Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
142

Oftare după ajutor în nevoie

O învățătură a lui David când era în peșteră. O rugăciune

1421Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu fac cerere Domnului.

2Îmi vărs

142.2
Ps. 102Is. 26.16
plângerea înaintea lui. Arăt înaintea lui strâmtorarea mea.

3Când

142.3
Ps. 143.4
duhul meu era copleșit în mine, tu îmi cunoșteai cărarea. Pe
142.3
Ps. 140.5
calea în care umblam, mi‐au ascuns o cursă.

4Privește

142.4
Ps. 69.20
la dreapta și vezi: nimeni nu mă cunoaște; scăparea a pierit de la mine, nimeni
142.4
Ps. 31.11
88.8,18
nu se îngrijește de sufletul meu.

5Am strigat către tine, Doamne, am zis: Tu

142.5
Ps. 46.1
91.2
ești adăpostul meu, partea mea
142.5
Ps. 16.5
73.26
119.57Plâng. 3.24
în
142.5
Ps. 27.13
pământul celor vii.

6Ia aminte la strigarea mea, căci sunt foarte

142.6
Ps. 116.6
apăsat. Scapă‐mă de prigonitorii mei, căci sunt mai tari decât mine.

7Scoate sufletul meu din temniță, ca să laud numele tău. Mă vor înconjura

142.7
Ps. 34.2
drepții
142.7
Ps. 13.6
119.17
, pentru că‐mi vei face bine.

143

Rugăciune pentru scăpare și povățuire

Un psalm al lui David

1431Doamne, auzi rugăciunea mea, pleacă urechea la cererile mele. Răspunde‐mi în

143.1
Ps. 13.1
credincioșia ta, în dreptatea ta.

2Și nu

143.2
Iov 14.3
intra în judecată cu robul tău; căci niciun om viu nu poate fi drept înaintea
143.2
Ex. 34.7Iov 4.17
9.2
15.14
25.4Ps. 130.3Ecl. 7.20Rom. 3.20Gal. 2.16
ta.

3Căci vrăjmașul a prigonit sufletul meu, a călcat la pământ viața mea; m‐a făcut să locuiesc în locuri întunecoase, ca pe cei morți de mult.

4Și duhul meu este copleșit în

143.4
Ps. 77.3
142.3
mine; inima mea este nemângâiată înăuntrul meu.

5Mi‐aduc

143.5
Ps. 77.5,10,11
aminte de zilele de demult: cuget la toate faptele tale; mă gândesc la lucrul mâinilor tale.

6Îmi întind

143.6
Ps. 88.9
mâinile către tine: sufletul
143.6
Ps. 63.1
meu însetează după tine ca un pământ însetat. (Sela).

7Răspunde‐mi degrabă, Doamne, mi se topește duhul; nu‐ți ascunde fața de la mine, ca

143.7
Ps. 28.1
să nu fiu ca cei ce se coboară în groapă.

8Fă‐mă să aud dimineața

143.8
Ps. 46.5
bunătatea ta, căci mă încred în tine. Fă‐mi
143.8
Ps. 5.8
cunoscută calea pe care să umblu, căci la tine îmi înalț
143.8
Ps. 25.1
sufletul.

9Scapă‐mă de vrăjmașii mei, Doamne; în tine m‐am ascuns.

10Învață‐mă să

143.10
Ps. 25.4,5
139.24
fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul
143.10
Neem. 9.20
tău cel bun să mă povățuiască într‐o
143.10
Is. 26.10
țară dreaptă.

11Pentru numele tău, Doamne, însuflețește‐mă

143.11
Ps. 119.25,37,40
, în dreptatea ta scoate din strâmtorare sufletul meu.

12Și în bunătatea ta nimicește

143.12
Ps. 54.5
pe vrăjmașii mei și pierde pe toți apăsătorii sufletului meu, căci eu
143.12
Ps. 116.16
sunt robul tău.

144

Rugăciune pentru ocrotire și binecuvântare

Un psalm al lui David

1441Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care

144.1
2 Sam. 22.35Ps. 18.34
îmi deprinde mâinile la război, degetele la luptă!

2Bunătatea

144.2
2 Sam. 22.2,3,40,48
mea și cetățuia mea, turnul meu cel înalt și izbăvitorul meu, scutul meu, în care îmi pun încrederea, care îmi supune poporul sub mine!

3Doamne

144.3
Iov 7.17Ps. 8.4Evr. 2.6
, ce este omul, că iei cunoștință de el, fiul omului, că iei seamă la el?

4Omul

144.4
Iov 4.19
14.2Ps. 39.5
62.9
este ca o suflare, zilele
144.4
Ps. 102.11
lui ca umbra care trece.

5Doamne, pleacă

144.5
Ps. 18.9Is. 64.1
cerurile tale și coboară‐te; atinge‐te
144.5
Ps. 104.32
de munți și vor fumega!

6Aruncă fulgere

144.6
Ps. 18.13,14
și risipește‐i. Trimite săgețile tale și învălmășește‐i!

7Întinde‐ți

144.7
Ps. 18.16
mâna de sus; izbăvește‐mă
144.7
Vers. 11.
și scapă‐mă din apele mari, din mâna fiilor
144.7
Ps. 54.3Mal. 2.11
celor străini,

8a căror gură vorbește deșertăciune

144.8
Ps. 12.2
și a căror dreaptă este o dreaptă de înșelăciune.

9Dumnezeule, îți voi cânta o cântare

144.9
Ps. 33.2,3
40.3
nouă, îți voi cânta laude cu harfa cu zece strune.

10Tu ești cel ce

144.10
Ps. 18.50
dai împăraților mântuire, care scapi pe David, robul tău, de sabia vătămătoare.

11Smulge‐mă

144.11
Vers. 7.8.
și scapă‐mă din mâna fiilor celor străini, a căror gură vorbește deșertăciune și a căror dreaptă este o dreaptă de înșelăciune,

12ca fiii noștri să fie ca

144.12
Ps. 128.3
sadurile ce cresc în tinerețea lor și fetele noastre ca pietrele de colț, tăiate după felul unui palat,

13grânarele noastre pline, dând tot felul de bucate, oile noastre fătând cu miile și cu zecile de mii în pășunile noastre;

14vacile noastre încărcate cu viței; nicio ruptură și nicio ieșire și nicio strigare în ulițele noastre.

15O, ferice

144.15
Deut. 33.29Ps. 33.12
65.4
146.5
de poporul căruia îi va merge astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!