Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
146

Veșnica credincioșic a lui Dumnezeu

1461Lăudați pe Domnul! Laudă

146.1
Ps. 103.1
, suflete al meu, pe Domnul!

2Voi lăuda pe Domnul cât

146.2
Ps. 104.33
voi trăi, voi cânta laude Dumnezeului meu cât voi fi.

3Nu

146.3
Ps. 118.8,9Is. 2.22
vă încredeți în cei mari, nici în fiul omului, în care nu este mântuire.

4Suflarea lui iese

146.4
Ps. 104.29Ecl. 12.7Is. 2.22
, se întoarce în pământ; în aceeași zi planurile
146.4
1 Cor. 2.6
lui se pierd.

5Ferice

146.5
Ps. 144.15Ier. 17.7
de acela al cărui ajutor este Dumnezeul lui Iacov, a cărui nădejde este în Domnul Dumnezeul său;

6care

146.6
Gen. 1.1Ap. 14.7
a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele; care păstrează adevărul în veac;

7care

146.7
Ps. 103.6
face judecată celor apăsați; care
146.7
Ps. 107.9
dă pâine celor flămânzi! Domnul
146.7
Ps. 68.6
107.10,14
dezleagă pe cei încătușați.

8Domnul

146.8
Mat. 9.30In. 9.7‐22
deschide ochii orbilor; Domnul
146.8
Ps. 145.14
147.6Lc. 13.13
îndreaptă pe cei încovoiați; Domnul iubește pe cei drepți;

9Domnul

146.9
Deut. 10.18Ps. 68.5
păzește pe cei străini de loc; sprijină pe orfan și pe văduvă, dar
146.9
Ps. 147.6
sucește calea celor răi.

10Domnul

146.10
Ex. 15.18Ps. 10.16
145.13Ap. 11.15
va împărăți în veac; Dumnezeul tău, Sioane, din neam în neam! Lăudați pe Domnul!

147

Laudă pentru zidirea Ierusalimului

1471Lăudați pe Domnul, căci

147.1
Ps. 92.1
este bine să cântăm laude Dumnezeului nostru, căci
147.1
Ps. 135.3
este plăcut și lauda
147.1
Ps. 33.1
șade bine.

2Domnul zidește

147.2
Ps. 102.16
Ierusalimul, adună
147.2
Deut. 30.3
pe cei risipiți ai lui Israel.

3El vindecă

147.3
Ps. 51.17Is. 57.15
61.1Lc. 4.18
pe cei zdrobiți la inimă și le leagă rănile.

4El numără

147.4
Gen. 15.5Is. 40.26
numărul stelelor, cheamă toate pe nume.

5Mare

147.5
1 Cron. 16.25Ps. 48.1
96.4
145.3
este Domnul nostru și mare în
147.5
Naum 1.3
putere. Înțelepciunea
147.5
Is. 40.28
lui este nemărginită.

6Domnul

147.6
Ps. 146.8,9
sprijină pe cei blânzi, el coboară până la pământ pe cei răi.

7Cântați Domnului cu mulțumire, cântați laude cu harfa Dumnezeului nostru

8care

147.8
Iov 38.26,27Ps. 104.13,14
acoperă cerurile cu nori, care gătește ploaie pământului, care face să răsară iarbă pe munți,

9care

147.9
Iov 38.41Ps. 104.27,28
136.25
145.15
dă vitelor hrana lor și puilor
147.9
Iov 38.41Mat. 6.26
de corb, când strigă.

10Nu

147.10
Ps. 33.16,17,18Osea 1.7
în puterea calului se desfată el, nu‐i place de fluierele picioarelor omului,

11Domnului îi place de cei ce se tem de el, de cei ce nădăjduiesc în îndurarea sa.

12Laudă, Ierusalime, pe Domnul! Laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!

13Căci el a întărit zăvoarele porților tale; el a binecuvântat pe copiii tăi în mijlocul tău.

14El

147.14
Is. 60.17,18
dă pace în hotarele tale, te satură cu grăsimea grâului
147.14
Ps. 132.15
.

15El

147.15
Iov 37.12Ps. 107.20
trimite porunca sa pe pământ, cuvântul său aleargă foarte repede.

16El

147.16
Iov 37.6
dă zăpadă ca lâna, presară bruma ca cenușa.

17El azvârle gheața sa ca niște bucăți; cine poate sta înaintea gerului său?

18El

147.18
Vers. 15.
trimite cuvântul său și le topește; face să sufle vântul său și apele curg.

19El

147.19
Deut. 33.2,3,4Ps. 76.1
78.5
103.7
face cunoscut cuvântul său lui Iacov, așezămintele
147.19
Mal. 4.4
și judecățile sale lui Israel.

20N‐a

147.20
Deut. 4.32,33,34Rom. 3.1,2
făcut așa cu niciun neam, și ele n‐au cunoscut judecățile lui. Lăudați pe Domnul!

148

Toată zidirea să laude pe Domnul

1481Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri! Lăudați‐l în înălțimi!

2Lăudați‐l

148.2
Ps. 103.20,21
, toți îngerii săi! Lăudați‐l, toate oștirile lui!

3Lăudați‐l, soare și lună! Lăudați‐l, toate stelele luminii!

4Lăudați‐l, cerurile

148.4
1 Reg. 8.272 Cor. 12.2
cerurilor, și voi, ape
148.4
Gen. 1.7
care sunteți mai presus de ceruri!

5Să laude numele Domnului, căci

148.5
Gen. 1.1,6,7Ps. 33.6,9
el a poruncit și au fost făcute.

6Și le‐a

148.6
Ps. 89.37
119.90‐91Ier. 31.35,36
33.25
așezat în veci de veci; le‐a făcut o orânduire care nu va trece.

7Lăudați pe Domnul de pe pământ, voi, balauri

148.7
Is. 43.20
de mare și toate adâncurile!

8Foc și grindină, zăpadă și abur, furtună care

148.8
Ps. 147.15‐18
împlinești cuvântul lui!

9Munți

148.9
Is. 44.23
49.13
55.12
și toate dealurile! Pomi roditori și toți cedrii!

10Fiare și toate vitele, târâtoare și păsări înaripate!

11Împărați ai pământului și toate popoarele; mai marii și toți judecătorii pământului!

12Tineri și fecioare, bătrâni și copii

13să laude numele Domnului, căci numai numele

148.13
Ps. 8.1Is. 12.4
lui este înălțat. Măreția
148.13
Ps. 113.4
sa este mai presus de pământ și ceruri.

14Și el

148.14
Ps. 75.10
a înălțat cornul poporului său, lauda
148.14
Ps. 149.9
tuturor sfinților săi, a copiilor lui Israel, popor
148.14
Ef. 2.17
aproape de el. Lăudați pe Domnul!