Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Un strigăt de neliniște și o cântare de laudă

Mai marelui muzicii: Pe Aielet haș Șahar. Un psalm al lui David

221Dumnezeul

22.1
Mat. 27.46Mc. 15.34
meu! Dumnezeul meu, pentru ce m‐ai părăsit? Pentru ce ești departe de mântuirea mea, departe de cuvintele geamătului
22.1
Evr. 5.7
meu?

2Dumnezeul meu, strig ziua și nu‐mi răspunzi; și noaptea și n‐am odihnă!

3Dar tu ești sfânt, tu care locuiești în mijlocul laudelor

22.3
Deut. 10.21
lui Israel.

4Părinții noștri s‐au încrezut în tine: s‐au încrezut și tu i‐ai izbăvit.

5Au strigat către tine și au fost izbăviți; s‐au încrezut în tine

22.5
Ps. 25.2,3
31.1
71.1Is. 49.23Rom. 9.33
și n‐au fost rușinați.

6Dar eu sunt un vierme

22.6
Iov 25.6Is. 41.14
și nu un om; ocara oamenilor
22.6
Is. 53.3
și disprețuitul poporului.

7Toți cei ce mă văd

22.7
Mat. 27.39Mc. 15.29Lc. 23.35
își bat joc de mine: își deschid gura, clatină din cap
22.7
Iov 16.4Ps. 109.25
zicând:

8Se încrede

22.8
Mat. 27.43
în Domnul: să‐l scape, să‐l izbăvească, fiindcă are plăcere
22.8
Ps. 91.14
de el!

9Dar tu ești cel ce m‐ai

22.9
Ps. 71.6
scos din pântecele mamei, tu m‐ai făcut să mă încred de la țâțele mamei mele.

10Asupra ta am fost aruncat din pântece

22.10
Is. 46.3
49.1
; tu ești Dumnezeul meu din pântecele mamei mele.

11Nu te depărta de la mine, căci strâmtorarea este aproape, căci nu este nimeni să ajute.

12M‐au înconjurat tauri

22.12
Deut. 32.14Ps. 68.30Ezec. 39.18Amos 4.1
mulți; puternici tauri din Basan m‐au împresurat.

13Și‐au deschis

22.13
Iov 16.10Ps. 35.21Plâng. 2.16
3.46
gura împotriva mea, ca un leu ce sfâșie și mugește.

14Sunt vărsat ca apa și mi‐au ieșit toate oasele

22.14
Dan. 5.6
din încheieturi; inima
22.14
Ios. 7.5Iov 23.16
mea este ca ceara, s‐a topit în măruntaiele mele.

15Mi‐a secat puterea

22.15
Prov. 17.22
ca un ciob și mi s‐a lipit
22.15
Iov 29.10Plâng. 4.4In. 19.28
limba de cerul gurii; și m‐ai adus în țărâna morții.

16Căci niște câini m‐au înconjurat

22.16
Ap. 22.15
: o adunare de făcători de rele m‐a cuprins; mi‐au străpuns
22.16
Mat. 27.35Mc. 15.24Lc. 23.33In. 19.23,37
20.25
mâinile și picioarele.

17Îmi pot număra toate oasele: se uită

22.17
Lc. 23.27,35
la mine și mă privesc.

18Își împart

22.18
Lc. 23.34In. 19.23,24
hainele mele între ei și pentru cămașa mea aruncă sorți.

19Dar tu, Doamne, nu te depărta

22.19
Vers. 11.
Ps. 10.1
! O, tu, tăria mea, grăbește‐te să‐mi ajuți!

20Izbăvește‐mi sufletul de sabie; pe singurul meu

22.20
Vers. 16.

din laba
22.20
Ps. 35.17
câinelui.

21Mântuiește‐mă

22.21
2 Tim. 4.17
din gura leului. Da, mi‐ai răspuns
22.21
Is. 34.7Fapte. 4.27
din coarnele bivolului.

22Voi spune

22.22
Ps. 40.9Evr. 2.12In. 20.17Rom. 8.29
numele tău fraților mei: te voi lăuda în mijlocul obștei.

23Cei ce vă temeți

22.23
Ps. 135.19,20
de Domnul, lăudați‐l! Toată sămânța lui Iacov, slăviți‐l și temeți‐vă de el, toată sămânța lui Israel!

24Căci n‐a disprețuit și nici n‐a urât apăsarea celui întristat; nici nu și‐a ascuns fața de la el; ci

22.24
Evr. 5.7
când a strigat către el, a auzit.

25De la tine

22.25
Ps. 35.18
40.9,10
111.1
vine lauda mea în obștea cea mare; voi îndeplini juruințele
22.25
Ps. 66.13
116.14Ecl. 5.4
înaintea celor ce se tem de el.

26Cei blânzi

22.26
Lev. 7.11,12,15,16Ps. 69.32Is. 65.13
vor mânca și se vor sătura. Cei ce‐l caută vor lăuda pe Domnul. Inima
22.26
In. 6.51
voastră va trăi în veac.

27Toate

22.27
Ps. 2.8
72.11
86.9
98.3Is. 49.6
marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul; și toate familiile neamurilor
22.27
Ps. 96.7
se vor închina înaintea ta.

28Căci

22.28
Ps. 47.8Obad. 21Zah. 14.9Mat. 6.13
împărăția este a Domnului și el domnește între neamuri.

29Toți cei grași

22.29
Ps. 45.12
ai pământului vor mânca și se vor închina: toți
22.29
Is. 26.19Fil. 2.10
cei ce se coboară în țărână se vor pleca înaintea lui, chiar și cel ce nu‐și poate ține sufletul viu.

30O sămânță îi va sluji; se va spune

22.30
Ps. 87.6
despre Domnul și neamului care va veni
22.30
Ps. 78.6
86.9
102.18
.

31Vor veni

22.31
Is. 60.3Rom. 3.21,22
și vor spune dreptatea sa unui popor ce se va naște… că el a făcut‐o.