Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
120

Rugăciune împotriva clevetitorilor

O cântare a treptelor

1201Am chemat pe Domnul în strâmtorarea

120.1
Ps. 118.5In. 2.2
mea și mi‐a răspuns.

2Doamne, scapă‐mi sufletul de buza mincinoasă și de limba vicleană!

3Ce ți se va da ție, ce ți se va adăuga ție, limbă vicleană?

4Săgețile ascuțite ale unui viteaz, cu cărbuni aprinși de ienupăr.

5Vai de mine, căci stau vremelnic în Meșec

120.5
Gen. 10.2Ezec. 27.13
, căci
120.5
Gen. 25.131 Sam. 25.1Ier. 49.28,29
locuiesc în corturile Chedarului!

6Sufletul meu a locuit foarte mult cu cei ce urăsc pacea.

7Eu sunt pentru pace; dar când vorbesc eu, ei sunt pentru război.

121

Dumnezeu, credinciosul păzitor al poporului

O cântare a treptelor

1211Îmi ridic ochii spre munți: de unde va veni ajutorul meu?

2Ajutorul

121.2
Ps. 124.8
meu vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul.

3El nu

121.3
1 Sam. 2.9Prov. 3.23,26
va lăsa să ți se clatine piciorul; cel ce te păzește nu
121.3
Ps. 127.1Is. 27.3
doarme.

4Iată, păzitorul lui Israel nu doarme, nici nu dormitează.

5Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra

121.5
Is. 25.4
ta peste
121.5
Ps. 16.8
109.31
dreapta ta.

6Soarele

121.6
Ps. 91.5Is. 49.10Ap. 7.16
nu te va bate ziua, nici luna noaptea.

7Domnul te va păzi

121.7
Ps. 41.2
97.10
145.20
de orice rău, îți va păzi sufletul.

8Domnul îți va păzi

121.8
Deut. 28.6Prov. 2.8
3.6
ieșirea ta și intrarea ta, de‐acum și până în veac.

122

Rugăciune pentru pacea Ierusalimului

O cântare a treptelor. A lui David

1221M‐am bucurat când mi‐au zis: Să mergem

122.1
Is. 2.3Zah. 8.21
la casa Domnului!

2Picioarele noastre stau în porțile tale, Ierusalime!

3Ierusalime, care ești zidit ca o cetate

122.3
2 Sam. 5.9
bine încheiată,

4unde

122.4
Ex. 23.17Deut. 16.16
se suie semințiile, semințiile Domnului, ca
122.4
Ex. 16.34
o mărturie pentru Israel, ca să mulțumească numelui Domnului.

5Căci

122.5
Deut. 17.82 Cron. 19.8
acolo sunt așezate scaunele de judecată, scaunele de domnie ale casei lui David.

6Rugați‐vă

122.6
Ps. 51.18
pentru pacea Ierusalimului: cei ce te iubesc vor propăși.

7Pace fie înăuntrul zidurilor tale și propășire în palatele tale.

8Pentru frații și tovarășii mei voi zice: Pace înăuntrul tău.

9Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru îți voi căuta

122.9
Neem. 2.10
binele.