Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
147

Laudă pentru zidirea Ierusalimului

1471Lăudați pe Domnul, căci

147.1
Ps. 92.1
este bine să cântăm laude Dumnezeului nostru, căci
147.1
Ps. 135.3
este plăcut și lauda
147.1
Ps. 33.1
șade bine.

2Domnul zidește

147.2
Ps. 102.16
Ierusalimul, adună
147.2
Deut. 30.3
pe cei risipiți ai lui Israel.

3El vindecă

147.3
Ps. 51.17Is. 57.15
61.1Lc. 4.18
pe cei zdrobiți la inimă și le leagă rănile.

4El numără

147.4
Gen. 15.5Is. 40.26
numărul stelelor, cheamă toate pe nume.

5Mare

147.5
1 Cron. 16.25Ps. 48.1
96.4
145.3
este Domnul nostru și mare în
147.5
Naum 1.3
putere. Înțelepciunea
147.5
Is. 40.28
lui este nemărginită.

6Domnul

147.6
Ps. 146.8,9
sprijină pe cei blânzi, el coboară până la pământ pe cei răi.

7Cântați Domnului cu mulțumire, cântați laude cu harfa Dumnezeului nostru

8care

147.8
Iov 38.26,27Ps. 104.13,14
acoperă cerurile cu nori, care gătește ploaie pământului, care face să răsară iarbă pe munți,

9care

147.9
Iov 38.41Ps. 104.27,28
136.25
145.15
dă vitelor hrana lor și puilor
147.9
Iov 38.41Mat. 6.26
de corb, când strigă.

10Nu

147.10
Ps. 33.16,17,18Osea 1.7
în puterea calului se desfată el, nu‐i place de fluierele picioarelor omului,

11Domnului îi place de cei ce se tem de el, de cei ce nădăjduiesc în îndurarea sa.

12Laudă, Ierusalime, pe Domnul! Laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!

13Căci el a întărit zăvoarele porților tale; el a binecuvântat pe copiii tăi în mijlocul tău.

14El

147.14
Is. 60.17,18
dă pace în hotarele tale, te satură cu grăsimea grâului
147.14
Ps. 132.15
.

15El

147.15
Iov 37.12Ps. 107.20
trimite porunca sa pe pământ, cuvântul său aleargă foarte repede.

16El

147.16
Iov 37.6
dă zăpadă ca lâna, presară bruma ca cenușa.

17El azvârle gheața sa ca niște bucăți; cine poate sta înaintea gerului său?

18El

147.18
Vers. 15.
trimite cuvântul său și le topește; face să sufle vântul său și apele curg.

19El

147.19
Deut. 33.2,3,4Ps. 76.1
78.5
103.7
face cunoscut cuvântul său lui Iacov, așezămintele
147.19
Mal. 4.4
și judecățile sale lui Israel.

20N‐a

147.20
Deut. 4.32,33,34Rom. 3.1,2
făcut așa cu niciun neam, și ele n‐au cunoscut judecățile lui. Lăudați pe Domnul!

148

Toată zidirea să laude pe Domnul

1481Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri! Lăudați‐l în înălțimi!

2Lăudați‐l

148.2
Ps. 103.20,21
, toți îngerii săi! Lăudați‐l, toate oștirile lui!

3Lăudați‐l, soare și lună! Lăudați‐l, toate stelele luminii!

4Lăudați‐l, cerurile

148.4
1 Reg. 8.272 Cor. 12.2
cerurilor, și voi, ape
148.4
Gen. 1.7
care sunteți mai presus de ceruri!

5Să laude numele Domnului, căci

148.5
Gen. 1.1,6,7Ps. 33.6,9
el a poruncit și au fost făcute.

6Și le‐a

148.6
Ps. 89.37
119.90‐91Ier. 31.35,36
33.25
așezat în veci de veci; le‐a făcut o orânduire care nu va trece.

7Lăudați pe Domnul de pe pământ, voi, balauri

148.7
Is. 43.20
de mare și toate adâncurile!

8Foc și grindină, zăpadă și abur, furtună care

148.8
Ps. 147.15‐18
împlinești cuvântul lui!

9Munți

148.9
Is. 44.23
49.13
55.12
și toate dealurile! Pomi roditori și toți cedrii!

10Fiare și toate vitele, târâtoare și păsări înaripate!

11Împărați ai pământului și toate popoarele; mai marii și toți judecătorii pământului!

12Tineri și fecioare, bătrâni și copii

13să laude numele Domnului, căci numai numele

148.13
Ps. 8.1Is. 12.4
lui este înălțat. Măreția
148.13
Ps. 113.4
sa este mai presus de pământ și ceruri.

14Și el

148.14
Ps. 75.10
a înălțat cornul poporului său, lauda
148.14
Ps. 149.9
tuturor sfinților săi, a copiilor lui Israel, popor
148.14
Ef. 2.17
aproape de el. Lăudați pe Domnul!

149

Sionul să laude pe Domnul

1491Lăudați pe Domnul! Cântați

149.1
Ps. 33.3Is. 42.10
Domnului o cântare nouă și lauda lui în adunarea sfinților!

2Să se bucure Israel de Făcătorul

149.2
Iov 35.10Ps. 100.3Is. 54.5
său, copiii Sionului să se veselească de Împăratul
149.2
Zah. 9.9Mat. 21.5
lor!

3Să laude

149.3
Ps. 81.2
150.4
numele lui în joc, să‐i cânte laude cu timpane și cu harfe.

4Căci

149.4
Ps. 35.27
Domnul găsește plăcere în poporul său, el va împodobi
149.4
Ps. 132.16
pe cei blânzi cu mântuire.

5Să salte sfinții cu slavă, să cânte

149.5
Iov 35.10
de bucurie pe paturile lor!

6Laudele înalte ale lui Dumnezeu să fie în gâtlejul lor și o sabie

149.6
Evr. 4.12Ap. 1.16
cu două tăișuri în mâna lor,

7ca să facă răzbunare asupra neamurilor, pedepse asupra popoarelor;

8ca să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe cei aleși ai lor cu obezi,

9ca

149.9
Deut. 7.1‐2
să facă asupra lor judecata care este scrisă! Această
149.9
Ps. 148.14
cinste o au toți sfinții săi. Lăudați pe Domnul.