Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
130

Rugăciune pentru iertarea păcatelor

O cântare a treptelor

1301Te‐am chemat din adâncuri

130.1
Plâng. 3.55In. 2.2
, Doamne!

2Doamne, auzi glasul meu; fie urechile tale cu luare aminte la glasul cererilor mele!

3Doamne

130.3
Ps. 143.2Rom. 3.20,23,24
, dacă vei lua aminte la nelegiuiri, Doamne, cine va sta?

4Dar la tine este iertare

130.4
Ex. 34.7
, ca să fii temut
130.4
1 Reg. 8.40Ps. 2.11Ier. 33.8,9
.

5Eu aștept

130.5
Ps. 27.14
33.20
40.1Is. 8.17
26.8
30.18
pe Domnul; sufletul meu așteaptă
130.5
Ps. 119.81
și nădăjduiesc în cuvântul său.

6Sufletul

130.6
Ps. 63.6
119.147
meu așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, decât așteaptă străjerii dimineața.

7Nădăjduiește

130.7
Ps. 131.3
, Israele, în Domnul; căci la
130.7
Ps. 86.5,15Is. 55.7
Domnul este îndurare și la el este multă răscumpărare.

8Și el

130.8
Ps. 103.3,4Mat. 1.21
va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

131

Încrederea în Domnul

O cântare a treptelor. A lui David

1311Doamne, nu mi s‐a îngâmfat inima, nici nu mi s‐au înălțat ochii, nici nu umblu în lucruri mari, nici în lucruri

131.1
Rom. 12.16
prea minunate pentru mine.

2Cu adevărat am domolit și am supus tăcerii sufletul meu. Sufletul meu este în mine ca

131.2
Mat. 18.31 Cor. 14.20
un copil înțărcat lângă mama sa, ca un copil înțărcat.

3Nădăjduiește

131.3
Ps. 130.7
, Israele, în Domnul, de acum și până în veac.

132

Rugăciune pentru binecuvântarea sfântului locaș

O cântare a treptelor

1321Adu‐ți aminte, Doamne, de David, de toate necazurile lui;

2cum a jurat Domnului și a făcut

132.2
Ps. 65.1
o juruință Puternicului
132.2
Gen. 49.24
lui Iacov:

3Nu voi intra în cortul casei mele, nu mă voi sui pe așternutul patului meu;

4nu

132.4
Prov. 6.4
voi da somn ochilor mei, sau dormitare pleoapelor mele,

5până voi afla

132.5
Fapte. 7.46
un loc pentru Domnul, locașuri pentru Puternicul lui Iacov.

6Iată, noi am auzit de el în

132.6
1 Sam. 17.12
Efrata, l‐am aflat
132.6
1 Sam. 7.1
în
132.6
1 Cron. 13.5
câmpiile pădurii.

7Să intrăm în locașurile lui, să

132.7
Ps. 5.7
99.5
ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui.

8Scoală‐te

132.8
Num. 10.352 Cron. 6.41,42
, Doamne, la locul tău de odihnă, tu și chivotul
132.8
Ps. 78.61
puterii tale.

9Preoții tăi să se îmbrace

132.9
Iov 29.14
cu dreptate și sfinții tăi să strige de bucurie.

10Pentru David, robul tău, nu întoarce fața unsului tău.

11Domnul

132.11
Ps. 89.3,4,33110.4
a jurat lui David în adevăr; nu se va abate de la aceasta: Voi pune din
132.11
2 Sam. 7.121 Reg. 8.252 Cron. 6.16Lc. 1.69Fapte. 2.30
rodul trupului tău pe scaunul tău de domnie.

12Dacă copiii tăi vor păzi legământul meu și mărturiile mele, pe care îi voi învăța, copiii lor vor ședea pururea pe scaunul tău de domnie.

13Căci

132.13
Ps. 48.1,2
Domnul a ales Sionul; l‐a dorit ca locuință a sa.

14Acesta

132.14
Ps. 68.16
este locul meu de odihnă în veac; aici voi locui, căci l‐am dorit.

15Voi

132.15
Ps. 147.14
binecuvânta hrana sa din belșug; voi sătura pe nevoiașii săi de pâine.

16Și voi îmbrăca pe preoții săi cu

132.16
2 Cron. 6.41Ps. 149.4
mântuire și
132.16
Osea 11.12
sfinții săi vor cânta de bucurie.

17Acolo

132.17
Ezec. 29.21Lc. 1.69
voi face să înmugurească cornul lui David; am pregătit
132.17
1 Reg. 1.36
15.42 Cron. 21.7
o candelă unsului meu.

18Voi îmbrăca

132.18
Ps. 35.26
109.29
pe vrăjmașii săi cu rușine și cununa lui pe el va înflori.