Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
125

Domnul în jurul poporului său

O cântare a treptelor

1251Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sion care nu se clatină; el stă în veac.

2Cum sunt munții în jurul Ierusalimului, așa este Domnul în jurul poporului său, de acum și până în veac.

3Căci toiagul

125.3
Prov. 22.8Is. 14.5
răutății nu se va odihni pe sorțul celor drepți, ca cei drepți să nu‐și întindă mâinile la nelegiuire.

4Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți în inimile lor!

5Iar pe cei ce se abat la căile

125.5
Prov. 2.15
lor sucite, Domnul îi va face să meargă cu lucrătorii nelegiuirii. Pace
125.5
Ps. 128.6Gal. 6.16
fie peste Israel!