Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
125

Domnul în jurul poporului său

O cântare a treptelor

1251Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sion care nu se clatină; el stă în veac.

2Cum sunt munții în jurul Ierusalimului, așa este Domnul în jurul poporului său, de acum și până în veac.

3Căci toiagul

125.3
Prov. 22.8Is. 14.5
răutății nu se va odihni pe sorțul celor drepți, ca cei drepți să nu‐și întindă mâinile la nelegiuire.

4Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți în inimile lor!

5Iar pe cei ce se abat la căile

125.5
Prov. 2.15
lor sucite, Domnul îi va face să meargă cu lucrătorii nelegiuirii. Pace
125.5
Ps. 128.6Gal. 6.16
fie peste Israel!

126

Mulțumire pentru întoarcerea din robie

O cântare a treptelor

1261Când a întors Domnul robia Sionului, eram ca

126.1
Fapte. 12.9
cei ce visează.

2Atunci gura

126.2
Iov 8.21
ne era plină de râs și limba de bucurie. Atunci se zicea între neamuri: Domnul a făcut lucruri mari pentru ei!

3Domnul a făcut lucruri mari pentru noi: de aceea suntem veseli.

4Întoarce, Doamne, robia noastră ca pâraiele în țara de miazăzi.

5Cei ce

126.5
Ier. 31.9
seamănă cu lacrimi, vor secera cu bucurie.

6Cel ce se duce plângând pe calea sa, ducând sămânța de semănat, se va întoarce fără îndoială cu bucurie, purtându‐și snopii.

127

Propășirea vine de la Domnul

O cântare a treptelor. A lui Solomon

1271De n‐ar zidi Domnul casa, în zadar s‐ar osteni cei ce o zidesc. De n‐ar

127.1
Ps. 121.3,4,5
păzi Domnul cetatea, în zadar ar veghea păzitorul.

2În zadar vă sculați de dimineață, vă culcați târziu, mâncați

127.2
Gen. 3.17,19
pâinea durerilor: așa dă el somn iubitului său.

3Iată, copiii

127.3
Gen. 33.5
48.4Ios. 24.3,4
sunt o moștenire de la Domnul, rodul
127.3
Deut. 28.4
pântecelui este o răsplătire.

4Ca niște săgeți în mâna unui viteaz, așa sunt copiii din tinerețe.

5Ferice de bărbatul care și‐a umplut tolba cu ele

127.5
Iov 5.4Prov. 27.11
: nu se vor rușina când vor vorbi cu vrăjmașii lor în poartă.