Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Cine stă în fața Domnului

Un psalm al lui David

151Doamne, cine

15.1
Ps. 24.3
va sta vremelnic în cortul tău? Cine va locui în muntele
15.1
Ps. 2.6
3.4
sfințeniei tale?

2Cel ce

15.2
Is. 33.15
umblă în neprihănire și face dreptate și vorbește
15.2
Zah. 8.16Ef. 4.25
adevăr în inima sa.

3El nu clevetește

15.3
Lev. 19.16Ps. 34.13
cu limba sa, nu face rău prietenului său și n‐aduce
15.3
Ex. 23.1
ocară asupra semenului său.

4În ochii lui

15.4
Est. 3.2
cel vrednic de dispreț este nesocotit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El jură
15.4
Jud. 11.35
spre pagubă și nu schimbă.

5El nu‐și dă banii

15.5
Ex. 22.25Lev. 25.36Deut. 23.19Ezec. 18.8
22.12
cu camătă
15.5
Ex. 23.8Deut. 16.19
și nu ia dar împotriva celui nevinovat. Cel ce face acestea în veac nu se va clătina
15.5
Ps. 16.82 Pet. 1.10
.

16

Domnul este partea în viață și izbăvitor de la moarte

Mictam al lui David

161Păzește‐mă Dumnezeule, căci

16.1
Ps. 25.20
în tine îmi pun încrederea.

2Eu zic Domnului: Tu ești Domnul meu! N‐am niciun

16.2
Iov 22.2,3
35.7,8Ps. 50.9Rom. 11.35
bine afară de tine.

3Cât despre sfinții care sunt pe pământ, ei sunt cei măreți în care îmi este toată desfătarea.

4Durerile celor ce dau daruri pentru un alt dumnezeu se vor înmulți; eu nu voi aduce darurile lor de băutură de sânge și nu voi lua numele

16.4
Ex. 23.13Ios. 23.7Osea 2.16,17
lor pe buzele mele.

5Domnul

16.5
Deut. 32.9Ps. 73.26
119.57
142.5Ier. 10.16Plâng. 3.24
este partea moștenirii mele și a paharului
16.5
Ps. 11.6
meu. Tu îmi sprijinești sorțul.

6Frânghiile de măsurat mi‐au căzut în locuri plăcute; da, plăcută mi‐i moștenirea.

7Voi binecuvânta pe Domnul, care mi‐a dat sfat; da, chiar și noaptea mă învață rărunchii

16.7
Ps. 17.3
mei.

8Pururea am pus pe Domnul înaintea

16.8
Fapte. 2.25
mea: pentru că este la dreapta mea
16.8
Ps. 73.23
110.5
121.5
, nu mă voi clătina.
16.8
Ps. 15.5

9De aceea mi se bucură inima și se veselește slava mea

16.9
Ps. 30.12
57.8
, și chiar carnea mea va locui în liniște.

10Căci

16.10
Ps. 49.15Fapte. 2.27,31
13.35
nu vei lăsa Șeolului șufletul
16.10
Lev. 19.28Num. 6.6
meu, nici nu vei lăsa pe sfântul tău să vază putrezirea.

11Îmi vei arăta cărarea vieții

16.11
Mat. 7.14
: înaintea
16.11
Ps. 17.15
21.6Mat. 5.81 Cor. 13.121 In. 3.2
feței tale este săturare de bucurie; la dreapta
16.11
Ps. 36.8
ta sunt desfătări necurmate.

17

Rugăciune de ocrotire împotriva asupritorilor

O rugăciune a lui David

171Ascultă dreptatea, Doamne, ia aminte la strigarea mea; pleacă urechea la rugăciunea mea din buze fără viclenie.

2Să iasă dreptul meu dinaintea ta. Ochii tăi să vadă dreptatea.

3Tu mi‐ai cercat inima; m‐ai cercetat

17.3
Ps. 16.7
noaptea; m‐ai încercat
17.3
Iov 23.10Ps. 26.2
66.10
139.2Zah. 13.9Mal. 3.2,31 Pet. 1.7
în curățitor și n‐ai aflat nimic: gândul meu nu trece dincolo de vorba mea.

4În faptele oamenilor, după cuvântul buzelor tale, m‐am ferit de căile celui asupritor.

5Pașii mei s‐au ținut tari

17.5
Ps. 119.133
pe cărările tale, picioarele mele n‐au alunecat.

6Te‐am chemat

17.6
Ps. 116.2
Dumnezeule, căci îmi vei răspunde. Pleacă‐ți urechea spre mine, auzi cuvântul meu.

7Arată îndurarea ta cea minunată

17.7
Ps. 31.21
, tu, care mântuiești cu dreapta ta pe cei ce își pun încrederea în tine de cei ce se ridică împotriva lor.

8Păzește‐mă

17.8
Deut. 32.10Zah. 2.8
ca lumina ochiului, ascunde‐mă sub umbra
17.8
Rut 2.12Ps. 36.7
57.1
61.4
63.7
91.1,4Mat. 23.37
aripilor tale

9de cei răi care mă asupresc, vrăjmașii mei de moarte, care mă înconjoară.

10Sunt închiși

17.10
Deut. 32.15Iov 15.27Ps. 73.7
119.70
în grăsimea lor: cu gura lor vorbesc cu
17.10
1 Sam. 2.3Ps. 31.18
semeție.

11Acum ne‐au înconjurat

17.11
1 Sam. 23.26
în pașii noștri; își pun ochii
17.11
Ps. 10.8,9,10
ca să ne întindă la pământ.

12El este asemenea unui leu lacom de pradă și ca un pui de leu pândind în locuri dosnice.

13Scoală‐te, Doamne, ia‐i înainte, doboară‐l; scapă‐mi sufletul de cel rău cu sabia

17.13
Is. 10.5
ta;

14scapă‐mă de oameni prin mâna ta, Doamne, de oamenii lumii a căror parte este în viața aceasta

17.14
Ps. 73.12Lc. 16.25Iac. 5.5
și al căror pântece îl umpli cu comoara ta. Ei sunt sătui de copii și prisosul averii lor îl lasă pruncilor lor.

15Dar eu voi privi fața ta în dreptate

17.15
1 In. 3.2
: când mă voi deștepta, mă voi sătura
17.15
Ps. 4.6,7
16.11
65.4
de chipul tău.