Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
148

Toată zidirea să laude pe Domnul

1481Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri! Lăudați‐l în înălțimi!

2Lăudați‐l

148.2
Ps. 103.20,21
, toți îngerii săi! Lăudați‐l, toate oștirile lui!

3Lăudați‐l, soare și lună! Lăudați‐l, toate stelele luminii!

4Lăudați‐l, cerurile

148.4
1 Reg. 8.272 Cor. 12.2
cerurilor, și voi, ape
148.4
Gen. 1.7
care sunteți mai presus de ceruri!

5Să laude numele Domnului, căci

148.5
Gen. 1.1,6,7Ps. 33.6,9
el a poruncit și au fost făcute.

6Și le‐a

148.6
Ps. 89.37
119.90‐91Ier. 31.35,36
33.25
așezat în veci de veci; le‐a făcut o orânduire care nu va trece.

7Lăudați pe Domnul de pe pământ, voi, balauri

148.7
Is. 43.20
de mare și toate adâncurile!

8Foc și grindină, zăpadă și abur, furtună care

148.8
Ps. 147.15‐18
împlinești cuvântul lui!

9Munți

148.9
Is. 44.23
49.13
55.12
și toate dealurile! Pomi roditori și toți cedrii!

10Fiare și toate vitele, târâtoare și păsări înaripate!

11Împărați ai pământului și toate popoarele; mai marii și toți judecătorii pământului!

12Tineri și fecioare, bătrâni și copii

13să laude numele Domnului, căci numai numele

148.13
Ps. 8.1Is. 12.4
lui este înălțat. Măreția
148.13
Ps. 113.4
sa este mai presus de pământ și ceruri.

14Și el

148.14
Ps. 75.10
a înălțat cornul poporului său, lauda
148.14
Ps. 149.9
tuturor sfinților săi, a copiilor lui Israel, popor
148.14
Ef. 2.17
aproape de el. Lăudați pe Domnul!