Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Dumnezeu este ajutor împotriva celor vânzători

Mai marelui muzicii. Pe Șeminit. Un psalm al lui David

121Mântuiește, Doamne, căci se duce omul cuvios

12.1
Is. 57.1Mica 7.2
, căci cei credincioși se sfârșesc dintre copiii oamenilor.

2Ei vorbesc neadevăr

12.2
Ps. 10.7
fiecare cu semenul său: vorbesc cu buză lingușitoare
12.2
Ps. 28.3
62.4Ier. 9.8Rom. 16.18
și cu inimă fățarnică.

3Domnul va stârpi toate buzele lingușitoare, limba care vorbește lucruri mari

12.3
1 Sam. 2.3Ps. 17.10Dan. 7.8,25
,

4care au zis: Vom birui cu limba noastră; buzele noastre sunt cu noi: cine ne este domn?

5Pentru apăsarea săracilor, pentru suspinul celor nevoiași, acum mă voi scula

12.5
Ex. 3.7,8Is. 33.10
, zice Domnul, voi pune la adăpost pe cel la care se umflă
12.5
Ps. 10.5
ei.

6Cuvintele Domnului sunt cuvinte

12.6
2 Sam. 22.31Ps. 18.30
19.8
119.140Prov. 30.5
curate, argint curățit în cuptor de pământ, curățit de șapte ori.

7Tu, Doamne, îi vei păzi, îi vei apăra de neamul acesta în veac.

8Cei răi umblă pretutindeni când este înălțată mișelia între copiii oamenilor.

13

Rugăciune pentru ajutor în întristare

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

131Până când

13.1
Deut. 31.17Iov 13.24Ps. 44.24
88.14
89.46Is. 59.2
, Doamne, mă vei uita în veac? Până când îți vei ascunde fața de mine?

2Până când voi lua sfat în sufletul meu, cu durere în inimă toată ziua? Până când se va înălța vrăjmașul meu peste mine?

3Privește și răspunde‐mi, Doamne Dumnezeul meu! Luminează‐mi

13.3
Ezra 9.8
ochii, ca
13.3
Ier. 51.39
să nu dorm somnul morții;

4ca să nu zică

13.4
Ps. 25.2
35.19
38.16
vrăjmașul meu: L‐am biruit; ca să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin.

5Iar eu m‐am încrezut în îndurarea

13.5
Ps. 33.21
ta. Inima mea se va bucura în mântuirea ta.

6Voi cânta Domnului, căci mi‐a făcut

13.6
Ps. 116.7
119.17
bine.

14

Nebunia și răutatea oamenilor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

141Nebunul

14.1
Ps. 10.4
53.1
a zis în inima sa: Nu este Dumnezeu! S‐au stricat
14.1
Gen. 6.11,12Rom. 3.10
, au făcut lucruri urâcioase: nu este niciunul care să facă binele.

2Domnul

14.2
Ps. 33.13
102.19
s‐a uitat din ceruri peste copiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să înțeleagă, care să caute pe Dumnezeu.

3Toți

14.3
Rom. 3.10,11,12
s‐au abătut, toți s‐au stricat de tot; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

4Oare n‐au pricepere toți lucrătorii nelegiuirii, care mănâncă

14.4
Ier. 10.25Amos 8.4Mica 3.3
pe poporul meu cum mănâncă pâine și nu cheamă
14.4
Ps. 79.6Is. 64.7
pe Domnul?

5Acolo erau ei în teamă mare, căci Dumnezeu este în neamul celui drept.

6Ați rușinat sfatul celui sărac, pentru că Domnul

14.6
Ps. 9.9
142.5
este scăparea sa.

7O, de

14.7
Ps. 53.6
ar ieși din Sion mântuirea lui Israel! Când
14.7
Iov 42.10Ps. 126.1
va întoarce Domnul robia poporului său, Iacov se va bucura, Israel se va veseli.