Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
123

Dorință după ajutorul Domnului

O cântare a treptelor

1231Către tine îmi

123.1
Ps. 121.1
141.8
ridic ochii, cel ce șezi
123.1
Ps. 2.4
11.4
115.3
în ceruri.

2Iată, ca ochii slugilor către mâna stăpânilor lor, ca ochii unei slujnice către mâna stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până se va îndura de noi.

3Îndură‐te de noi, Doamne, îndură‐te de noi; căci suntem foarte sătui de dispreț;

4sufletul nostru este nespus de săturat de batjocura celor fără griji, de disprețul celor mândri.

124

Laudă pentru scăparea de vrăjmași

O cântare a treptelor. A lui David

1241Dacă n‐ar fi fost Domnul pentru noi, oh, să zică

124.1
Ps. 129.1
Israel,

2dacă n‐ar fi fost Domnul pentru noi, când s‐au sculat oamenii împotriva noastră,

3atunci ne‐ar

124.3
Ps. 56.1,2
57.3Prov. 1.12
fi înghițit de vii, în aprinderea mâniei lor împotriva noastră.

4Atunci apele ne‐ar fi copleșit, râul ar fi trecut peste sufletul nostru.

5Atunci apele umflate ar fi trecut peste sufletul nostru.

6Binecuvântat fie Domnul, care nu ne‐a dat pradă dinților lor!

7Sufletul nostru a scăpat ca

124.7
Ps. 91.3Prov. 6.5
o pasăre din lațul păsărarilor; lațul s‐a rupt și noi am scăpat.

8Ajutorul

124.8
Ps. 121.2
nostru este în numele Domnului, care
124.8
Gen. 1.1Ps. 134.3
a făcut cerurile și pământul.

125

Domnul în jurul poporului său

O cântare a treptelor

1251Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sion care nu se clatină; el stă în veac.

2Cum sunt munții în jurul Ierusalimului, așa este Domnul în jurul poporului său, de acum și până în veac.

3Căci toiagul

125.3
Prov. 22.8Is. 14.5
răutății nu se va odihni pe sorțul celor drepți, ca cei drepți să nu‐și întindă mâinile la nelegiuire.

4Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți în inimile lor!

5Iar pe cei ce se abat la căile

125.5
Prov. 2.15
lor sucite, Domnul îi va face să meargă cu lucrătorii nelegiuirii. Pace
125.5
Ps. 128.6Gal. 6.16
fie peste Israel!