Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Rugăciune de biruință asupra vrăjmașului

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

201Domnul să‐ți răspundă în ziua strâmtorării! Numele Dumnezeului lui Iacov să te ocrotească

20.1
Prov. 18.10
!

2Să‐ți trimită ajutor din locașul

20.2
1 Reg. 6.162 Cron. 20.8Ps. 73.17
sfânt și să te sprijinească din Sion!

3Să‐și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderea de tot a ta! (Sela).

4Să‐ți dea

20.4
Ps. 21.2
după inima ta și să‐ți împlinească tot sfatul tău!

5Ne vom bucura

20.5
Ps. 9.14
de mântuirea ta și în
20.5
Ex. 17.15Ps. 60.4
numele Dumnezeului nostru vom ridica steagurile noastre. Domnul să împlinească toate cererile tale.

6Acum cunosc că Domnul mântuiește pe unsul

20.6
Ps. 2.2
său; el îi va răspunde din cerurile sfințeniei sale cu tăria mântuitoare a dreptei sale.

7Unii

20.7
Ps. 33.16,17Prov. 21.31Is. 31.1
se încred în care și unii în cai: dar noi
20.7
2 Cron. 32.8
ne vom încrede în numele Domnului Dumnezeului nostru.

8Ei s‐au plecat și au căzut; dar noi suntem sculați și stăm drept.

9Mântuiește, Doamne! Să ne răspundă Împăratul în ziua când vom chema.