Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
136

Preamărirea bunătății Domnului către Israel

1361Lăudați

136.1
Ps. 106.1
107.1
118.1
pe Domnul, căci
136.1
1 Cron. 16.34,412 Cron. 20.21
este bun; căci în veac ține îndurarea lui!

2Lăudați pe Dumnezeul

136.2
Deut. 10.17
dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea lui!

3Lăudați pe Domnul domnilor, căci în veac ține îndurarea lui!

4Pe cel ce

136.4
Ps. 72.18
singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea lui!

5Pe cel ce

136.5
Gen. 1.1Prov. 3.19Ier. 51.15
a făcut cerurile cu înțelepciune, căci în veac ține îndurarea lui!

6Pe cel ce

136.6
Gen. 1.9Ps. 24.2Ier. 10.12
a întins pământul peste ape, căci în veac ține îndurarea lui!

7Pe cel ce

136.7
Gen. 1.14
a făcut luminătorii cei mari, căci în veac ține îndurarea lui!

8Soarele

136.8
Gen. 1.16
ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea lui!

9Luna și stelele ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea lui!

10Pe cel ce

136.10
Ex. 12.29Ps. 135.8
a bătut Egiptul în întâii născuți ai săi, căci în veac ține îndurarea lui!

11Și

136.11
Ex. 12.51
13.3,17
a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea lui!

12Cu

136.12
Ex. 6.6
mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea lui!

13Pe cel ce

136.13
Ex. 14.21,22Ps. 78.13
a împărțit Marea Roșie în două, căci în veac ține îndurarea lui!

14Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea lui!

15Și

136.15
Ex. 14.27Ps. 135.9
a scuturat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea lui!

16Pe cel ce

136.16
Ex. 13.18
15.22Deut. 8.15
a povățuit pe poporul său prin pustie, căci în veac ține îndurarea lui!

17Pe cel ce

136.17
Ps. 135.10,11
a bătut împărați mari, căci în veac ține îndurarea lui!

18Și

136.18
Deut. 29.7
a ucis împărați măreți, căci în veac ține îndurarea lui!

19Pe

136.19
Num. 21.21
Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea lui!

20Pe Og

136.20
Num. 21.33
, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea lui!

21Și

136.21
Ios. 12.1Ps. 135.12
a dat țara lor spre moștenire, căci în veac ține îndurarea lui!

22Spre moștenire lui Israel, robul său, căci în veac ține îndurarea lui!

23Pe cel ce și‐a adus

136.23
Gen. 8.1Deut. 32.36Ps. 113.7
aminte de noi în înjosirea noastră, căci în veac ține îndurarea lui!

24Și ne‐a scăpat de potrivnicii noștri, căci în veac ține îndurarea lui!

25Pe cel ce

136.25
Ps. 104.27
145.15
147.9
dă hrană la toată carnea, căci în veac ține îndurarea lui!

26Lăudați pe Domnul cerurilor, căci în veac ține îndurarea lui!

137

Jeluirea prinșilor din Babilon

1371La râurile Babilonului, acolo am șezut jos și am plâns, când ne‐am adus aminte de Sion.

2Pe sălciile din mijlocul lui ne‐am spânzurat harfele.

3Căci acolo cei ce ne‐au dus robi ne cereau cântări și cei ce

137.3
Ps. 79.1
ne‐au făcut să gemem ne cereau bucurie, zicând: Cântați‐ne din cântările Sionului. —

4Cum să cântăm o cântare a Domnului pe un pământ străin?

5De te voi uita, Ierusalime, să se uite dreapta mea!

6Să mi se lipească limba

137.6
Ezec. 3.26
de cerul gurii mele, de nu‐mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune Ierusalimul în capul bucuriei mele.

7Adu‐ți aminte, Doamne, de copiii

137.7
Ier. 49.7Plâng. 4.22Ezec. 25.12Obad. 10
Edomului, care în ziua Ierusalimului ziceau: Radeți‐l, radeți‐l, până în temelii.

8O, fată a Babilonului, cea care ai să fii pustiită

137.8
Is. 13.1,647.1Ier. 25.12
50.2
, ferice de cel ce‐ți
137.8
Ier. 50.15,29Ap. 18.6
va răsplăti ce ne‐ai făcut.

9Ferice de acela care va apuca

137.9
Is. 13.16
pe pruncii tăi și‐i va zdrobi de stâncă.

138

Mulțumire pentru bunăvoința Domnului

Un psalm al lui David

1381Te voi lăuda din toată inima mea; îți voi cânta laude înaintea

138.1
Ps. 119.46
dumnezeilor.

2

138.2
Ps. 28.2
voi închina
138.2
1 Reg. 8.29,30Ps. 5.7
înaintea templului sfințeniei tale și voi lăuda numele tău pentru bunătatea ta și adevărul tău, căci ai mărit
138.2
Is. 42.21
cuvântul tău mai presus de tot numele tău.

3În ziua când am strigat, mi‐ai răspuns; m‐ai îmbărbătat; în sufletul meu era putere.

4Toți

138.4
Ps. 102.15,22
împărații pământului te vor lăuda, Doamne, căci au auzit cuvintele gurii tale;

5și vor cânta căile Domnului, căci slava Domnului este mare.

6Căci Domnul

138.6
Ps. 113.5,6Is. 57.15
este înalt, dar caută
138.6
Prov. 3.34Iac. 4.61 Pet. 5.5
spre cel smerit și cunoaște de departe pe cel mândru.

7Chiar

138.7
Ps. 23.3,4
dacă umblu în strâmtorare, tu mă vei însufleți; îți vei întinde mâna împotriva mâniei vrăjmașilor mei și dreapta ta mă va mântui.

8Domnul

138.8
Ps. 57.2Fil. 1.6
va sfârși pentru mine; Doamne, îndurarea ta este în veac; nu
138.8
Iov 10.3,8
14.15
părăsi lucrările mâinilor tale.