Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
122

Rugăciune pentru pacea Ierusalimului

O cântare a treptelor. A lui David

1221M‐am bucurat când mi‐au zis: Să mergem

122.1
Is. 2.3Zah. 8.21
la casa Domnului!

2Picioarele noastre stau în porțile tale, Ierusalime!

3Ierusalime, care ești zidit ca o cetate

122.3
2 Sam. 5.9
bine încheiată,

4unde

122.4
Ex. 23.17Deut. 16.16
se suie semințiile, semințiile Domnului, ca
122.4
Ex. 16.34
o mărturie pentru Israel, ca să mulțumească numelui Domnului.

5Căci

122.5
Deut. 17.82 Cron. 19.8
acolo sunt așezate scaunele de judecată, scaunele de domnie ale casei lui David.

6Rugați‐vă

122.6
Ps. 51.18
pentru pacea Ierusalimului: cei ce te iubesc vor propăși.

7Pace fie înăuntrul zidurilor tale și propășire în palatele tale.

8Pentru frații și tovarășii mei voi zice: Pace înăuntrul tău.

9Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru îți voi căuta

122.9
Neem. 2.10
binele.

123

Dorință după ajutorul Domnului

O cântare a treptelor

1231Către tine îmi

123.1
Ps. 121.1
141.8
ridic ochii, cel ce șezi
123.1
Ps. 2.4
11.4
115.3
în ceruri.

2Iată, ca ochii slugilor către mâna stăpânilor lor, ca ochii unei slujnice către mâna stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până se va îndura de noi.

3Îndură‐te de noi, Doamne, îndură‐te de noi; căci suntem foarte sătui de dispreț;

4sufletul nostru este nespus de săturat de batjocura celor fără griji, de disprețul celor mândri.

124

Laudă pentru scăparea de vrăjmași

O cântare a treptelor. A lui David

1241Dacă n‐ar fi fost Domnul pentru noi, oh, să zică

124.1
Ps. 129.1
Israel,

2dacă n‐ar fi fost Domnul pentru noi, când s‐au sculat oamenii împotriva noastră,

3atunci ne‐ar

124.3
Ps. 56.1,2
57.3Prov. 1.12
fi înghițit de vii, în aprinderea mâniei lor împotriva noastră.

4Atunci apele ne‐ar fi copleșit, râul ar fi trecut peste sufletul nostru.

5Atunci apele umflate ar fi trecut peste sufletul nostru.

6Binecuvântat fie Domnul, care nu ne‐a dat pradă dinților lor!

7Sufletul nostru a scăpat ca

124.7
Ps. 91.3Prov. 6.5
o pasăre din lațul păsărarilor; lațul s‐a rupt și noi am scăpat.

8Ajutorul

124.8
Ps. 121.2
nostru este în numele Domnului, care
124.8
Gen. 1.1Ps. 134.3
a făcut cerurile și pământul.