Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
145

Slăvirea harului și dreptății lui Dumnezeu

Un psalm

145.0
Ps. 100
de laudă. Al lui David

1451Te voi înălța, Dumnezeul meu, o, Împărate, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci.

2În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci.

3Mare

145.3
Ps. 96.4
147.5
este Domnul și foarte vrednic de lăudat și mărimea
145.3
Iov 5.9
9.10Rom. 11.33
sa nepătrunsă.

4Un neam

145.4
Is. 38.19
va lăuda către altul lucrările tale și va spune faptele tale cele mari.

5Voi vorbi de strălucirea slavei măreției tale și de lucrările tale minunate.

6Și oamenii vor vorbi despre puterea faptelor tale înfricoșate și eu voi vorbi de faptele tale cele mari.

7Vor răspândi pomenirea marii tale bunătăți și vor cânta despre dreptatea ta.

8Domnul este îndurător și milos

145.8
Ex. 34.6,7Num. 14.18Ps. 86.5,15
103.8
, încet la mânie și de mare îndurare.

9Domnul este bun

145.9
Ps. 100.5Naum 1.7
către toți și îndurările sale sunt peste toate lucrările sale.

10Toate

145.10
Ps. 19.1
lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și sfinții tăi te vor binecuvânta.

11Vor vorbi de slava împărăției tale și vor istorisi despre puterea ta;

12ca să facă cunoscut fiilor oamenilor faptele sale cele mari și strălucirea slăvită a împărăției sale.

13Împărăția ta

145.13
Ps. 146.101 Tim. 1.17
este o împărăție veșnică și domnia ta ține în toate neamurile.

14Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă

145.14
Ps. 116.8
pe toți cei încovoiați.

15Ochii

145.15
Ps. 104.27
tuturor te așteaptă și
145.15
Ps. 136.25
le dai hrana la vremea sa.

16Tu îți deschizi mâna și

145.16
Ps. 104.21
147.9
saturi dorința a tot ce este viu.

17Domnul este drept în toate căile sale și îndurător în toate lucrările sale.

18Domnul este aproape

145.18
Deut. 4.7
de toți cei ce‐l cheamă, de toți cei ce‐l cheamă într‐adevăr
145.18
In. 4.24
.

19El va împlini dorința celor ce se tem de el, va auzi și strigarea lor și‐i va mântui.

20Domnul

145.20
Ps. 31.23
97.10
păzește pe toți cei ce‐l iubesc, dar va nimici pe toți cei răi.

21Gura mea va vorbi lauda Domnului. Și toată carnea să binecuvânteze numele lui cel sfânt în veci de veci!

146

Veșnica credincioșic a lui Dumnezeu

1461Lăudați pe Domnul! Laudă

146.1
Ps. 103.1
, suflete al meu, pe Domnul!

2Voi lăuda pe Domnul cât

146.2
Ps. 104.33
voi trăi, voi cânta laude Dumnezeului meu cât voi fi.

3Nu

146.3
Ps. 118.8,9Is. 2.22
vă încredeți în cei mari, nici în fiul omului, în care nu este mântuire.

4Suflarea lui iese

146.4
Ps. 104.29Ecl. 12.7Is. 2.22
, se întoarce în pământ; în aceeași zi planurile
146.4
1 Cor. 2.6
lui se pierd.

5Ferice

146.5
Ps. 144.15Ier. 17.7
de acela al cărui ajutor este Dumnezeul lui Iacov, a cărui nădejde este în Domnul Dumnezeul său;

6care

146.6
Gen. 1.1Ap. 14.7
a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele; care păstrează adevărul în veac;

7care

146.7
Ps. 103.6
face judecată celor apăsați; care
146.7
Ps. 107.9
dă pâine celor flămânzi! Domnul
146.7
Ps. 68.6
107.10,14
dezleagă pe cei încătușați.

8Domnul

146.8
Mat. 9.30In. 9.7‐22
deschide ochii orbilor; Domnul
146.8
Ps. 145.14
147.6Lc. 13.13
îndreaptă pe cei încovoiați; Domnul iubește pe cei drepți;

9Domnul

146.9
Deut. 10.18Ps. 68.5
păzește pe cei străini de loc; sprijină pe orfan și pe văduvă, dar
146.9
Ps. 147.6
sucește calea celor răi.

10Domnul

146.10
Ex. 15.18Ps. 10.16
145.13Ap. 11.15
va împărăți în veac; Dumnezeul tău, Sioane, din neam în neam! Lăudați pe Domnul!

147

Laudă pentru zidirea Ierusalimului

1471Lăudați pe Domnul, căci

147.1
Ps. 92.1
este bine să cântăm laude Dumnezeului nostru, căci
147.1
Ps. 135.3
este plăcut și lauda
147.1
Ps. 33.1
șade bine.

2Domnul zidește

147.2
Ps. 102.16
Ierusalimul, adună
147.2
Deut. 30.3
pe cei risipiți ai lui Israel.

3El vindecă

147.3
Ps. 51.17Is. 57.15
61.1Lc. 4.18
pe cei zdrobiți la inimă și le leagă rănile.

4El numără

147.4
Gen. 15.5Is. 40.26
numărul stelelor, cheamă toate pe nume.

5Mare

147.5
1 Cron. 16.25Ps. 48.1
96.4
145.3
este Domnul nostru și mare în
147.5
Naum 1.3
putere. Înțelepciunea
147.5
Is. 40.28
lui este nemărginită.

6Domnul

147.6
Ps. 146.8,9
sprijină pe cei blânzi, el coboară până la pământ pe cei răi.

7Cântați Domnului cu mulțumire, cântați laude cu harfa Dumnezeului nostru

8care

147.8
Iov 38.26,27Ps. 104.13,14
acoperă cerurile cu nori, care gătește ploaie pământului, care face să răsară iarbă pe munți,

9care

147.9
Iov 38.41Ps. 104.27,28
136.25
145.15
dă vitelor hrana lor și puilor
147.9
Iov 38.41Mat. 6.26
de corb, când strigă.

10Nu

147.10
Ps. 33.16,17,18Osea 1.7
în puterea calului se desfată el, nu‐i place de fluierele picioarelor omului,

11Domnului îi place de cei ce se tem de el, de cei ce nădăjduiesc în îndurarea sa.

12Laudă, Ierusalime, pe Domnul! Laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!

13Căci el a întărit zăvoarele porților tale; el a binecuvântat pe copiii tăi în mijlocul tău.

14El

147.14
Is. 60.17,18
dă pace în hotarele tale, te satură cu grăsimea grâului
147.14
Ps. 132.15
.

15El

147.15
Iov 37.12Ps. 107.20
trimite porunca sa pe pământ, cuvântul său aleargă foarte repede.

16El

147.16
Iov 37.6
dă zăpadă ca lâna, presară bruma ca cenușa.

17El azvârle gheața sa ca niște bucăți; cine poate sta înaintea gerului său?

18El

147.18
Vers. 15.
trimite cuvântul său și le topește; face să sufle vântul său și apele curg.

19El

147.19
Deut. 33.2,3,4Ps. 76.1
78.5
103.7
face cunoscut cuvântul său lui Iacov, așezămintele
147.19
Mal. 4.4
și judecățile sale lui Israel.

20N‐a

147.20
Deut. 4.32,33,34Rom. 3.1,2
făcut așa cu niciun neam, și ele n‐au cunoscut judecățile lui. Lăudați pe Domnul!