Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Lucrările și cuvântul lui Dumnezeu

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

191Cerurile

19.1
Gen. 1.6Is. 40.22Rom. 1.19,20
spun slava lui Dumnezeu și întinderea arată lucrarea mâinilor sale.

2O zi vestește alteia cuvântul și o noapte îl face cunoscut altei nopți;

3fără grai și fără cuvinte; totuși glasul lor se aude.

4Sfoara lor se întinde prin tot

19.4
Rom. 10.18
pământul și graiul lor până la marginile lumii. În ele a așezat un cort soarelui.

5El iese ca un mire din odaia sa de nuntă și ca un viteaz se bucură

19.5
Ecl. 1.5
să alerge în calea sa.

6Iese de la o margine a cerurilor și ocolește până la cealaltă margine: și nimic nu se ascunde de căldura sa.

7Legea Domnului este desăvârșită

19.7
Ps. 111.7
, ea înviorează sufletul. Mărturia Domnului este trainică: ea înțelepțește pe cei neștiutori.

8Așezămintele Domnului sunt drepte: ele înveselesc inima. Porunca Domnului este curată

19.8
Ps. 12.6
: ea luminează
19.8
Ps. 13.3
ochii.

9Frica de Domnul este curată, ea rămâne în veac. Judecățile Domnului sunt adevărate, ele sunt toate drepte.

10Ele sunt mai de dorit decât aurul: da, decât

19.10
Ps. 119.72,127Prov. 8.10,11,19
mult aur curat; mai dulci
19.10
Ps. 119.103
decât mierea și decât picăturile fagurului.

11Și robul tău este învățat de ele; în păzirea

19.11
Prov. 29.18
lor este mare răsplată.

12Cine își cunoaște greșelile

19.12
Ps. 40.12
din neștiință? Curățește‐mă
19.12
Lev. 4.2
de cele ascunse
19.12
Ps. 90.8
.

13Ferește

19.13
Gen. 20.61 Sam. 25.32,33,34,39
pe robul tău și de păcate de mândrie
19.13
Ps. 119.133Rom. 6.12,14
, să nu pună ele stăpânire pe mine: atunci voi fi fără vină și curat de mari păcate.

14Fie plăcute cuvintele

19.14
Ps. 51.15
gurii mele și cugetarea inimii mele înaintea ta, o, Doamne, stânca mea și răscumpărătorul
19.14
Is. 43.14
44.6
47.41 Tes. 4.10
meu!

20

Rugăciune de biruință asupra vrăjmașului

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

201Domnul să‐ți răspundă în ziua strâmtorării! Numele Dumnezeului lui Iacov să te ocrotească

20.1
Prov. 18.10
!

2Să‐ți trimită ajutor din locașul

20.2
1 Reg. 6.162 Cron. 20.8Ps. 73.17
sfânt și să te sprijinească din Sion!

3Să‐și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderea de tot a ta! (Sela).

4Să‐ți dea

20.4
Ps. 21.2
după inima ta și să‐ți împlinească tot sfatul tău!

5Ne vom bucura

20.5
Ps. 9.14
de mântuirea ta și în
20.5
Ex. 17.15Ps. 60.4
numele Dumnezeului nostru vom ridica steagurile noastre. Domnul să împlinească toate cererile tale.

6Acum cunosc că Domnul mântuiește pe unsul

20.6
Ps. 2.2
său; el îi va răspunde din cerurile sfințeniei sale cu tăria mântuitoare a dreptei sale.

7Unii

20.7
Ps. 33.16,17Prov. 21.31Is. 31.1
se încred în care și unii în cai: dar noi
20.7
2 Cron. 32.8
ne vom încrede în numele Domnului Dumnezeului nostru.

8Ei s‐au plecat și au căzut; dar noi suntem sculați și stăm drept.

9Mântuiește, Doamne! Să ne răspundă Împăratul în ziua când vom chema.

21

Laudă pentru izbăvire

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

211Doamne, împăratul se va bucura de puterea ta și mult se va veseli de mântuirea ta!

2Tu i‐ai dat dorința

21.2
Ps. 20.5,6
inimii lui și n‐ai oprit
21.2
Ps. 20.4,5
cererea buzelor lui. (Sela.)

3Căci îl întâmpini cu binecuvântările bunătății; pui pe capul

21.3
2 Sam. 12.301 Cron. 20.2
lui o cunună de aur.

4A cerut viața

21.4
Ps. 61.5,6
de la tine, i‐ai dat‐o — lungime
21.4
2 Sam. 7.19Ps. 91.16
de zile în veci de veci!

5Slava lui este mare prin mântuirea ta; l‐ai îmbrăcat cu strălucire și măreție.

6Căci l‐ai pus drept binecuvântări în veci, l‐ai veselit cu bucurie

21.6
Ps. 16.11
45.7Fapte. 2.28
înaintea ta.

7Căci împăratul se încrede în Domnul și prin îndurarea Celui Preaînalt nu se va clătina

21.7
Ps. 16.8
.

8Mâna ta va ajunge

21.8
1 Sam. 31.3
pe toți vrăjmașii tăi: dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc.

9Îi vei face ca un cuptor

21.9
Mal. 4.1
de foc la vremea stării tale de față: Domnul îi va înghiți
21.9
Ps. 56.1,2
în urgia sa și focul
21.9
Ps. 18.8Is. 26.11
îi va mistui.

10Le vei pierde rodul

21.10
1 Reg. 13.34Iov 18.16,17,19Ps. 37.28
109.13Is. 14.20
de pe pământ și sămânța lor dintre copiii oamenilor.

11Căci au uneltit rău împotriva ta: au născocit un plan

21.11
Ps. 2.1
, dar nu‐l pot împlini.

12Căci îi vei face să întoarcă spatele, când îți vei găti funiile arcului tău împotriva feței lor.

13Fii înălțat, Doamne, în puterea ta și vom cânta și vom lăuda puterea ta!