Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
144

Rugăciune pentru ocrotire și binecuvântare

Un psalm al lui David

1441Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care

144.1
2 Sam. 22.35Ps. 18.34
îmi deprinde mâinile la război, degetele la luptă!

2Bunătatea

144.2
2 Sam. 22.2,3,40,48
mea și cetățuia mea, turnul meu cel înalt și izbăvitorul meu, scutul meu, în care îmi pun încrederea, care îmi supune poporul sub mine!

3Doamne

144.3
Iov 7.17Ps. 8.4Evr. 2.6
, ce este omul, că iei cunoștință de el, fiul omului, că iei seamă la el?

4Omul

144.4
Iov 4.19
14.2Ps. 39.5
62.9
este ca o suflare, zilele
144.4
Ps. 102.11
lui ca umbra care trece.

5Doamne, pleacă

144.5
Ps. 18.9Is. 64.1
cerurile tale și coboară‐te; atinge‐te
144.5
Ps. 104.32
de munți și vor fumega!

6Aruncă fulgere

144.6
Ps. 18.13,14
și risipește‐i. Trimite săgețile tale și învălmășește‐i!

7Întinde‐ți

144.7
Ps. 18.16
mâna de sus; izbăvește‐mă
144.7
Vers. 11.
și scapă‐mă din apele mari, din mâna fiilor
144.7
Ps. 54.3Mal. 2.11
celor străini,

8a căror gură vorbește deșertăciune

144.8
Ps. 12.2
și a căror dreaptă este o dreaptă de înșelăciune.

9Dumnezeule, îți voi cânta o cântare

144.9
Ps. 33.2,3
40.3
nouă, îți voi cânta laude cu harfa cu zece strune.

10Tu ești cel ce

144.10
Ps. 18.50
dai împăraților mântuire, care scapi pe David, robul tău, de sabia vătămătoare.

11Smulge‐mă

144.11
Vers. 7.8.
și scapă‐mă din mâna fiilor celor străini, a căror gură vorbește deșertăciune și a căror dreaptă este o dreaptă de înșelăciune,

12ca fiii noștri să fie ca

144.12
Ps. 128.3
sadurile ce cresc în tinerețea lor și fetele noastre ca pietrele de colț, tăiate după felul unui palat,

13grânarele noastre pline, dând tot felul de bucate, oile noastre fătând cu miile și cu zecile de mii în pășunile noastre;

14vacile noastre încărcate cu viței; nicio ruptură și nicio ieșire și nicio strigare în ulițele noastre.

15O, ferice

144.15
Deut. 33.29Ps. 33.12
65.4
146.5
de poporul căruia îi va merge astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!

145

Slăvirea harului și dreptății lui Dumnezeu

Un psalm

145.0
Ps. 100
de laudă. Al lui David

1451Te voi înălța, Dumnezeul meu, o, Împărate, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci.

2În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci.

3Mare

145.3
Ps. 96.4
147.5
este Domnul și foarte vrednic de lăudat și mărimea
145.3
Iov 5.9
9.10Rom. 11.33
sa nepătrunsă.

4Un neam

145.4
Is. 38.19
va lăuda către altul lucrările tale și va spune faptele tale cele mari.

5Voi vorbi de strălucirea slavei măreției tale și de lucrările tale minunate.

6Și oamenii vor vorbi despre puterea faptelor tale înfricoșate și eu voi vorbi de faptele tale cele mari.

7Vor răspândi pomenirea marii tale bunătăți și vor cânta despre dreptatea ta.

8Domnul este îndurător și milos

145.8
Ex. 34.6,7Num. 14.18Ps. 86.5,15
103.8
, încet la mânie și de mare îndurare.

9Domnul este bun

145.9
Ps. 100.5Naum 1.7
către toți și îndurările sale sunt peste toate lucrările sale.

10Toate

145.10
Ps. 19.1
lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și sfinții tăi te vor binecuvânta.

11Vor vorbi de slava împărăției tale și vor istorisi despre puterea ta;

12ca să facă cunoscut fiilor oamenilor faptele sale cele mari și strălucirea slăvită a împărăției sale.

13Împărăția ta

145.13
Ps. 146.101 Tim. 1.17
este o împărăție veșnică și domnia ta ține în toate neamurile.

14Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă

145.14
Ps. 116.8
pe toți cei încovoiați.

15Ochii

145.15
Ps. 104.27
tuturor te așteaptă și
145.15
Ps. 136.25
le dai hrana la vremea sa.

16Tu îți deschizi mâna și

145.16
Ps. 104.21
147.9
saturi dorința a tot ce este viu.

17Domnul este drept în toate căile sale și îndurător în toate lucrările sale.

18Domnul este aproape

145.18
Deut. 4.7
de toți cei ce‐l cheamă, de toți cei ce‐l cheamă într‐adevăr
145.18
In. 4.24
.

19El va împlini dorința celor ce se tem de el, va auzi și strigarea lor și‐i va mântui.

20Domnul

145.20
Ps. 31.23
97.10
păzește pe toți cei ce‐l iubesc, dar va nimici pe toți cei răi.

21Gura mea va vorbi lauda Domnului. Și toată carnea să binecuvânteze numele lui cel sfânt în veci de veci!

146

Veșnica credincioșic a lui Dumnezeu

1461Lăudați pe Domnul! Laudă

146.1
Ps. 103.1
, suflete al meu, pe Domnul!

2Voi lăuda pe Domnul cât

146.2
Ps. 104.33
voi trăi, voi cânta laude Dumnezeului meu cât voi fi.

3Nu

146.3
Ps. 118.8,9Is. 2.22
vă încredeți în cei mari, nici în fiul omului, în care nu este mântuire.

4Suflarea lui iese

146.4
Ps. 104.29Ecl. 12.7Is. 2.22
, se întoarce în pământ; în aceeași zi planurile
146.4
1 Cor. 2.6
lui se pierd.

5Ferice

146.5
Ps. 144.15Ier. 17.7
de acela al cărui ajutor este Dumnezeul lui Iacov, a cărui nădejde este în Domnul Dumnezeul său;

6care

146.6
Gen. 1.1Ap. 14.7
a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele; care păstrează adevărul în veac;

7care

146.7
Ps. 103.6
face judecată celor apăsați; care
146.7
Ps. 107.9
dă pâine celor flămânzi! Domnul
146.7
Ps. 68.6
107.10,14
dezleagă pe cei încătușați.

8Domnul

146.8
Mat. 9.30In. 9.7‐22
deschide ochii orbilor; Domnul
146.8
Ps. 145.14
147.6Lc. 13.13
îndreaptă pe cei încovoiați; Domnul iubește pe cei drepți;

9Domnul

146.9
Deut. 10.18Ps. 68.5
păzește pe cei străini de loc; sprijină pe orfan și pe văduvă, dar
146.9
Ps. 147.6
sucește calea celor răi.

10Domnul

146.10
Ex. 15.18Ps. 10.16
145.13Ap. 11.15
va împărăți în veac; Dumnezeul tău, Sioane, din neam în neam! Lăudați pe Domnul!