ochii mei au întrecut

119.148
Ps. 63.1,6
străjile nopții, ca să cuget la cuvântul tău.

149Auzi glasul meu, după bunătatea ta; Doamne, însuflețește‐mă

119.149
Vers. 40, 154.

, după judecățile tale!

150Cei ce urmăresc răutate se apropie; ei sunt departe de Legea ta.

151Tu ești aproape

119.151
Ps. 145.18
, Doamne, și
119.151
Vers. 142.

toate poruncile tale sunt adevăr.

152De mult am cunoscut din mărturiile tale că le‐ai întemeiat în

119.152
Lc. 21.33
veac.

153Vezi

119.153
Plâng. 5.1
apăsarea mea și scapă‐mă, căci nu uit Legea ta.

154Apără‐mi

119.154
1 Sam. 24.15Ps. 35.1Mica 7.9
pricina și răscumpără‐mă: însuflețește‐mă
119.154
Vers. 40.

, după cuvântul tău.

155Mântuirea este departe

119.155
Iov 5.4
de cei răi, căci nu caută așezămintele tale.

156Mare este îndurarea ta, Doamne! Însuflețește‐mă

119.156
Vers. 149.

, după judecățile tale.

157Mulți sunt prigonitorii mei și potrivnicii mei; totuși nu

119.157
Ps. 44.18
m‐am abătut de la mărturiile tale.

158Am văzut pe vânzători și m‐am mâhnit

119.158
Vers. 136.
Ezec. 9.4
, căci ei nu păzesc cuvântul tău.

159Vezi acum cât iubesc eu poruncile tale! Însuflețește‐mă

119.159
Vers. 88.

, Doamne, după bunătatea ta.

160Suma cuvântului tău este adevărul și orice judecată a dreptății tale ține în veac.

161

119.161
1 Sam. 24.11,14
26.18
Mai marii m‐au prigonit fără cuvânt, dar inima mea se înfricoșează înaintea cuvântului tău.

162Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o pradă mare.

163Urăsc minciuna și mi‐e scârbă de ea: dar iubesc Legea ta.

164De șapte ori pe zi te laud pentru judecățile dreptății tale.

165Mare

119.165
Prov. 3.2Is. 32.17
pace au cei ce iubesc Legea ta și nimic nu‐i face să se poticnească.

166Am nădăjduit

119.166
Gen. 49.18
în mântuirea ta, Doamne, și am făcut poruncile tale.

167Sufletul meu a păzit mărturiile tale și le iubește foarte mult.

168Am păzit poruncile tale și mărturiile tale; căci

119.168
Prov. 5.21
toate căile mele sunt înaintea ta.

169Să se apropie strigătul meu înaintea ta, Doamne! Dă‐mi pricepere

119.169
Vers. 144.

, după cuvântul tău!

170Să vină cererea mea înaintea ta: scapă‐mă după cuvântul tău!

171Buzele

119.171
Vers. 7.

mele vor turna laudă, când mă înveți așezămintele tale.

172Limba mea va vorbi de cuvântul tău, căci toate poruncile tale sunt dreptate.

173Fie mâna ta în ajutorul meu, căci am

119.173
Ios. 24.22Prov. 1.29Lc. 10.42
ales îndrumările tale.

174Am dorit

119.174
Vers. 166.

după mântuirea ta, Doamne, și Legea
119.174
Vers. 16, 24, 47, 77, 111.

ta este desfătarea mea.

175Să trăiască sufletul meu și te va lăuda și să mă ajute judecățile tale!

176Sunt rătăcit

119.176
Is. 53.6Lc. 15.41 Pet. 2.25
, ca o oaie pierdută: caută pe robul tău, căci nu uit poruncile tale.