Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
121

Dumnezeu, credinciosul păzitor al poporului

O cântare a treptelor

1211Îmi ridic ochii spre munți: de unde va veni ajutorul meu?

2Ajutorul

121.2
Ps. 124.8
meu vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul.

3El nu

121.3
1 Sam. 2.9Prov. 3.23,26
va lăsa să ți se clatine piciorul; cel ce te păzește nu
121.3
Ps. 127.1Is. 27.3
doarme.

4Iată, păzitorul lui Israel nu doarme, nici nu dormitează.

5Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra

121.5
Is. 25.4
ta peste
121.5
Ps. 16.8
109.31
dreapta ta.

6Soarele

121.6
Ps. 91.5Is. 49.10Ap. 7.16
nu te va bate ziua, nici luna noaptea.

7Domnul te va păzi

121.7
Ps. 41.2
97.10
145.20
de orice rău, îți va păzi sufletul.

8Domnul îți va păzi

121.8
Deut. 28.6Prov. 2.8
3.6
ieșirea ta și intrarea ta, de‐acum și până în veac.

122

Rugăciune pentru pacea Ierusalimului

O cântare a treptelor. A lui David

1221M‐am bucurat când mi‐au zis: Să mergem

122.1
Is. 2.3Zah. 8.21
la casa Domnului!

2Picioarele noastre stau în porțile tale, Ierusalime!

3Ierusalime, care ești zidit ca o cetate

122.3
2 Sam. 5.9
bine încheiată,

4unde

122.4
Ex. 23.17Deut. 16.16
se suie semințiile, semințiile Domnului, ca
122.4
Ex. 16.34
o mărturie pentru Israel, ca să mulțumească numelui Domnului.

5Căci

122.5
Deut. 17.82 Cron. 19.8
acolo sunt așezate scaunele de judecată, scaunele de domnie ale casei lui David.

6Rugați‐vă

122.6
Ps. 51.18
pentru pacea Ierusalimului: cei ce te iubesc vor propăși.

7Pace fie înăuntrul zidurilor tale și propășire în palatele tale.

8Pentru frații și tovarășii mei voi zice: Pace înăuntrul tău.

9Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru îți voi căuta

122.9
Neem. 2.10
binele.

123

Dorință după ajutorul Domnului

O cântare a treptelor

1231Către tine îmi

123.1
Ps. 121.1
141.8
ridic ochii, cel ce șezi
123.1
Ps. 2.4
11.4
115.3
în ceruri.

2Iată, ca ochii slugilor către mâna stăpânilor lor, ca ochii unei slujnice către mâna stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până se va îndura de noi.

3Îndură‐te de noi, Doamne, îndură‐te de noi; căci suntem foarte sătui de dispreț;

4sufletul nostru este nespus de săturat de batjocura celor fără griji, de disprețul celor mândri.