Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Domnul scăparea și apărarea

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

111În Domnul

11.1
Ps. 56.11
îmi pun încrederea: Cum
11.1
1 Sam. 26.19,20
ziceți sufletului meu: Fugi la munții voștri ca o pasăre?

2Căci iată, cei răi

11.2
Ps. 61.3,4
îndoaie arcul, își pregătesc săgeata
11.2
Ps. 21.12
pe coardă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă.

3Dacă se surpă

11.3
Ps. 82.5
temeliile, ce poate să facă dreptul?

4Domnul

11.4
Hab. 2.20
este în templul sfințeniei sale, Domnul are scaunul
11.4
Ps. 2.4Is. 66.1Mat. 5.34
23.22Fapte. 7.49Ap. 4.2
lui de domnie în ceruri. Ochii
11.4
Ps. 33.13
34.15,16
66.7
săi privesc, pleoapele sale cearcă pe copiii oamenilor.

5Domnul cearcă

11.5
Gen. 22.1Iac. 1.12
pe cel drept, dar pe cel rău și pe cel ce iubește asuprirea, sufletul său îl urăște.

6El va ploua

11.6
Gen. 19.24Ezec. 38.22
lațuri peste cei răi; foc și pucioasă și un vânt dogoritor
11.6
Gen. 43.341 Sam. 1.4
9.23Ps. 75.8
va fi partea paharului lor.

7Căci Domnul este drept, iubește dreptatea

11.7
Ps. 45.7
146.8
. Cei neprihăniți îi vor vedea
11.7
Iov 36.7Ps. 33.18
34.151 Pet. 3.12
fața.

12

Dumnezeu este ajutor împotriva celor vânzători

Mai marelui muzicii. Pe Șeminit. Un psalm al lui David

121Mântuiește, Doamne, căci se duce omul cuvios

12.1
Is. 57.1Mica 7.2
, căci cei credincioși se sfârșesc dintre copiii oamenilor.

2Ei vorbesc neadevăr

12.2
Ps. 10.7
fiecare cu semenul său: vorbesc cu buză lingușitoare
12.2
Ps. 28.3
62.4Ier. 9.8Rom. 16.18
și cu inimă fățarnică.

3Domnul va stârpi toate buzele lingușitoare, limba care vorbește lucruri mari

12.3
1 Sam. 2.3Ps. 17.10Dan. 7.8,25
,

4care au zis: Vom birui cu limba noastră; buzele noastre sunt cu noi: cine ne este domn?

5Pentru apăsarea săracilor, pentru suspinul celor nevoiași, acum mă voi scula

12.5
Ex. 3.7,8Is. 33.10
, zice Domnul, voi pune la adăpost pe cel la care se umflă
12.5
Ps. 10.5
ei.

6Cuvintele Domnului sunt cuvinte

12.6
2 Sam. 22.31Ps. 18.30
19.8
119.140Prov. 30.5
curate, argint curățit în cuptor de pământ, curățit de șapte ori.

7Tu, Doamne, îi vei păzi, îi vei apăra de neamul acesta în veac.

8Cei răi umblă pretutindeni când este înălțată mișelia între copiii oamenilor.

13

Rugăciune pentru ajutor în întristare

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

131Până când

13.1
Deut. 31.17Iov 13.24Ps. 44.24
88.14
89.46Is. 59.2
, Doamne, mă vei uita în veac? Până când îți vei ascunde fața de mine?

2Până când voi lua sfat în sufletul meu, cu durere în inimă toată ziua? Până când se va înălța vrăjmașul meu peste mine?

3Privește și răspunde‐mi, Doamne Dumnezeul meu! Luminează‐mi

13.3
Ezra 9.8
ochii, ca
13.3
Ier. 51.39
să nu dorm somnul morții;

4ca să nu zică

13.4
Ps. 25.2
35.19
38.16
vrăjmașul meu: L‐am biruit; ca să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin.

5Iar eu m‐am încrezut în îndurarea

13.5
Ps. 33.21
ta. Inima mea se va bucura în mântuirea ta.

6Voi cânta Domnului, căci mi‐a făcut

13.6
Ps. 116.7
119.17
bine.