Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
127

Propășirea vine de la Domnul

O cântare a treptelor. A lui Solomon

1271De n‐ar zidi Domnul casa, în zadar s‐ar osteni cei ce o zidesc. De n‐ar

127.1
Ps. 121.3,4,5
păzi Domnul cetatea, în zadar ar veghea păzitorul.

2În zadar vă sculați de dimineață, vă culcați târziu, mâncați

127.2
Gen. 3.17,19
pâinea durerilor: așa dă el somn iubitului său.

3Iată, copiii

127.3
Gen. 33.5
48.4Ios. 24.3,4
sunt o moștenire de la Domnul, rodul
127.3
Deut. 28.4
pântecelui este o răsplătire.

4Ca niște săgeți în mâna unui viteaz, așa sunt copiii din tinerețe.

5Ferice de bărbatul care și‐a umplut tolba cu ele

127.5
Iov 5.4Prov. 27.11
: nu se vor rușina când vor vorbi cu vrăjmașii lor în poartă.

128

Binecuvântarea celor ce se tem de Domnul

O cântare a treptelor

1281Ferice de

128.1
Ps. 112.1
115.13
119.1
oricine se teme de Domnul, care umblă în căile lui.

2Căci

128.2
Is. 3.10
vei mânca munca mâinilor tale. Ferice și bine de tine.

3Nevastă‐ta va fi ca

128.3
Ezec. 19.10
butucul de vie roditor înăuntrul casei tale, copiii tăi ca
128.3
Ps. 52.8
144.12
ramurile de măslini în jurul mesei tale.

4Iată, așa va fi binecuvântat bărbatul care se teme de Domnul.

5Domnul să te binecuvânteze

128.5
Ps. 134.3
din Sion și să vezi binele Ierusalimului în toate zilele vieții tale.

6Și să vezi

128.6
Gen. 50.23
pe copiii copiilor tăi. Pace
128.6
Iov 42.16Ps. 125.5
peste Israel!

129

Rugăciune pentru răsturnarea vrăjmașilor

O cântare a treptelor

1291De multe ori m‐au strâmtorat din tinerețea

129.1
Ezec. 23.3Osea 2.15
11.1
mea — să zică
129.1
Ps. 124.1
Israel —

2de multe ori m‐au strâmtorat din tinerețea mea, dar nu m‐au biruit.

3Plugarii au arat pe spinarea mea, au făcut brazde lungi.

4Domnul este drept; a tăiat funiile celor răi.

5Să se rușineze și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul.

6Să fie ca iarba

129.6
Ps. 37.2
de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a se smulge,

7cu care secerătorul nu‐și umple mâna, nici legătorul de snopi brațul,

8și trecătorii nu spun: Binecuvântarea

129.8
Rut 2.4Ps. 118.26
Domnului fie peste voi! Vă binecuvântăm în numele Domnului!