Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Rugăciune pentru ajutor în întristare

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

131Până când

13.1
Deut. 31.17Iov 13.24Ps. 44.24
88.14
89.46Is. 59.2
, Doamne, mă vei uita în veac? Până când îți vei ascunde fața de mine?

2Până când voi lua sfat în sufletul meu, cu durere în inimă toată ziua? Până când se va înălța vrăjmașul meu peste mine?

3Privește și răspunde‐mi, Doamne Dumnezeul meu! Luminează‐mi

13.3
Ezra 9.8
ochii, ca
13.3
Ier. 51.39
să nu dorm somnul morții;

4ca să nu zică

13.4
Ps. 25.2
35.19
38.16
vrăjmașul meu: L‐am biruit; ca să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin.

5Iar eu m‐am încrezut în îndurarea

13.5
Ps. 33.21
ta. Inima mea se va bucura în mântuirea ta.

6Voi cânta Domnului, căci mi‐a făcut

13.6
Ps. 116.7
119.17
bine.

14

Nebunia și răutatea oamenilor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

141Nebunul

14.1
Ps. 10.4
53.1
a zis în inima sa: Nu este Dumnezeu! S‐au stricat
14.1
Gen. 6.11,12Rom. 3.10
, au făcut lucruri urâcioase: nu este niciunul care să facă binele.

2Domnul

14.2
Ps. 33.13
102.19
s‐a uitat din ceruri peste copiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să înțeleagă, care să caute pe Dumnezeu.

3Toți

14.3
Rom. 3.10,11,12
s‐au abătut, toți s‐au stricat de tot; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

4Oare n‐au pricepere toți lucrătorii nelegiuirii, care mănâncă

14.4
Ier. 10.25Amos 8.4Mica 3.3
pe poporul meu cum mănâncă pâine și nu cheamă
14.4
Ps. 79.6Is. 64.7
pe Domnul?

5Acolo erau ei în teamă mare, căci Dumnezeu este în neamul celui drept.

6Ați rușinat sfatul celui sărac, pentru că Domnul

14.6
Ps. 9.9
142.5
este scăparea sa.

7O, de

14.7
Ps. 53.6
ar ieși din Sion mântuirea lui Israel! Când
14.7
Iov 42.10Ps. 126.1
va întoarce Domnul robia poporului său, Iacov se va bucura, Israel se va veseli.

15

Cine stă în fața Domnului

Un psalm al lui David

151Doamne, cine

15.1
Ps. 24.3
va sta vremelnic în cortul tău? Cine va locui în muntele
15.1
Ps. 2.6
3.4
sfințeniei tale?

2Cel ce

15.2
Is. 33.15
umblă în neprihănire și face dreptate și vorbește
15.2
Zah. 8.16Ef. 4.25
adevăr în inima sa.

3El nu clevetește

15.3
Lev. 19.16Ps. 34.13
cu limba sa, nu face rău prietenului său și n‐aduce
15.3
Ex. 23.1
ocară asupra semenului său.

4În ochii lui

15.4
Est. 3.2
cel vrednic de dispreț este nesocotit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El jură
15.4
Jud. 11.35
spre pagubă și nu schimbă.

5El nu‐și dă banii

15.5
Ex. 22.25Lev. 25.36Deut. 23.19Ezec. 18.8
22.12
cu camătă
15.5
Ex. 23.8Deut. 16.19
și nu ia dar împotriva celui nevinovat. Cel ce face acestea în veac nu se va clătina
15.5
Ps. 16.82 Pet. 1.10
.