Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Cel drept și cel rău

11Ferice de bărbatul

1.1
Prov. 4.14,15
care nu umblă în sfatul celor răi și nu stă pe calea păcătoșilor și nu șade în scaunul
1.1
Ps. 26.4Ier. 15.17
batjocoritorilor.

2Ci plăcerea

1.2
Ps. 119.35,47,92
lui este în Legea Domnului și cugetă în Legea
1.2
Ios. 1.8Ps. 119.1,97
lui zi și noapte.

3Și el va fi ca un pom sădit

1.3
Ier. 17.8Ezec. 17.12
lângă pâraie de ape, care își dă rodul la vremea sa și a cărui frunză nu se veștejește și tot ce face va propăși
1.3
Gen. 39.3,23Ps. 128.2Is. 3.10
.

4Nu așa sunt cei răi: ci sunt ca pleava

1.4
Iov 21.18Ps. 35.5Is. 17.13
29.5Osea 13.3
pe care o spulberă vântul.

5De aceea cei răi nu se vor putea ține la judecată, nici păcătoșii în obștea drepților.

6Căci Domnul

1.6
Ps. 37.18Naum 1.7In. 10.142 Tim. 2.19
cunoaște calea drepților, dar calea celor răi se va pierde.

2

Domnia Unsului Domnului

21De ce se îmbulzesc

2.1
Ps. 46.6Fapte. 4.25,26
cu zarvă neamurile și popoarele cugetă deșertăciune?

2Împărații pământului se scoală și mai marii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva Unsului său

2.2
Ps. 45.7In. 1.41
zicând:

3Să rupem

2.3
Ier. 5.5Lc. 19.14
legăturile lor și să lepădăm de la noi funiile lor.

4Cel ce

2.4
Ps. 11.4
locuiește în ceruri va râde
2.4
Ps. 37.13
59.8Prov. 1.26
, Domnul își va bate joc de ei.

5Atunci le va vorbi în mânia sa și‐i va înspăimânta în aprinderea sa.

6Și eu am uns pe împăratul meu peste Sion, muntele

2.6
2 Sam. 5.7
sfințeniei mele.

7Voi vesti hotărârea: Domnul mi‐a zis: Tu

2.7
Fapte. 13.33Evr. 1.5
5.5
ești Fiul meu, astăzi te‐am născut.

8Cere

2.8
Ps. 22.27
72.8
89.27Dan. 7.13,14In. 17.4‐5
19.15
de la mine și‐ți voi da neamurile drept moștenire și marginile pământului drept stăpânire.

9Tu

2.9
Ps. 89.23Ap. 2.27
12.5
le vei zdrobi cu un toiag de fier, le vei sfărâma ca vasele olarului.

10Și acum înțelepțiți‐vă împăraților, învățați‐vă, judecători ai pământului.

11Slujiți

2.11
Evr. 12.28
Domnului cu frică și bucurați‐vă cu cutremur
2.11
Fil. 2.12
!

12Sărutați

2.12
Gen. 41.401 Sam. 10.1In. 5.23
pe Fiul, ca să nu se mânie și să fiți pierduți pe cale, căci mânia
2.12
Ap. 6.16,17
lui se va aprinde curând. Ferice
2.12
Ps. 34.8
84.12Prov. 16.20Is. 30.18Ier. 17.7Rom. 9.33
10.111 Pet. 2.6
de toți care își pun încrederea în el.

3

Rugăciune de dimineață: încrederea în Dumnezeu

Un psalm al lui David, când a fugit de fiul său Absalom

31Doamne, cât

3.1
2 Sam. 15
16
17
18
de mulți sunt potrivnicii mei! Mulți se scoală împotriva mea.

2Mulți zic despre sufletul meu: pentru

3.2
2 Sam. 16.8Ps. 71.11
el nu este mântuire în Dumnezeu. (Sela).

3Dar tu, Doamne, ești scut

3.3
Gen. 15.1Ps. 28.8
119.114
în jurul meu, slava mea și cel ce înalță
3.3
Ps. 27.6
capul meu.

4Cu glasul meu strig către Domnul și el îmi va răspunde

3.4
Ps. 34.4
din muntele
3.4
Ps. 2.6
43.3
99.9
sfințeniei sale. (Sela).

5M‐am culcat

3.5
Lev. 26.6Ps. 4.8Prov. 3.24
și am dormit; m‐am deșteptat, căci Domnul mă sprijină.

6Nu mă voi teme

3.6
Ps. 27.3
de zecile de mii ale poporului, care s‐au înșiruit împotriva mea, de jur împrejur.

7Scoală‐te, Doamne; mântuiește‐mă, Dumnezeul meu, căci tu ai bătut

3.7
Iov 16.10
29.17Ps. 58.6Plâng. 3.30
peste fălci pe toți vrăjmașii mei; ai zdrobit dinții celor răi.

8A Domnului

3.8
Prov. 21.31Is. 43.11Ier. 3.23Osea 13.4Iona 2.9Ap. 7.10
19.1
este mântuirea: Binecuvântarea ta fie peste poporul tău. (Sela).