Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Laudă pentru izbăvire

Mai marelui muzicii. Un psalm al lui David

211Doamne, împăratul se va bucura de puterea ta și mult se va veseli de mântuirea ta!

2Tu i‐ai dat dorința

21.2
Ps. 20.5,6
inimii lui și n‐ai oprit
21.2
Ps. 20.4,5
cererea buzelor lui. (Sela.)

3Căci îl întâmpini cu binecuvântările bunătății; pui pe capul

21.3
2 Sam. 12.301 Cron. 20.2
lui o cunună de aur.

4A cerut viața

21.4
Ps. 61.5,6
de la tine, i‐ai dat‐o — lungime
21.4
2 Sam. 7.19Ps. 91.16
de zile în veci de veci!

5Slava lui este mare prin mântuirea ta; l‐ai îmbrăcat cu strălucire și măreție.

6Căci l‐ai pus drept binecuvântări în veci, l‐ai veselit cu bucurie

21.6
Ps. 16.11
45.7Fapte. 2.28
înaintea ta.

7Căci împăratul se încrede în Domnul și prin îndurarea Celui Preaînalt nu se va clătina

21.7
Ps. 16.8
.

8Mâna ta va ajunge

21.8
1 Sam. 31.3
pe toți vrăjmașii tăi: dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc.

9Îi vei face ca un cuptor

21.9
Mal. 4.1
de foc la vremea stării tale de față: Domnul îi va înghiți
21.9
Ps. 56.1,2
în urgia sa și focul
21.9
Ps. 18.8Is. 26.11
îi va mistui.

10Le vei pierde rodul

21.10
1 Reg. 13.34Iov 18.16,17,19Ps. 37.28
109.13Is. 14.20
de pe pământ și sămânța lor dintre copiii oamenilor.

11Căci au uneltit rău împotriva ta: au născocit un plan

21.11
Ps. 2.1
, dar nu‐l pot împlini.

12Căci îi vei face să întoarcă spatele, când îți vei găti funiile arcului tău împotriva feței lor.

13Fii înălțat, Doamne, în puterea ta și vom cânta și vom lăuda puterea ta!