Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
148

Toată zidirea să laude pe Domnul

1481Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul din ceruri! Lăudați‐l în înălțimi!

2Lăudați‐l

148.2
Ps. 103.20,21
, toți îngerii săi! Lăudați‐l, toate oștirile lui!

3Lăudați‐l, soare și lună! Lăudați‐l, toate stelele luminii!

4Lăudați‐l, cerurile

148.4
1 Reg. 8.272 Cor. 12.2
cerurilor, și voi, ape
148.4
Gen. 1.7
care sunteți mai presus de ceruri!

5Să laude numele Domnului, căci

148.5
Gen. 1.1,6,7Ps. 33.6,9
el a poruncit și au fost făcute.

6Și le‐a

148.6
Ps. 89.37
119.90‐91Ier. 31.35,36
33.25
așezat în veci de veci; le‐a făcut o orânduire care nu va trece.

7Lăudați pe Domnul de pe pământ, voi, balauri

148.7
Is. 43.20
de mare și toate adâncurile!

8Foc și grindină, zăpadă și abur, furtună care

148.8
Ps. 147.15‐18
împlinești cuvântul lui!

9Munți

148.9
Is. 44.23
49.13
55.12
și toate dealurile! Pomi roditori și toți cedrii!

10Fiare și toate vitele, târâtoare și păsări înaripate!

11Împărați ai pământului și toate popoarele; mai marii și toți judecătorii pământului!

12Tineri și fecioare, bătrâni și copii

13să laude numele Domnului, căci numai numele

148.13
Ps. 8.1Is. 12.4
lui este înălțat. Măreția
148.13
Ps. 113.4
sa este mai presus de pământ și ceruri.

14Și el

148.14
Ps. 75.10
a înălțat cornul poporului său, lauda
148.14
Ps. 149.9
tuturor sfinților săi, a copiilor lui Israel, popor
148.14
Ef. 2.17
aproape de el. Lăudați pe Domnul!

149

Sionul să laude pe Domnul

1491Lăudați pe Domnul! Cântați

149.1
Ps. 33.3Is. 42.10
Domnului o cântare nouă și lauda lui în adunarea sfinților!

2Să se bucure Israel de Făcătorul

149.2
Iov 35.10Ps. 100.3Is. 54.5
său, copiii Sionului să se veselească de Împăratul
149.2
Zah. 9.9Mat. 21.5
lor!

3Să laude

149.3
Ps. 81.2
150.4
numele lui în joc, să‐i cânte laude cu timpane și cu harfe.

4Căci

149.4
Ps. 35.27
Domnul găsește plăcere în poporul său, el va împodobi
149.4
Ps. 132.16
pe cei blânzi cu mântuire.

5Să salte sfinții cu slavă, să cânte

149.5
Iov 35.10
de bucurie pe paturile lor!

6Laudele înalte ale lui Dumnezeu să fie în gâtlejul lor și o sabie

149.6
Evr. 4.12Ap. 1.16
cu două tăișuri în mâna lor,

7ca să facă răzbunare asupra neamurilor, pedepse asupra popoarelor;

8ca să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe cei aleși ai lor cu obezi,

9ca

149.9
Deut. 7.1‐2
să facă asupra lor judecata care este scrisă! Această
149.9
Ps. 148.14
cinste o au toți sfinții săi. Lăudați pe Domnul.

150

Tot ce are suflet să laude pe Domnul

1501Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Dumnezeu în sfântul său locaș, lăudați‐l în întinderea puterii lui!

2Lăudați‐l

150.2
Ps. 145.5,6
în faptele sale cele mari! Lăudați‐l după mărirea
150.2
Deut. 3.24
mărimii sale!

3Lăudați‐l

150.3
Ps. 81.2
149.3
cu sunet de trâmbiță! Lăudați‐l cu psalterii și harfe!

4Lăudați‐l cu

150.4
Ex. 15.20
timpane și joc! Lăudați‐l cu instrumente cu
150.4
Ps. 33.2
92.3
144.9Is. 38.20
strune și caval!

5Lăudați‐l cu

150.5
1 Cron. 15.16,19,28
16.5
25.1,6
chimvale răsunătoare, lăudați‐l cu chimvale zăngănitoare!

6Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul!