Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
128

Binecuvântarea celor ce se tem de Domnul

O cântare a treptelor

1281Ferice de

128.1
Ps. 112.1
115.13
119.1
oricine se teme de Domnul, care umblă în căile lui.

2Căci

128.2
Is. 3.10
vei mânca munca mâinilor tale. Ferice și bine de tine.

3Nevastă‐ta va fi ca

128.3
Ezec. 19.10
butucul de vie roditor înăuntrul casei tale, copiii tăi ca
128.3
Ps. 52.8
144.12
ramurile de măslini în jurul mesei tale.

4Iată, așa va fi binecuvântat bărbatul care se teme de Domnul.

5Domnul să te binecuvânteze

128.5
Ps. 134.3
din Sion și să vezi binele Ierusalimului în toate zilele vieții tale.

6Și să vezi

128.6
Gen. 50.23
pe copiii copiilor tăi. Pace
128.6
Iov 42.16Ps. 125.5
peste Israel!

129

Rugăciune pentru răsturnarea vrăjmașilor

O cântare a treptelor

1291De multe ori m‐au strâmtorat din tinerețea

129.1
Ezec. 23.3Osea 2.15
11.1
mea — să zică
129.1
Ps. 124.1
Israel —

2de multe ori m‐au strâmtorat din tinerețea mea, dar nu m‐au biruit.

3Plugarii au arat pe spinarea mea, au făcut brazde lungi.

4Domnul este drept; a tăiat funiile celor răi.

5Să se rușineze și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul.

6Să fie ca iarba

129.6
Ps. 37.2
de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a se smulge,

7cu care secerătorul nu‐și umple mâna, nici legătorul de snopi brațul,

8și trecătorii nu spun: Binecuvântarea

129.8
Rut 2.4Ps. 118.26
Domnului fie peste voi! Vă binecuvântăm în numele Domnului!

130

Rugăciune pentru iertarea păcatelor

O cântare a treptelor

1301Te‐am chemat din adâncuri

130.1
Plâng. 3.55In. 2.2
, Doamne!

2Doamne, auzi glasul meu; fie urechile tale cu luare aminte la glasul cererilor mele!

3Doamne

130.3
Ps. 143.2Rom. 3.20,23,24
, dacă vei lua aminte la nelegiuiri, Doamne, cine va sta?

4Dar la tine este iertare

130.4
Ex. 34.7
, ca să fii temut
130.4
1 Reg. 8.40Ps. 2.11Ier. 33.8,9
.

5Eu aștept

130.5
Ps. 27.14
33.20
40.1Is. 8.17
26.8
30.18
pe Domnul; sufletul meu așteaptă
130.5
Ps. 119.81
și nădăjduiesc în cuvântul său.

6Sufletul

130.6
Ps. 63.6
119.147
meu așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, decât așteaptă străjerii dimineața.

7Nădăjduiește

130.7
Ps. 131.3
, Israele, în Domnul; căci la
130.7
Ps. 86.5,15Is. 55.7
Domnul este îndurare și la el este multă răscumpărare.

8Și el

130.8
Ps. 103.3,4Mat. 1.21
va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.