Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
135

Atotputința lui Dumnezeu, neputința idolilor

1351Lăudați pe Domnul! Lăudați numele Domnului! Lăudați‐l

135.1
Ps. 113.1
134.1
, voi, robii Domnului,

2voi care

135.2
Lc. 2.37
stați în casa Domnului, în curțile
135.2
Ps. 92.13
96.8
116.19
casei Dumnezeului nostru!

3Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun

135.3
Ps. 119.68
, cântați laude numelui său; căci
135.3
Ps. 147.1
este plăcut.

4Căci Domnul și‐a ales pe Iacov

135.4
Ex. 19.5Deut. 7.6,7
10.15
și pe Israel de stăpânire a sa.

5Căci știu că Domnul este mare

135.5
Ps. 95.3
97.9
și că Domnul nostru este mai presus de toți dumnezeii.

6Orice

135.6
Ps. 115.3
i‐a plăcut, Domnul a făcut în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile;

7El

135.7
Ier. 10.13
51.16
face să se suie aburii de pe marginile pământului; el
135.7
Iov 28.25,26
38.24Zah. 10.1
face fulgerele pentru ploaie; el scoate vântul din vistieriile
135.7
Iov 38.22
sale.

8El

135.8
Ex. 12.12,29Ps. 78.51
136.10
a bătut pe întâii născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc;

9a trimis

135.9
Ex. 7
8
9
10
14
semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva
135.9
Ps. 136.15
lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor săi.

10El a

135.10
Num. 21.24,25,26,34,35Ps. 136.17
bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici:

11pe Sihon, împăratul amoriților și pe Og, împăratul Basanului, și pe toate împărățiile

135.11
Ios. 12.7
Canaanului,

12și

135.12
Ps. 78.55
136.21,22
a dat țara lor de moștenire, de moștenire lui Israel, poporul său.

13Doamne, numele

135.13
Ex. 3.15Ps. 102.12
tău ține în veac; Doamne, pomenirea ta din neam în neam.

14Căci

135.14
Deut. 32.36
Domnul va judeca pe poporul său și se va căi pentru robii săi.

15Idolii

135.15
Ps. 115.4,5,6,7,8
neamurilor sunt argint și aur, lucrul mâinilor oamenilor.

16Au gură și nu vorbesc; au ochi și nu văd;

17au urechi și nu aud și nicio suflare nu este în gura lor.

18Cei ce‐i fac sunt ca ei, oricine se încrede în ei.

19Casă a lui Israel, binecuvântați

135.19
Ps. 115.9
pe Domnul! Casă a lui Aaron, binecuvântați pe Domnul!

20Casă a lui Levi, binecuvântați pe Domnul! Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul!

21Binecuvântat fie Domnul din

135.21
Ps. 134.3
Sion, care locuiește în Ierusalim. Lăudați pe Domnul!

136

Preamărirea bunătății Domnului către Israel

1361Lăudați

136.1
Ps. 106.1
107.1
118.1
pe Domnul, căci
136.1
1 Cron. 16.34,412 Cron. 20.21
este bun; căci în veac ține îndurarea lui!

2Lăudați pe Dumnezeul

136.2
Deut. 10.17
dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea lui!

3Lăudați pe Domnul domnilor, căci în veac ține îndurarea lui!

4Pe cel ce

136.4
Ps. 72.18
singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea lui!

5Pe cel ce

136.5
Gen. 1.1Prov. 3.19Ier. 51.15
a făcut cerurile cu înțelepciune, căci în veac ține îndurarea lui!

6Pe cel ce

136.6
Gen. 1.9Ps. 24.2Ier. 10.12
a întins pământul peste ape, căci în veac ține îndurarea lui!

7Pe cel ce

136.7
Gen. 1.14
a făcut luminătorii cei mari, căci în veac ține îndurarea lui!

8Soarele

136.8
Gen. 1.16
ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea lui!

9Luna și stelele ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea lui!

10Pe cel ce

136.10
Ex. 12.29Ps. 135.8
a bătut Egiptul în întâii născuți ai săi, căci în veac ține îndurarea lui!

11Și

136.11
Ex. 12.51
13.3,17
a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea lui!

12Cu

136.12
Ex. 6.6
mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea lui!

13Pe cel ce

136.13
Ex. 14.21,22Ps. 78.13
a împărțit Marea Roșie în două, căci în veac ține îndurarea lui!

14Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea lui!

15Și

136.15
Ex. 14.27Ps. 135.9
a scuturat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea lui!

16Pe cel ce

136.16
Ex. 13.18
15.22Deut. 8.15
a povățuit pe poporul său prin pustie, căci în veac ține îndurarea lui!

17Pe cel ce

136.17
Ps. 135.10,11
a bătut împărați mari, căci în veac ține îndurarea lui!

18Și

136.18
Deut. 29.7
a ucis împărați măreți, căci în veac ține îndurarea lui!

19Pe

136.19
Num. 21.21
Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea lui!

20Pe Og

136.20
Num. 21.33
, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea lui!

21Și

136.21
Ios. 12.1Ps. 135.12
a dat țara lor spre moștenire, căci în veac ține îndurarea lui!

22Spre moștenire lui Israel, robul său, căci în veac ține îndurarea lui!

23Pe cel ce și‐a adus

136.23
Gen. 8.1Deut. 32.36Ps. 113.7
aminte de noi în înjosirea noastră, căci în veac ține îndurarea lui!

24Și ne‐a scăpat de potrivnicii noștri, căci în veac ține îndurarea lui!

25Pe cel ce

136.25
Ps. 104.27
145.15
147.9
dă hrană la toată carnea, căci în veac ține îndurarea lui!

26Lăudați pe Domnul cerurilor, căci în veac ține îndurarea lui!

137

Jeluirea prinșilor din Babilon

1371La râurile Babilonului, acolo am șezut jos și am plâns, când ne‐am adus aminte de Sion.

2Pe sălciile din mijlocul lui ne‐am spânzurat harfele.

3Căci acolo cei ce ne‐au dus robi ne cereau cântări și cei ce

137.3
Ps. 79.1
ne‐au făcut să gemem ne cereau bucurie, zicând: Cântați‐ne din cântările Sionului. —

4Cum să cântăm o cântare a Domnului pe un pământ străin?

5De te voi uita, Ierusalime, să se uite dreapta mea!

6Să mi se lipească limba

137.6
Ezec. 3.26
de cerul gurii mele, de nu‐mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune Ierusalimul în capul bucuriei mele.

7Adu‐ți aminte, Doamne, de copiii

137.7
Ier. 49.7Plâng. 4.22Ezec. 25.12Obad. 10
Edomului, care în ziua Ierusalimului ziceau: Radeți‐l, radeți‐l, până în temelii.

8O, fată a Babilonului, cea care ai să fii pustiită

137.8
Is. 13.1,647.1Ier. 25.12
50.2
, ferice de cel ce‐ți
137.8
Ier. 50.15,29Ap. 18.6
va răsplăti ce ne‐ai făcut.

9Ferice de acela care va apuca

137.9
Is. 13.16
pe pruncii tăi și‐i va zdrobi de stâncă.