Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
138

Mulțumire pentru bunăvoința Domnului

Un psalm al lui David

1381Te voi lăuda din toată inima mea; îți voi cânta laude înaintea

138.1
Ps. 119.46
dumnezeilor.

2

138.2
Ps. 28.2
voi închina
138.2
1 Reg. 8.29,30Ps. 5.7
înaintea templului sfințeniei tale și voi lăuda numele tău pentru bunătatea ta și adevărul tău, căci ai mărit
138.2
Is. 42.21
cuvântul tău mai presus de tot numele tău.

3În ziua când am strigat, mi‐ai răspuns; m‐ai îmbărbătat; în sufletul meu era putere.

4Toți

138.4
Ps. 102.15,22
împărații pământului te vor lăuda, Doamne, căci au auzit cuvintele gurii tale;

5și vor cânta căile Domnului, căci slava Domnului este mare.

6Căci Domnul

138.6
Ps. 113.5,6Is. 57.15
este înalt, dar caută
138.6
Prov. 3.34Iac. 4.61 Pet. 5.5
spre cel smerit și cunoaște de departe pe cel mândru.

7Chiar

138.7
Ps. 23.3,4
dacă umblu în strâmtorare, tu mă vei însufleți; îți vei întinde mâna împotriva mâniei vrăjmașilor mei și dreapta ta mă va mântui.

8Domnul

138.8
Ps. 57.2Fil. 1.6
va sfârși pentru mine; Doamne, îndurarea ta este în veac; nu
138.8
Iov 10.3,8
14.15
părăsi lucrările mâinilor tale.

139

Dumnezeu știe tot și este peste tot

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

1391Doamne, tu m‐ai cercetat

139.1
Ps. 17.3Ier. 12.3
și mă cunoști;

2cunoști

139.2
2 Reg. 19.27
șederea mea și scularea mea; îmi pricepi
139.2
Mat. 9.4In. 2.24,25
gândul de departe.

3Îmi cercetezi

139.3
Iov 31.4
cărarea mea și culcarea mea și cunoști toate căile mele.

4Căci nu‐mi este încă cuvânt pe limbă și iată, Doamne, tu

139.4
Evr. 4.13
îl știi în totul.

5M‐ai împresurat dinapoi și din față și ți‐ai pus mâna peste mine…

6O cunoștință

139.6
Iov 42.3Ps. 40.5
131.1
prea minunată pentru mine; este înaltă, nu pot ajunge până la ea!

7Unde

139.7
Ier. 23.24Iona 1.3
să mă duc dinaintea duhului tău? Și unde să fug dinaintea feței tale?

8Dacă

139.8
Amos 9.2,3,4
mă voi sui în ceruri: tu ești acolo
139.8
Iov 26.6Prov. 15.11
; dacă‐mi fac patul în Șeol: iată tu ești acolo;

9dacă voi lua aripile zorilor, dacă mă voi așeza la marginile mării,

10și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca.

11Dacă voi zice: Da, întunericul mă va acoperi și noaptea va fi lumina din jurul meu:

12chiar întunericul

139.12
Iov 26.6
34.22Dan. 2.22Evr. 4.13
n‐ar ascunde dinaintea ta și noaptea ar lumina ca ziua, întunericul ar fi ca lumina.

13Căci tu mi‐ai întocmit rărunchii, m‐ai acoperit în pântecele mamei mele.

14Te voi lăuda, căci sunt făcut în chip înfricoșat și minunat. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu o știe foarte bine.

15Oasele

139.15
Iov 10.8,9Ecl. 11.5
mele nu ți‐au fost ascunse, când am fost făcut în ascuns și împletit cu măiestrie în cele mai de jos ale pământului.

16Ochii tăi au văzut ființa mea neîntocmită și în cartea ta au fost scrise toate mădularele mele, care din zi în zi luau formă (chip), când nu era încă niciunul din ele.

17Dar cât

139.17
Ps. 40.5
de scumpe îmi sunt gândurile tale, Dumnezeule! Cât de mare este suma lor!

18Dacă aș voi să le număr: sunt mai multe la număr decât nisipul. Când mă deștept, sunt tot cu tine.

19O, de ai ucide

139.19
Is. 14.4
, Dumnezeule, pe cel rău! Depărtați‐vă
139.19
Ps. 119.115
deci de la mine, bărbați de sânge!

20Căci ei vorbesc

139.20
Iuda 15
cu răutate despre tine și vrăjmașii tăi iau în deșert numele tău.

21Oare

139.21
2 Cron. 19.2Ps. 119.158
nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc? Și nu mi‐e scârbă mie de cei ce se scoală împotriva ta?

22Îi urăsc cu o ură desăvârșită, au ajuns vrăjmași ai mei.

23Cercetează‐mă

139.23
Iov 31.6Ps. 26.2
, Dumnezeule, și cunoaște‐mi inima; cearcă‐mă și cunoaște‐mi gândurile.

24Și vezi dacă este vreo cale rea în mine și du‐mă

139.24
Ps. 5.8
143.10
pe calea cea veșnică.

140

Rugăciune pentru ajutor când ești prigonit

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

1401Izbăvește‐mă, Doamne, de omul rău, păzește‐mă

140.1
Vers. 4.
de omul aprig,

2care cugetă răutate în inimă. În fiecare zi ei se unesc

140.2
Ps. 56.6
pentru război.

3Și‐au ascuțit limbile ca șarpele; venin de năpârcă

140.3
Ps. 58.4Rom. 3.13
este sub buzele lor. (Sela).

4Fereste‐mă

140.4
Ps. 71.4
, Doamne, de mâinile celui rău, păzește‐mă
140.4
Vers. 1.
de omul aprig, care cugetă să‐mi poticnească picioarele.

5Cei

140.5
Ps. 35.7
57.6
119.110
141.9Ier. 18.22
mândri mi‐au ascuns cursă și lațuri, au întins o plasă pe marginea drumului, mi‐au pus capcane. (Sela).

6Am zis Domnului: Tu ești Dumnezeul meu: pleacă urechea, Doamne, la glasul cererilor mele.

7Domnul Dumnezeu este puterea mântuirii mele! Tu mi‐ai acoperit capul în ziua bătăliei.

8Nu împlini, Doamne, dorința celui rău, nu lăsa să înainteze planul lui

140.8
Deut. 32.27
: s‐ar semeți. (Sela.)

9Cât despre capul celor ce mă împresoară, să‐i acopere

140.9
Ps. 7.16
94.23Prov. 12.13
18.7
răutatea buzelor lor.

10Cărbuni

140.10
Ps. 11.6
aprinși să cadă asupra lor, să fie aruncați în foc; în ape adânci, ca să nu se mai scoale.

11Să nu se întărească omul cu limbă rea pe pământ; răul va goni pe cel aprig până la prăbușire.

12Știu că Domnul va apăra

140.12
1 Reg. 8.45Ps. 9.4
pricina celui apăsat și dreptatea celor nevoiași.

13Da, cei drepți vor lăuda numele tău, cei fără prihană vor locui înaintea ta.