Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
141

Rugăciune de seară pentru sfințire și ocrotire

Un psalm al lui David

1411Doamne, am strigat către tine, grăbește

141.1
Ps. 70.5
spre mine. Pleacă urechea la glasul meu când strig către tine.

2Rugăciunea

141.2
Ap. 8.3
mea să se îndrepte ca
141.2
Ap. 5.8
8.3,4
tămâia înaintea ta, ridicarea mâinilor
141.2
Ps. 134.21 Tim. 2.8
mele ca
141.2
Ex. 29.39
jertfa de seară.

3Pune, Doamne, o strajă gurii mele; păzește ușa buzelor mele.

4Nu‐mi abate inima la lucru rău ca să fac fapte de răutate cu oamenii care lucrează nelegiuirea. Și

141.4
Prov. 23.6
să nu mănânc din mâncările gustoase ale lor.

5Lovească‐mă cel

141.5
Prov. 9.8
19.25
25.12Gal. 6.1
drept, este bunăvoință; și să mă mustre: este untdelemn pe cap; capul meu nu‐l va lepăda, căci chiar în răutatea lor, rugăciunea mea este pentru ei.

6Când judecătorii lor sunt prăbușiți de pe stâncă, atunci vor auzi cuvintele mele, căci sunt dulci.

7Cum se brăzdează și se spintecă pământul, oasele

141.7
2 Cor. 1.9
noastre sunt risipite la gura Șeolului.

8Căci ochii mei sunt spre

141.8
2 Cron. 20.12Ps. 25.15
123.1,2
tine, Doamne Dumnezeule. În tine îmi pun încrederea: nu părăsi sufletul meu.

9Păzește‐mă de

141.9
Ps. 119.110
140.5
142.3
cursa pe care mi‐au întins‐o ei și de capcanele lucrătorilor nelegiuirii.

10Cei răi să cadă

141.10
Ps. 35.8
în înseși mrejile lor, iar eu să trec pe lângă ele.

142

Oftare după ajutor în nevoie

O învățătură a lui David când era în peșteră. O rugăciune

1421Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu fac cerere Domnului.

2Îmi vărs

142.2
Ps. 102Is. 26.16
plângerea înaintea lui. Arăt înaintea lui strâmtorarea mea.

3Când

142.3
Ps. 143.4
duhul meu era copleșit în mine, tu îmi cunoșteai cărarea. Pe
142.3
Ps. 140.5
calea în care umblam, mi‐au ascuns o cursă.

4Privește

142.4
Ps. 69.20
la dreapta și vezi: nimeni nu mă cunoaște; scăparea a pierit de la mine, nimeni
142.4
Ps. 31.11
88.8,18
nu se îngrijește de sufletul meu.

5Am strigat către tine, Doamne, am zis: Tu

142.5
Ps. 46.1
91.2
ești adăpostul meu, partea mea
142.5
Ps. 16.5
73.26
119.57Plâng. 3.24
în
142.5
Ps. 27.13
pământul celor vii.

6Ia aminte la strigarea mea, căci sunt foarte

142.6
Ps. 116.6
apăsat. Scapă‐mă de prigonitorii mei, căci sunt mai tari decât mine.

7Scoate sufletul meu din temniță, ca să laud numele tău. Mă vor înconjura

142.7
Ps. 34.2
drepții
142.7
Ps. 13.6
119.17
, pentru că‐mi vei face bine.

143

Rugăciune pentru scăpare și povățuire

Un psalm al lui David

1431Doamne, auzi rugăciunea mea, pleacă urechea la cererile mele. Răspunde‐mi în

143.1
Ps. 13.1
credincioșia ta, în dreptatea ta.

2Și nu

143.2
Iov 14.3
intra în judecată cu robul tău; căci niciun om viu nu poate fi drept înaintea
143.2
Ex. 34.7Iov 4.17
9.2
15.14
25.4Ps. 130.3Ecl. 7.20Rom. 3.20Gal. 2.16
ta.

3Căci vrăjmașul a prigonit sufletul meu, a călcat la pământ viața mea; m‐a făcut să locuiesc în locuri întunecoase, ca pe cei morți de mult.

4Și duhul meu este copleșit în

143.4
Ps. 77.3
142.3
mine; inima mea este nemângâiată înăuntrul meu.

5Mi‐aduc

143.5
Ps. 77.5,10,11
aminte de zilele de demult: cuget la toate faptele tale; mă gândesc la lucrul mâinilor tale.

6Îmi întind

143.6
Ps. 88.9
mâinile către tine: sufletul
143.6
Ps. 63.1
meu însetează după tine ca un pământ însetat. (Sela).

7Răspunde‐mi degrabă, Doamne, mi se topește duhul; nu‐ți ascunde fața de la mine, ca

143.7
Ps. 28.1
să nu fiu ca cei ce se coboară în groapă.

8Fă‐mă să aud dimineața

143.8
Ps. 46.5
bunătatea ta, căci mă încred în tine. Fă‐mi
143.8
Ps. 5.8
cunoscută calea pe care să umblu, căci la tine îmi înalț
143.8
Ps. 25.1
sufletul.

9Scapă‐mă de vrăjmașii mei, Doamne; în tine m‐am ascuns.

10Învață‐mă să

143.10
Ps. 25.4,5
139.24
fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul
143.10
Neem. 9.20
tău cel bun să mă povățuiască într‐o
143.10
Is. 26.10
țară dreaptă.

11Pentru numele tău, Doamne, însuflețește‐mă

143.11
Ps. 119.25,37,40
, în dreptatea ta scoate din strâmtorare sufletul meu.

12Și în bunătatea ta nimicește

143.12
Ps. 54.5
pe vrăjmașii mei și pierde pe toți apăsătorii sufletului meu, căci eu
143.12
Ps. 116.16
sunt robul tău.