Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Intrarea Împăratului slavei în Sion

Un psalm al lui David

241Al Domnului este

24.1
Ex. 9.29
19.5Deut. 10.14Iov 41.11Ps. 50.121 Cor. 10.26,28
pământul și plinătatea lui; lumea și cei ce locuiesc în ea.

2Căci

24.2
Gen. 1.9Iov 38.6Ps. 104.5
136.62 Pet. 3.5
el l‐a întemeiat pe mări și l‐a întărit pe râuri.

3Cine

24.3
Ps. 15.1
se va sui în muntele Domnului? Și cine va sta în locul sfințeniei sale?

4Cel

24.4
Is. 33.15,16
ce are mâinile curate
24.4
Iov 17.91 Tim. 2.8
și cel curat la inimă
24.4
Mat. 5.8
; cel ce nu și‐a ridicat sufletul la deșertăciune și n‐a jurat
24.4
Ps. 15.4
cu viclenie.

5El va lua binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.

6Acesta este neamul celor ce‐l caută, care caută

24.6
Ps. 27.8
105.4
fața ta, o, Dumnezeul lui Iacov. (Sela).

7Ridicați‐vă

24.7
Is. 26.2
, porți, capetele; ridicați‐vă, porți veșnice: și
24.7
Ps. 97.6Hag. 2.7Mal. 3.11 Cor. 2.8
va intra Împăratul slavei.

8Cine este acest Împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel puternic în război.

9Ridicați‐vă, porților, capetele; ridicați‐le, porți veșnice: și va intra Împăratul slavei.

10Cine este acest Împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este Împăratul slavei. (Sela).