Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
126

Mulțumire pentru întoarcerea din robie

O cântare a treptelor

1261Când a întors Domnul robia Sionului, eram ca

126.1
Fapte. 12.9
cei ce visează.

2Atunci gura

126.2
Iov 8.21
ne era plină de râs și limba de bucurie. Atunci se zicea între neamuri: Domnul a făcut lucruri mari pentru ei!

3Domnul a făcut lucruri mari pentru noi: de aceea suntem veseli.

4Întoarce, Doamne, robia noastră ca pâraiele în țara de miazăzi.

5Cei ce

126.5
Ier. 31.9
seamănă cu lacrimi, vor secera cu bucurie.

6Cel ce se duce plângând pe calea sa, ducând sămânța de semănat, se va întoarce fără îndoială cu bucurie, purtându‐și snopii.

127

Propășirea vine de la Domnul

O cântare a treptelor. A lui Solomon

1271De n‐ar zidi Domnul casa, în zadar s‐ar osteni cei ce o zidesc. De n‐ar

127.1
Ps. 121.3,4,5
păzi Domnul cetatea, în zadar ar veghea păzitorul.

2În zadar vă sculați de dimineață, vă culcați târziu, mâncați

127.2
Gen. 3.17,19
pâinea durerilor: așa dă el somn iubitului său.

3Iată, copiii

127.3
Gen. 33.5
48.4Ios. 24.3,4
sunt o moștenire de la Domnul, rodul
127.3
Deut. 28.4
pântecelui este o răsplătire.

4Ca niște săgeți în mâna unui viteaz, așa sunt copiii din tinerețe.

5Ferice de bărbatul care și‐a umplut tolba cu ele

127.5
Iov 5.4Prov. 27.11
: nu se vor rușina când vor vorbi cu vrăjmașii lor în poartă.

128

Binecuvântarea celor ce se tem de Domnul

O cântare a treptelor

1281Ferice de

128.1
Ps. 112.1
115.13
119.1
oricine se teme de Domnul, care umblă în căile lui.

2Căci

128.2
Is. 3.10
vei mânca munca mâinilor tale. Ferice și bine de tine.

3Nevastă‐ta va fi ca

128.3
Ezec. 19.10
butucul de vie roditor înăuntrul casei tale, copiii tăi ca
128.3
Ps. 52.8
144.12
ramurile de măslini în jurul mesei tale.

4Iată, așa va fi binecuvântat bărbatul care se teme de Domnul.

5Domnul să te binecuvânteze

128.5
Ps. 134.3
din Sion și să vezi binele Ierusalimului în toate zilele vieții tale.

6Și să vezi

128.6
Gen. 50.23
pe copiii copiilor tăi. Pace
128.6
Iov 42.16Ps. 125.5
peste Israel!