Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
145

Slăvirea harului și dreptății lui Dumnezeu

Un psalm

145.0
Ps. 100
de laudă. Al lui David

1451Te voi înălța, Dumnezeul meu, o, Împărate, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci.

2În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci.

3Mare

145.3
Ps. 96.4
147.5
este Domnul și foarte vrednic de lăudat și mărimea
145.3
Iov 5.9
9.10Rom. 11.33
sa nepătrunsă.

4Un neam

145.4
Is. 38.19
va lăuda către altul lucrările tale și va spune faptele tale cele mari.

5Voi vorbi de strălucirea slavei măreției tale și de lucrările tale minunate.

6Și oamenii vor vorbi despre puterea faptelor tale înfricoșate și eu voi vorbi de faptele tale cele mari.

7Vor răspândi pomenirea marii tale bunătăți și vor cânta despre dreptatea ta.

8Domnul este îndurător și milos

145.8
Ex. 34.6,7Num. 14.18Ps. 86.5,15
103.8
, încet la mânie și de mare îndurare.

9Domnul este bun

145.9
Ps. 100.5Naum 1.7
către toți și îndurările sale sunt peste toate lucrările sale.

10Toate

145.10
Ps. 19.1
lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și sfinții tăi te vor binecuvânta.

11Vor vorbi de slava împărăției tale și vor istorisi despre puterea ta;

12ca să facă cunoscut fiilor oamenilor faptele sale cele mari și strălucirea slăvită a împărăției sale.

13Împărăția ta

145.13
Ps. 146.101 Tim. 1.17
este o împărăție veșnică și domnia ta ține în toate neamurile.

14Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă

145.14
Ps. 116.8
pe toți cei încovoiați.

15Ochii

145.15
Ps. 104.27
tuturor te așteaptă și
145.15
Ps. 136.25
le dai hrana la vremea sa.

16Tu îți deschizi mâna și

145.16
Ps. 104.21
147.9
saturi dorința a tot ce este viu.

17Domnul este drept în toate căile sale și îndurător în toate lucrările sale.

18Domnul este aproape

145.18
Deut. 4.7
de toți cei ce‐l cheamă, de toți cei ce‐l cheamă într‐adevăr
145.18
In. 4.24
.

19El va împlini dorința celor ce se tem de el, va auzi și strigarea lor și‐i va mântui.

20Domnul

145.20
Ps. 31.23
97.10
păzește pe toți cei ce‐l iubesc, dar va nimici pe toți cei răi.

21Gura mea va vorbi lauda Domnului. Și toată carnea să binecuvânteze numele lui cel sfânt în veci de veci!