Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
129

Rugăciune pentru răsturnarea vrăjmașilor

O cântare a treptelor

1291De multe ori m‐au strâmtorat din tinerețea

129.1
Ezec. 23.3Osea 2.15
11.1
mea — să zică
129.1
Ps. 124.1
Israel —

2de multe ori m‐au strâmtorat din tinerețea mea, dar nu m‐au biruit.

3Plugarii au arat pe spinarea mea, au făcut brazde lungi.

4Domnul este drept; a tăiat funiile celor răi.

5Să se rușineze și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul.

6Să fie ca iarba

129.6
Ps. 37.2
de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a se smulge,

7cu care secerătorul nu‐și umple mâna, nici legătorul de snopi brațul,

8și trecătorii nu spun: Binecuvântarea

129.8
Rut 2.4Ps. 118.26
Domnului fie peste voi! Vă binecuvântăm în numele Domnului!