Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
149

Sionul să laude pe Domnul

1491Lăudați pe Domnul! Cântați

149.1
Ps. 33.3Is. 42.10
Domnului o cântare nouă și lauda lui în adunarea sfinților!

2Să se bucure Israel de Făcătorul

149.2
Iov 35.10Ps. 100.3Is. 54.5
său, copiii Sionului să se veselească de Împăratul
149.2
Zah. 9.9Mat. 21.5
lor!

3Să laude

149.3
Ps. 81.2
150.4
numele lui în joc, să‐i cânte laude cu timpane și cu harfe.

4Căci

149.4
Ps. 35.27
Domnul găsește plăcere în poporul său, el va împodobi
149.4
Ps. 132.16
pe cei blânzi cu mântuire.

5Să salte sfinții cu slavă, să cânte

149.5
Iov 35.10
de bucurie pe paturile lor!

6Laudele înalte ale lui Dumnezeu să fie în gâtlejul lor și o sabie

149.6
Evr. 4.12Ap. 1.16
cu două tăișuri în mâna lor,

7ca să facă răzbunare asupra neamurilor, pedepse asupra popoarelor;

8ca să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe cei aleși ai lor cu obezi,

9ca

149.9
Deut. 7.1‐2
să facă asupra lor judecata care este scrisă! Această
149.9
Ps. 148.14
cinste o au toți sfinții săi. Lăudați pe Domnul.