Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
129

Rugăciune pentru răsturnarea vrăjmașilor

O cântare a treptelor

1291De multe ori m‐au strâmtorat din tinerețea

129.1
Ezec. 23.3Osea 2.15
11.1
mea — să zică
129.1
Ps. 124.1
Israel —

2de multe ori m‐au strâmtorat din tinerețea mea, dar nu m‐au biruit.

3Plugarii au arat pe spinarea mea, au făcut brazde lungi.

4Domnul este drept; a tăiat funiile celor răi.

5Să se rușineze și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul.

6Să fie ca iarba

129.6
Ps. 37.2
de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a se smulge,

7cu care secerătorul nu‐și umple mâna, nici legătorul de snopi brațul,

8și trecătorii nu spun: Binecuvântarea

129.8
Rut 2.4Ps. 118.26
Domnului fie peste voi! Vă binecuvântăm în numele Domnului!

130

Rugăciune pentru iertarea păcatelor

O cântare a treptelor

1301Te‐am chemat din adâncuri

130.1
Plâng. 3.55In. 2.2
, Doamne!

2Doamne, auzi glasul meu; fie urechile tale cu luare aminte la glasul cererilor mele!

3Doamne

130.3
Ps. 143.2Rom. 3.20,23,24
, dacă vei lua aminte la nelegiuiri, Doamne, cine va sta?

4Dar la tine este iertare

130.4
Ex. 34.7
, ca să fii temut
130.4
1 Reg. 8.40Ps. 2.11Ier. 33.8,9
.

5Eu aștept

130.5
Ps. 27.14
33.20
40.1Is. 8.17
26.8
30.18
pe Domnul; sufletul meu așteaptă
130.5
Ps. 119.81
și nădăjduiesc în cuvântul său.

6Sufletul

130.6
Ps. 63.6
119.147
meu așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, decât așteaptă străjerii dimineața.

7Nădăjduiește

130.7
Ps. 131.3
, Israele, în Domnul; căci la
130.7
Ps. 86.5,15Is. 55.7
Domnul este îndurare și la el este multă răscumpărare.

8Și el

130.8
Ps. 103.3,4Mat. 1.21
va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

131

Încrederea în Domnul

O cântare a treptelor. A lui David

1311Doamne, nu mi s‐a îngâmfat inima, nici nu mi s‐au înălțat ochii, nici nu umblu în lucruri mari, nici în lucruri

131.1
Rom. 12.16
prea minunate pentru mine.

2Cu adevărat am domolit și am supus tăcerii sufletul meu. Sufletul meu este în mine ca

131.2
Mat. 18.31 Cor. 14.20
un copil înțărcat lângă mama sa, ca un copil înțărcat.

3Nădăjduiește

131.3
Ps. 130.7
, Israele, în Domnul, de acum și până în veac.