Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
133

Binecuvântarea unirii frățești

O cântare a treptelor. A lui David

1331Iată, cât de bine și cât de plăcut este ca frații

133.1
Gen. 13.8Evr. 13.1
să locuiască împreună în unire!

2Este ca mirul

133.2
Ex. 30.25,30
de preț pe cap, care curge pe barba, pe barba lui Aaron, și se scurge pe marginea hainelor sale;

3ca roua Hermonului

133.3
Deut. 4.48
care se pogoară pe munții Sionului; căci acolo
133.3
Lev. 25.21Deut. 28.8Ps. 42.8
a orânduit Domnul binecuvântarea, viață până în veac.

134

Cântare de laudă noaptea în Templu

O cântare a treptelor

1341Iată, binecuvântați pe Domnul, toți

134.1
Ps. 135.1,2
robii Domnului, care
134.1
1 Cron. 9.33
stați nopțile în casa Domnului!

2Ridicați‐vă

134.2
1 Tim. 2.8
mâinile către sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul!

3Domnul să te binecuvânteze

134.3
Ps. 124.8
din Sion, el, care
134.3
Ps. 128.5
135.21
a făcut cerurile și pământul.

135

Atotputința lui Dumnezeu, neputința idolilor

1351Lăudați pe Domnul! Lăudați numele Domnului! Lăudați‐l

135.1
Ps. 113.1
134.1
, voi, robii Domnului,

2voi care

135.2
Lc. 2.37
stați în casa Domnului, în curțile
135.2
Ps. 92.13
96.8
116.19
casei Dumnezeului nostru!

3Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun

135.3
Ps. 119.68
, cântați laude numelui său; căci
135.3
Ps. 147.1
este plăcut.

4Căci Domnul și‐a ales pe Iacov

135.4
Ex. 19.5Deut. 7.6,7
10.15
și pe Israel de stăpânire a sa.

5Căci știu că Domnul este mare

135.5
Ps. 95.3
97.9
și că Domnul nostru este mai presus de toți dumnezeii.

6Orice

135.6
Ps. 115.3
i‐a plăcut, Domnul a făcut în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile;

7El

135.7
Ier. 10.13
51.16
face să se suie aburii de pe marginile pământului; el
135.7
Iov 28.25,26
38.24Zah. 10.1
face fulgerele pentru ploaie; el scoate vântul din vistieriile
135.7
Iov 38.22
sale.

8El

135.8
Ex. 12.12,29Ps. 78.51
136.10
a bătut pe întâii născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc;

9a trimis

135.9
Ex. 7
8
9
10
14
semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva
135.9
Ps. 136.15
lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor săi.

10El a

135.10
Num. 21.24,25,26,34,35Ps. 136.17
bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici:

11pe Sihon, împăratul amoriților și pe Og, împăratul Basanului, și pe toate împărățiile

135.11
Ios. 12.7
Canaanului,

12și

135.12
Ps. 78.55
136.21,22
a dat țara lor de moștenire, de moștenire lui Israel, poporul său.

13Doamne, numele

135.13
Ex. 3.15Ps. 102.12
tău ține în veac; Doamne, pomenirea ta din neam în neam.

14Căci

135.14
Deut. 32.36
Domnul va judeca pe poporul său și se va căi pentru robii săi.

15Idolii

135.15
Ps. 115.4,5,6,7,8
neamurilor sunt argint și aur, lucrul mâinilor oamenilor.

16Au gură și nu vorbesc; au ochi și nu văd;

17au urechi și nu aud și nicio suflare nu este în gura lor.

18Cei ce‐i fac sunt ca ei, oricine se încrede în ei.

19Casă a lui Israel, binecuvântați

135.19
Ps. 115.9
pe Domnul! Casă a lui Aaron, binecuvântați pe Domnul!

20Casă a lui Levi, binecuvântați pe Domnul! Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul!

21Binecuvântat fie Domnul din

135.21
Ps. 134.3
Sion, care locuiește în Ierusalim. Lăudați pe Domnul!