Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
147

Laudă pentru zidirea Ierusalimului

1471Lăudați pe Domnul, căci

147.1
Ps. 92.1
este bine să cântăm laude Dumnezeului nostru, căci
147.1
Ps. 135.3
este plăcut și lauda
147.1
Ps. 33.1
șade bine.

2Domnul zidește

147.2
Ps. 102.16
Ierusalimul, adună
147.2
Deut. 30.3
pe cei risipiți ai lui Israel.

3El vindecă

147.3
Ps. 51.17Is. 57.15
61.1Lc. 4.18
pe cei zdrobiți la inimă și le leagă rănile.

4El numără

147.4
Gen. 15.5Is. 40.26
numărul stelelor, cheamă toate pe nume.

5Mare

147.5
1 Cron. 16.25Ps. 48.1
96.4
145.3
este Domnul nostru și mare în
147.5
Naum 1.3
putere. Înțelepciunea
147.5
Is. 40.28
lui este nemărginită.

6Domnul

147.6
Ps. 146.8,9
sprijină pe cei blânzi, el coboară până la pământ pe cei răi.

7Cântați Domnului cu mulțumire, cântați laude cu harfa Dumnezeului nostru

8care

147.8
Iov 38.26,27Ps. 104.13,14
acoperă cerurile cu nori, care gătește ploaie pământului, care face să răsară iarbă pe munți,

9care

147.9
Iov 38.41Ps. 104.27,28
136.25
145.15
dă vitelor hrana lor și puilor
147.9
Iov 38.41Mat. 6.26
de corb, când strigă.

10Nu

147.10
Ps. 33.16,17,18Osea 1.7
în puterea calului se desfată el, nu‐i place de fluierele picioarelor omului,

11Domnului îi place de cei ce se tem de el, de cei ce nădăjduiesc în îndurarea sa.

12Laudă, Ierusalime, pe Domnul! Laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!

13Căci el a întărit zăvoarele porților tale; el a binecuvântat pe copiii tăi în mijlocul tău.

14El

147.14
Is. 60.17,18
dă pace în hotarele tale, te satură cu grăsimea grâului
147.14
Ps. 132.15
.

15El

147.15
Iov 37.12Ps. 107.20
trimite porunca sa pe pământ, cuvântul său aleargă foarte repede.

16El

147.16
Iov 37.6
dă zăpadă ca lâna, presară bruma ca cenușa.

17El azvârle gheața sa ca niște bucăți; cine poate sta înaintea gerului său?

18El

147.18
Vers. 15.
Iov 37.10
trimite cuvântul său și le topește; face să sufle vântul său și apele curg.

19El

147.19
Deut. 33.2,3,4Ps. 76.1
78.5
103.7
face cunoscut cuvântul său lui Iacov, așezămintele
147.19
Mal. 4.4
și judecățile sale lui Israel.

20N‐a

147.20
Deut. 4.32,33,34Rom. 3.1,2
făcut așa cu niciun neam, și ele n‐au cunoscut judecățile lui. Lăudați pe Domnul!