Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
138

Mulțumire pentru bunăvoința Domnului

Un psalm al lui David

1381Te voi lăuda din toată inima mea; îți voi cânta laude înaintea

138.1
Ps. 119.46
dumnezeilor.

2

138.2
Ps. 28.2
voi închina
138.2
1 Reg. 8.29,30Ps. 5.7
înaintea templului sfințeniei tale și voi lăuda numele tău pentru bunătatea ta și adevărul tău, căci ai mărit
138.2
Is. 42.21
cuvântul tău mai presus de tot numele tău.

3În ziua când am strigat, mi‐ai răspuns; m‐ai îmbărbătat; în sufletul meu era putere.

4Toți

138.4
Ps. 102.15,22
împărații pământului te vor lăuda, Doamne, căci au auzit cuvintele gurii tale;

5și vor cânta căile Domnului, căci slava Domnului este mare.

6Căci Domnul

138.6
Ps. 113.5,6Is. 57.15
este înalt, dar caută
138.6
Prov. 3.34Iac. 4.61 Pet. 5.5
spre cel smerit și cunoaște de departe pe cel mândru.

7Chiar

138.7
Ps. 23.3,4
dacă umblu în strâmtorare, tu mă vei însufleți; îți vei întinde mâna împotriva mâniei vrăjmașilor mei și dreapta ta mă va mântui.

8Domnul

138.8
Ps. 57.2Fil. 1.6
va sfârși pentru mine; Doamne, îndurarea ta este în veac; nu
138.8
Iov 10.3,8
14.15
părăsi lucrările mâinilor tale.