Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Nebunia și răutatea oamenilor

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

141Nebunul

14.1
Ps. 10.4
53.1
a zis în inima sa: Nu este Dumnezeu! S‐au stricat
14.1
Gen. 6.11,12Rom. 3.10
, au făcut lucruri urâcioase: nu este niciunul care să facă binele.

2Domnul

14.2
Ps. 33.13
102.19
s‐a uitat din ceruri peste copiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să înțeleagă, care să caute pe Dumnezeu.

3Toți

14.3
Rom. 3.10,11,12
s‐au abătut, toți s‐au stricat de tot; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

4Oare n‐au pricepere toți lucrătorii nelegiuirii, care mănâncă

14.4
Ier. 10.25Amos 8.4Mica 3.3
pe poporul meu cum mănâncă pâine și nu cheamă
14.4
Ps. 79.6Is. 64.7
pe Domnul?

5Acolo erau ei în teamă mare, căci Dumnezeu este în neamul celui drept.

6Ați rușinat sfatul celui sărac, pentru că Domnul

14.6
Ps. 9.9
142.5
este scăparea sa.

7O, de

14.7
Ps. 53.6
ar ieși din Sion mântuirea lui Israel! Când
14.7
Iov 42.10Ps. 126.1
va întoarce Domnul robia poporului său, Iacov se va bucura, Israel se va veseli.

15

Cine stă în fața Domnului

Un psalm al lui David

151Doamne, cine

15.1
Ps. 24.3
va sta vremelnic în cortul tău? Cine va locui în muntele
15.1
Ps. 2.6
3.4
sfințeniei tale?

2Cel ce

15.2
Is. 33.15
umblă în neprihănire și face dreptate și vorbește
15.2
Zah. 8.16Ef. 4.25
adevăr în inima sa.

3El nu clevetește

15.3
Lev. 19.16Ps. 34.13
cu limba sa, nu face rău prietenului său și n‐aduce
15.3
Ex. 23.1
ocară asupra semenului său.

4În ochii lui

15.4
Est. 3.2
cel vrednic de dispreț este nesocotit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El jură
15.4
Jud. 11.35
spre pagubă și nu schimbă.

5El nu‐și dă banii

15.5
Ex. 22.25Lev. 25.36Deut. 23.19Ezec. 18.8
22.12
cu camătă
15.5
Ex. 23.8Deut. 16.19
și nu ia dar împotriva celui nevinovat. Cel ce face acestea în veac nu se va clătina
15.5
Ps. 16.82 Pet. 1.10
.

16

Domnul este partea în viață și izbăvitor de la moarte

Mictam al lui David

161Păzește‐mă Dumnezeule, căci

16.1
Ps. 25.20
în tine îmi pun încrederea.

2Eu zic Domnului: Tu ești Domnul meu! N‐am niciun

16.2
Iov 22.2,3
35.7,8Ps. 50.9Rom. 11.35
bine afară de tine.

3Cât despre sfinții care sunt pe pământ, ei sunt cei măreți în care îmi este toată desfătarea.

4Durerile celor ce dau daruri pentru un alt dumnezeu se vor înmulți; eu nu voi aduce darurile lor de băutură de sânge și nu voi lua numele

16.4
Ex. 23.13Ios. 23.7Osea 2.16,17
lor pe buzele mele.

5Domnul

16.5
Deut. 32.9Ps. 73.26
119.57
142.5Ier. 10.16Plâng. 3.24
este partea moștenirii mele și a paharului
16.5
Ps. 11.6
meu. Tu îmi sprijinești sorțul.

6Frânghiile de măsurat mi‐au căzut în locuri plăcute; da, plăcută mi‐i moștenirea.

7Voi binecuvânta pe Domnul, care mi‐a dat sfat; da, chiar și noaptea mă învață rărunchii

16.7
Ps. 17.3
mei.

8Pururea am pus pe Domnul înaintea

16.8
Fapte. 2.25
mea: pentru că este la dreapta mea
16.8
Ps. 73.23
110.5
121.5
, nu mă voi clătina.
16.8
Ps. 15.5

9De aceea mi se bucură inima și se veselește slava mea

16.9
Ps. 30.12
57.8
, și chiar carnea mea va locui în liniște.

10Căci

16.10
Ps. 49.15Fapte. 2.27,31
13.35
nu vei lăsa Șeolului șufletul
16.10
Lev. 19.28Num. 6.6
meu, nici nu vei lăsa pe sfântul tău să vază putrezirea.

11Îmi vei arăta cărarea vieții

16.11
Mat. 7.14
: înaintea
16.11
Ps. 17.15
21.6Mat. 5.81 Cor. 13.121 In. 3.2
feței tale este săturare de bucurie; la dreapta
16.11
Ps. 36.8
ta sunt desfătări necurmate.